Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” din BUCUREŞTI

Centrul Naţional Interuniversitar pentru Ingineria Tensiunilor


Înalte şi Compatibilitate Electromagnetică – TICEM
Splaiul Independenţei 313, 060042 Bucureşti ROMANIA,
Tel (40-21) 402 9496 / FAX: (40-21) 4029446, E-mail: cemti@uhv.helios.pub.ro
C.U.I. – 4183199411; C.I.F - RO14814742
IBAN: RO56 BRDE410 SV24439784100 B.R.D. Groupe Société Générale – Sucursala Militari
IBAN: RO21 TREZ 7065025XXX000160 Trezoreria Statului - Fililala sector 6 – Bucureşti
IBAN: RO90 TREZ 7065003XXX000018 Trezoreria Statului - Fililala sector 6 – Bucureşti

Evaluări prin calcule ale intensităţilor câmpurilor electrice


şi magnetice de 50 Hz, în zona traversărilor viitoarului
drum expres Craiova-Pitesti-Lot 2 de către LEA 400 kV
Slatina Bucuresti si LEA 400kV Slatina-Draganesti

Beneficiar: SC Electromontaj SA, Bucureşti

Responsabil de lucrare
conf.dr.ing. M. Costea
februarie 2020

2
Cuprins

1. Date de intrare ............................................................................................... 3

2. Rezultate obţinute ......................................................................................... 5

3. Concluzii ......................................................................................................... 9

3
2. Date de intrare

În lucrare sunt calculate şi analizate intensităţile câmpurilor electrice şi magnetice, de frecvenţă


industrială, în apropierea solului, în 2 zone de intersecţie a liniilor de 400 kV (Slatina- Bucuresti şi
Slatina-Draganesti) cu viitoarul drum expres Craiova-Pitesti. Intersecţiile acestor linii cu autostrada
sunt situate astfel:
– km 51+800– LEA Slatina-Draganesti
– km 52+100 – LEA Slatina-Bucuresti

2.1. Datele tehnice ale liniilor

a) LEA 400 kV Slatina -Draganesti Olt

Traversarea va fi efectuata în deschiderea stâlpilor 16-17 (km 51+800). In solutia proiectata se va


inlocuii stalpul existent nr. 16 cu un stalp de intindere nou ICR+3 400170 si se va monta un stalp nou
16Bis tip ICR 400170. Linia este echipată cu conductoare active OLAl 300/69 mm2 (trei pe fază,
distanţate la 400 mm) şi cu conductoare de protecţie unul OLAl 160/95 mm2 ,si unul OPGW ambele
fiind legate direct la stâlpi.
Configuraţia liniei, cu precizarea poziţiei pe care o va avea conductoarele în raport cu suprafaţa
şoselei a fost specificată in proiect in plansa 04.

b) LEA 400 kV Slatina -Bucuresti

Traversarea va fi efectuata în deschiderea stâlpilor 17 şi 18 (km 52+100In solutia proiectata se va


inlocuii stalpul PAS de la borna 17 cu un stalp IcnY +6 400136 si respectiv stalpul PAS de la borna 18
cu un stalp IcnY 400136. Linia este echipată cu conductoare active OLAl 450/75 mm2 (două pe fază,
distanţate la 400 mm) şi cu conductoare de protecţie OLAl 160/95 mm2 , ambele fiind legate direct la
stâlpi.
Configuraţia liniei, cu menţionarea poziţiei pe care o va avea conductoarele în raport cu suprafaţa
şoselei a fost specificată de către beneficiar şi este prezentată în plansa 05.

Fig.2 – Date geometrice ale traversărilor şoselei de centură de către LEA Dârste-Braşov.

4
2.2. Date de intrare pentru evaluarea intensităţilor câmpurilor electrice şi magnetice

Distanţele minime faţă de sol ale conductoarelor active şi de protecţie ale LEA în zonele
traversărilor sunt marcate în figura 3 şi precizate numeric în tabelul 1. Calculul câmpurilor electrice şi
magnetice va fi efectuat la 3 înălţimi (0,5 m, 1,0 m şi 1,5 m) faţă de suprafaţa şoselei. Distanţele dintre
conductoarele active şi cele de protecţie sunt precizate în figura 3, faza din mijlocul coronamentului
fiind poziţionată în punctul B (a se vedea planul stâlpului, planşa E 100.000-87/4), situaţie rezultând
din unghiurile formate de conductoare cu planul secţiunii stâlpului .

