Sunteți pe pagina 1din 22

S.C Electromontaj S.A.

Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

MEMORIU TEHNIC

Cap.1. DATE GENERALE


1.1. Denumirea lucrarii
“Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru
construire locuinta colectiva D+P+5E+M si D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str.
Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL”

1.2. Faza de proiectare


PTE

1.3. Beneficiarul investitiei


SC E-Distribuție Muntenia S.A.

1.4. Elaboratorul documentaţiei de specialitate


S.C. Electromontaj S.A. - Sucursala Bucureşti.

1.5. Amplasamentul obiectivului

comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B

1.6. Elemente care au stat la baza intocmirii lucrării


- Comanda de proiectare
- Masuratori si relevee din teren
- Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni
peste 1000 V NTE 003/04/00.
- Legea nr. 31 8/2003 a energiei electrice și termice;
- Ordinul ANRE nr. 49/2007 de modificare a “Normei tehnice privind delimitarea
zonelor de protecție și siguranță aferente capacităților energetice, revizia I”;
- Ordinul ANRE nr. 20/2004 „Codul tehnic al rețelei electrice de transport - revizia
I cu modificări și completari";
- Ridicări topo și măsurători în teren
- Aviz CTE nr.15/18/28.06.2019
- Contract incheiat intre E-Distributie Muntenia si Electromontaj
- Plan de amplasament

1.7. Fundamentarea necesitatii lucrarii


Avand în vedere ca imobilul din , str. Rezervelor nr.55C si 55B este situat in
deschiderea dintre stalpii 31 si 32 pe LEA 110 kV CET Vest – Cotroceni / CET Vest Crangasi
este necesara verificarea conditiilor de coexistenta ale liniei cu imobilul.

Page 1/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

1.8.Situatia energetica din zona


In zona amplasamentului unde urmeaza sa se construiasca imobilul se afla LEA 110kV
d.c. CET Vest – Cotroceni/ CET Vest – Crangasi:
 Stalpul nr. 31 este stalp dublu circuit de sustinere tip Sn 110202A;
 Stalpul nr. 32 este stalp dublu circuit de sustinere tip Sn 110202A;
 Sectiune conductoare active AlOl 300/50 mm2;

1.9.Situatia mediului inconjurator


Conform NTE 003/04/00 “Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie
electrica cu tensiuni peste 1000 V” teritoriul tarii noastre se imparte in cinci zone
meteorologice A, B, C, D, E care difera din punct de vedere al intensitatii si a frecventei de
manifestare a factorilor climato-meteorologici de care trebuie sa se tina seama la
construirea liniilor aeriene de energie electrica; vântul, depunerile de chiciură,
temperatura aerului.
Zona de amplasament a LEA 110 kV relocate se afla in zona B.
Conform aceluiasi normativ in zona B temperatura aerului la exterior este:
- maxim: +40 °C
- minim: -30 °C
- medie: +15 °C
- de formare a chiciurei: -5 °C
In zona nu exista factori poluanti importanti care ar putea actiona asupra
intalatiilor.
Conform normativului NTE 001/03/00 tab A10.1 si A10.2 pe teritoriul tarii exista 4
zone de poluare:
-nivel de poluare I (slab)
-nivel de poluare II (medie)
-nivel de poluare III (mare)
-nivel de poluare IV (f.mare)
LEA 110 kV se încadrează în nivelul II de poluare care impune o lungime specifică de
fugă de 2,0 cm/kV.
In zona nu exista factori poluanti importanti care ar putea actiona asupra
instalatiilor montate in pamant.
Conform NTE 001/03/00 indicele cronokeraunic definit prin numarul de ore de
furtuna cu descarcari electrice in decursul unui an, stabilit ca medie pe cel putin 10 ani pe
baza absorbatiei meteorologice, este urmatorul:
-zona A 130-160 ore
-zona B 100-129 ore
-zona C 70-99 ore
-zona D 70 ore
Orasul Bucuresti având indicele cronokeraunic 111 ore, se incadreaza in zona B.
Conform NTE 001/03/00 indicele izokeraunic definit prin numarul mediu de zile cu
oraje pe 11 ani 1968-1978 , este urmatorul:
Page 2/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

-zona A 52 zile
-zona B 44 zile
-zona C 36 zile
-zona D 27 zile
Orasul București având indicele izokeraunic 51 zile, se incadrează în zona B.

Cap.2.Conditii generale de coexistenta ale imobilului cu LEA 110kV d.c. CET Vest
– Cotroceni/ CET Vest – Crangasi cu cladire de locuinte.
In normativul NTE 003/04/00 “Normativ pentru constructia liniilor aeriene de
energie electrica cu tensiuni peste 1000 V” sunt prezentate principalele prevederi privind
apropierile LEA 110 kV fata de cladiri cuprinse in tabelul 30 “Trecerea LEA prin zone cu
circulatie frecventa” si in tabelul 32 -“Traversari si apropieri fata de cladiri”:
-protectie marita conform art.115;
-lanturi duble de izolatoare;
Prin protectie marita se intelege adoptarea unor masuri suplimentare de protectie la
linia aeriana, in vederea cresterii gradului de siguranta mecanica in functionare, in
portiunile de traseu, dupa cum rezulta din tabelul 18.

Tabelul 18. Măsuri de protecţie mărită a LEA.

Elementul la care Echiparea LEA


Nr. se referă măsura Cu izolatoare suport Cu lanţuri de izolatoare
crt. de protecţie
Măsuri de protecţie mărită
mărită
Stâlpi de susţinere cu cleme
1 Stâlpi Stâlpi de întindere
cu reţinerea conductorului
- Secţiunea conductorului de minim 35 mm 2 pentru funie
Al-Ol, Aliaj de aluminiu-oţel şi Aliaj de aluminiu şi de 50
mm2 pentru funie de Ol.
2 Conductoare
- Se interzice înnădirea conductoarelor în deschidere, cu
excepţia liniilor existente în situaţia în care deschiderea
este delimitată de doi stâlpi de susţinere.
- Cleme de susţinere cu
reţinerea conductorului;
Legături de susţinere cu - Armături de protecţie
3 Cleme şi armături reţinerea conductorului împotriva arcului, la
(legături de siguranţă) lanţurile de izolatoare ale
LEA cu tensiunea nominală
Un  110 kV.
Deschiderile reale la încărcări din vânt şi la încărcări
4 Deschideri verticale
nu vor depăşi 90% din cele de dimensionare ale stâlpilor.

Page 3/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

- Lanţurile multiple (susţinere şi întindere) se verifică în


regim de
avarie, la ruperea unei ramuri;
- Lanţurile simple cu izolatoare capă şi tijă se verifică la
Lanţuri de capacitatea reziduală în urma spargerii unei pălării
5
izolatoare izolante (coeficient parţial de siguranţă egal cu 1);
- Izolaţia suport din materiale compozite şi izolaţia
compozită din lanţurile de izolatoare simple trebuie
încercate bucată cu bucată la 75% din sarcina de rupere
garantată la procurare.

Cap.3.Descrierea lucrarilor
Situatia existenta
In zona amplasamentului unde urmeaza sa se construiasca imobilul se afla LEA 110kV
d.c. CET Vest – Cotroceni/ CET Vest – Crangasi:
 Stalpul nr. 31 este stalp dublu circuit de sustinere tip Sn 110202A;
 Stalpul nr. 32 este stalp dublu circuit de sustinere tip Sn 110202A;
 Sectiune conductoare active AlOl 300/50 mm2;
Situatia proiectata
Lucrari de reglementare a LEA 110kV d.c. CET Vest - Cotroceni/ CET Vest - Crangasi
care constau in:
 inlocuirea lanturilor de izolatoare duble de sustinere existente la stalpul nr.31 si
stalpul nr. 32 cu lanturi duble de sustinere in “V” cu izolatoare compozite, zona II
de poluare;
 adaptarea consolelor existente la stalpul nr. 31 si stalpul nr. 32 pentru a permite
montarea lanturilor duble de sustinere in “V”;
 montarea clemelor cu retinerea conductorului (CSA2) la stalpul nr.31 si stalpul nr.
32;
 montarea unui stalp nou de intindere tip ICn 110262 intre stalpul nr.31 si stalpul
nr.32 conform planului de situatie proiectat varianta IV (vezi plansa nr. 7.2);
 echiparea stalpului nou cu lanturi de intindere cu izolatoare compozite, zona II de
poluare;
 tragerea conductoarelor la sageata in nou panou format intre stalpul nou nr.31bis si
stalpul nr. 33 (vezi plansa nr.7.1);
 realizarea unui numar de 3 prize de pamant pentru zona cu circulatie frecventa la
stalpul nr.31, 31bis si nr. 32. Tensiunile de atingere si de pas trebuie sa se