Fig. 3– Poziţiile relative şi în raport cu planul şoselei ale conductoarelor active şi de protecţie ale LEA
400 kV în zonele traversărilor.

Tabelul 1 – Înălţimile minime de suspensie ale conductoarelor active (c.a) şi de protecţie (c.p.) în zonele
traversărilor şoselei.

Linia Traversarea hcaA hca B hcaC


hca 1[m] hca2 [m]
[m] [m] [m]
Slatina- Km 51+800 15.11 25.7 15.11 31.5 31.5
Draganesti Olt
Slatina Km 52+100 11,45 11,45 11,45 20,0 20,0
Bucuresti

Calculul intensităţii câmpului electric va fi efectuat în condiţiile următoare:


 pentru distanţele de suspensie minime prezentate în tabelul 1;
 pentru tensiunea cea mai ridicată a reţelei (420 kV).

5
Calculul intensităţii câmpului magnetic va fi efectuat în condiţiile următoare:
 pentru distanţele de suspensie minime prezentate în tabelul 1;
 pentru o încărcare a liniilor la curentul nominal (1048 A).

3. Rezultate obţinute
Rezultatele obţinute sunt prezentate grafic, în vederea evaluării distribuţiei intensităţilor
câmpurilor electrice şi magnetice în profilul transversal al liniilor.
Maximele valorilor efective rezultante ale intensităţilor câmpurilor electrice şi magnetice,
selectate din profilele transversale ale liniilor considerate, sunt prezentate tabelat.

3.1. Profilele transversale de câmp electric, pentru dispoziţia din planul iniţial
Toate reprezentările sunt făcute pentru cazul funcţionării liniilor la tensiunea cea mai ridicată a reţelei,
Umr= 420 kV (considerată limită superioară a funcţionării normale a reţelei). La tensiunea nominală,
valorile vor fi mai mici cu 5 %.
3.1.1. Cazul traversării LEA 400kV Slatina- Draganesti Olt (de la km 0+420 şi km 1+727) şi ale LEA
Dârste-Braşov de la km 1+831
Valoarea efectiva a intensitatii campului electric
7
0,5 m
1,0 m
1,5 m
6

5
E-rezultant [kV/m], valoare efectiva

0
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
x [m]

Fig.4 – Profilul transversal de câmp electric la traversările de la km 0+420 şi km 1+727 ale LEA Brazi-Dârste,
respectiv de la km 1+831 a LEA Dârste-Braşov, liniile funcţionând la 420 kV.

3.1.2. Cazul traversării LEA Dârste-Braşov de la km 0+325

6
Valoarea efectiva a intensitatii campului electric
6
0,5 m
1,0 m
1,5 m

E-rezultant [kV/m], valoare efectiva


4

0
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
x [m]

Fig.5 – Profilul transversal de câmp electric la traversarea de la km 0+325 – LEA Dârste-Braşov, funcţionând la
420 kV.

Tabelul 2 – Valorile maxime şi medii (în punctul de valoare maximă la 1,5 m) ale intensităţii câmpului electric
în zona traversărilor.
Linia Traversarea Emax [kV/m] la h = 1,5 m Emed [kV/m](*
km 0+420 6,90 6,81
Brazi-Dârste
km 1+727 6,90 6,81
km 0+325 5,80 5,73
Dârste-Braşov
km 1+831 6,90 6,81

(*
media valorilor calculate la înălţimile, faţă de planul şoselei, de 0,5 m, 1,0 m şi 1,5 m.
Gradul de neuniformitate a câmpului este de 1,2 %.

3.2. Profilele transversale de câmp electric, pentru variantele analizate de dispunere a


conductoarelor de fază în raport cu suprafaţa şoselei
Datorită faptului că valorile calculate, în varianta iniţială propusă de Electromontaj Bucureşti nu se
încadrează în limitele admisibile expunerii publicului în zonele traversărilor, au fost analizate şi alte
variante, la solicitarea beneficiarului. În tabelul 3 sunt prezentate toate variantele avute în vedere şi
rezultatele calculelor, efectuate, de asemenea, pentru cazul funcţionării liniilor la tensiunea cea mai
ridicată a reţelei, Umr = 420 kV.
Tabelul 3. Soluţii analizate şi rezultate obţinute pentru nivelul câmpului electric.
Linia Traversarea Stâlpi traversare H autostradă Emax [kV/m]
[m] la h = 1,5 m
Nr.349 Nr.350
ICnY +6 ICnY +6 9,90 8,10
Brazi-Dârste km 0+420 ICnY +9 ICnY +6 11,00 6,90
ICnY +9 ICnY +9 12,90 5,60
ICnY +12 ICnY +12 15,90 3,84