Page 4/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

incadreaza in limitele specificate in tabelul nr. 20 (pct. a.Circulatie frecventa in


localitati) din NTE 003/04/00 avand valoarea: Up≤125V.
.3.1.Conductoare active
Conductoarele active utilizate pentru LEA 110 kV sunt de tip OLAL 300/50 mm2 .
Se va realiza intinderea la sageata a conductoarelor active in panoul din care fac
parte stalpii 31 si 32.
Distanta minima de apropiere conform NTE 003/04/00 trebuie sa fie mai mare sau
egala cu 4 m.
Dupa executarea tuturor lucrarilor se vor efectua lucrari de masuratori topometrice
a sagetilor si masurarea distantelor.

3.2.Izolatoare
Se vor monta lanturi de izolatoare duble de intindere,din material compozit.

3.3.Prize de punere la pamant


La baza fiecarui stalp se va realiza cate o priza de legare la pamant pentru zone cu
circulatie frecventa. Prizele de legare la pamant vor fi formate din 2 electrozi verticali Ol
Φ 60x3,5 mm – 2.5 m si vor avea contur inchis cu platbanda de otel zincat Ol38 40x4 mm .
Prizele sunt montate în pământ la o adâncime de 0,40–0,90 m. Prizele de legare la pamant
vor avea o rezistenta mai miaca de 4 Ω

3.4.Placute avertizoare si indicatoare


Se vor monta placute de avertizare si securitate, doua pe stalp, pe fetele paralele
cu aliniamentul stalpilor.
Se va monta o placuta de identificare pe stalp, pe fata stalpului care este
perpendiculara pe aliniament, orientata spre cresterea numarului de ordinea stalpilor si se
va inscriptiona conform modelului pus la dispozitie de SC Enel Distributie Muntenia.
3.5 Fundatia Stalpului
Fundatiile stalpilor vor fi turnate din beton. Betonul de egalizare va fi C8/10, iar
cel armat va fi C16/20. Armaturile vor fi din otel beton OB37 si PC52 confirm plan 8.
Cap.4.MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
4.1.Reglementari legate de securitatea muncii, aplicabile
-3RE-Ip41-1992 – „Norme de proiectare si exploatare privind protectia impotriva influentelor
datorate apropierilor de liniile aeriene”;
-„Norme PSI de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea,
transportul si distributia energiei electrice si termice” – PE 009/93;
-Legea 319/2006 – „Legea securitatii si sanatatii in munca”;
-H.G. nr. 1425/2006, pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare
a prevederilor legii nr. 319/2006;
-HG nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006;
-HG nr. 300/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru
santiere temporare sau mobile;
-Legea nr. 123/2012 – „Legea Energiei”;
-Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si imbolnaviri
profesionale, cu modificata si completata de legea 258/2008;

Page 5/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

-HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol
viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului;
-HG 457/2003 privind asigurarea utilizatorilor de echipamente electrice de joasa
tensiune, modificata si completata prin HG nr. 1514/2003;
-HG nr. 1029/2008 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate si a conditiilor
pentru introducerea pe piata a masinilor industriale;
-HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor;
-HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sanatate la locul de munca;
-HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucrari, in special de afectiuni
dorso-lombare;
-HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca;
-HG nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea locratorilor la riscuri generate de campurile electromoagnetice;
-HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
-HG nr.1 din 4 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii de Guvern
nr. 1/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
precum si pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 1093/2006 privind stabilirea
cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva
riscurilor legate de expunerea la agentii cancerigeni sau mutageni la locul de munca si a
Hotararii de Guvern nr. 355/2007 pentru supravegherea sanatatii lucratorilor.
-H.G. nr. 971/2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca;
-H.G. nr. 493/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;
-H.G. nr. 1876/2005, privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare
la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;
-H.G. nr. 1048/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
-H.G. nr. 355/2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
-3 RE-Ip-1992 „Norme de proiectare si exploatare privind protectia impotriva
influentelor datorate apropierilor dintre liniile electrice aeriene”;

4.2.Cerinte de securitate a muncii pentru contractant personalul acestuia


-Contractantul trebuie sa fie posesorul unei licente ANRE, care sa-i dea dreptul sa
execute lucrari in SEN;
-Contractantul trebuie sa dispuna de dotarea tehnica corespunzatoare complexitatii
si specificului lucrarilor pe care le va efectua, pentru a putea proba capacitatea de
incadrare in graficele de lucrari stabilite prin documentatiile tehnico-economice.