7
Nr.345 Nr.346
ICnY +6 ICn400133 11,00 6,90
km 1+727
ICnY +9 ICn400133 12,50 5,65
ICnY +12 ICn400133 14,00 4,72
Nr.7 Nr.8
ICnY +6 ICnY +6 9,30 8,91
km 0+325
ICnY +9 ICnY +9 12,30 5,80
ICnY +12 ICnY +12 15,30 4,09
Dârste-Braşov
Nr.11 Nr.12
ICn400133 ICnY +6 11,00 6,90
km 1+831
ICn400133 ICnY +9 12,50 5,65
ICn400133 ICnY +12 14,00 4,72
Preluare din studiul de soluţie iniţial
Propunere iniţială Electromontaj
Valori neconforme
Valori corespunzătoare
Observaţie: Stâlpii nr. 346 şi nr. 11 nu se înlocuiesc. Ridicarea planului conductoarelor cu 3 m
implică ridicarea stâlpilor corespondenţi deschiderilor respective cu 6 m.

3.3. Profilele transversale de câmp magnetic

Câmpul magnetic a fost calculat numai pentru propunerea iniţială a SC Electromontaj, respectiv
cu utilizarea stâlpilor ce determină plasarea conductoarelor la înălţimile prezentate în tabelul 1, liniile
funcţionând încărcate la 1048 A şi pentru cazul traversărilor LEA Brazi-Dârste de la km 0+420 şi km
1+727 şi ale LEA Dârste-Braşov de la km 1+831. Cazurile în care planul conductoarelor este ridicat la
un nivel superior, determină valori ale câmpului magnetic de niveluri inferioare celui calculat. Variaţia
valorii efective rezultante a intensităţii câmpului magnetic este prezentată în fig.6.

8
Valoarea efectiva a intensitatii campului magnetic
20
0,5 m
1,0 m
18 1,5 m

16

H-rezultant [A/m], valoare efectiva


14

12

10

2
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
x [m]

Fig.6 – Profilul transversal de câmp magnetic la traversările de la km 0+420 şi km 1+727 ale liniei Brazi-Dârste,
respectiv de la km 1+831 a liniei Dârste-Braşov, liniile funcţionând încărcate la 1048 A.
Valoarea maximă (la 1,5 m faţă de planul şoselei) este de 18,43 A/m, iar valoarea medie (de expunere,
în punctul de maxim) este de 17,44 A/m.

9
4. Concluzii
Reglementările din legislaţia română, referitoare la expunerea publicului larg respectiv la
expunerea profesională la câmpuri electromagnetice cu frecvenţe cuprinse între 0 şi 300 GHz sunt
cuprinse în O MS 1193/2006, care preia cerinţele Directivei europene 1999/519/CE.
Astfel, cu referire la expunerea publicului, pentru câmpuri având frecvenţa de 50 Hz, valorile
limită admisibile sunt de 5 kV/m – pentru intensitatea câmpului electric, respectiv de 80 A/m – pentru
intensitatea câmpului magnetic (sau 100 µT pentru inducţia magnetică în aer).
Valorile maxime calculate ale intensităţilor câmpurilor magnetice sunt de cca. 4 ori mai mici
decât valorile limită pentru expunerea publicului chiar în situaţia funcţionării liniilor la curentul
nominal de 1048 A şi fără a lua în consideraţie o supraînălţare a liniilor.
Referitor la nivelul intensităţii câmpului electric se constată (din valorile prezentate în tabelul 3)
că acesta se va încadra în limitele admisibile numai în situaţia utilizării de stâlpi ICnY+12 (în condiţiile
menţinerii stâlpului 346 – pentru linia Brazi-Dârste, la intersecţia de la km 1+727 şi respectiv a
stâlpului 11 – pentru linia Dârste-Braşov, la intersecţia de la km 1+831).

10

S-ar putea să vă placă și