4.3.Cerinte de securitate a muncii pentru lucrari si organizarea de santier

Page 6/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

-Pentru desfasurarea lucrarilor intr-o zona de lucru care se pune la dispozitie


contractorului, se vor utiliza forme organizatorice de lucru potrivit normelor in vigoare,
adaptate situatiilor existente (cu retragerea din exploatare sau sub tensiune) sau conventie
intre partile semnatare, cu intocmirea documentelor legale corespunzatoare;
-Pentru retragerea din exploatare a Liniei Electrice Aeriene (LEA) se vor elabora
programe de retragere din exploatare LEA de E-Distributie Muntenia SA.;
-In timpul lucrarilor, tot personalul participant la lucrari va fi dotat si va utiliza
neconditionat EIP electroizolante verificate ori de cate ori conditiile concrete de santier se
impun;
-Beneficiarul este legal indreptatit sa efectueze controale asupra modului de
respectare de catre personalul delegat a normelor de securitate a muncii si dupa caz sa
aplice masuri pentru evitarea accidentarii oricaror persoane participante la procesul
muncii indiferent de apartenenta, mergand pana la scoaterea formatiilor de lucru din
instalatiile RET.

4.4. Plan de sanatate si securitate in munca


Conform HGR 300/2006 care stabileste cerintele minime de securitate si sanatate in
munca pentru santierele temporare sau mobile, inainte de deschiderea santierului, trebuie
sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate.
Planul de securitate si sanatate este un document scris care cuprinde ansamblul de
masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea în timpul
desfasurarii activitatilor pe santier.
Conform Art. 12, Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie redactat inca din
faza de elaborare a proiectului si trebuie tinut la zi pe toata durata efectuarii lucrarilor.
Planul de securitate si sanatate trebuie sa faca parte din proiectul lucrarii si sa fie
adaptat continutului acestuia cu urmatoarele specificatii:
a) sa precizeze cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier;
b) sa specifice riscurile care pot aparea;
c) sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;
Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie completat si adaptat in functie de
evolutia santierului si de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru.
Planul de securitate si sanatate trebuie sa se afle in permanenta pe santier pentru a
putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii
comitetului de securitate si sanatate in munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu
raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii.
Pe masura ce sunt elaborate, planurile proprii de securitate si sanatate ale
antreprenorilor trebuie sa fie integrate in planul de securitate si sanatate.
Planul propriu de securitate si sanatate cuprinde ansamblul de masuri de securitate
si sanatate specifice fiecarui antreprenor sau subantreprenor.
Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie armonizat cu planul de
securitate si sanatate al santierului.
Antreprenorul care executa cu unul ori mai multi subantreprenori, in totalitate sau o
parte din lucrarile care trebuie sa respecte prevederile planului de securitate si sanatate,
trebuie sa le transmita acestora un exemplar al planului propriu si, daca este cazul, un
document care cuprinde masurile generale de securitate si sanatate pentru lucrarile
santierului ce intra in responsabilitatea sa.

Page 7/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

La elaborarea planului propriu de securitate si sanatate subantreprenorul trebuie sa


tina seama de informatiile furnizate de catre antreprenor si de prevederile planului de
securitate si sanatate al santierului.
Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
a) numele si adresa antreprenorului/subantreprenorului;
b) numarul lucratorilor pe santier;
c) numele persoanei desemnate sa conduca executarea lucrarilor, daca este cazul;
d) durata lucrarilor, indicand data inceperii acestora;
e) analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sanatatea si
securitatea lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul de munca pe santier;
f) evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate,
de echipamentele de munca folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor
periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea santierului;
g) masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor, specifice lucrarilor pe
care antreprenorul/subantreprenorul le executa pe santier, inclusiv masuri de protectie
colectiva si masuri de protectie individuala.
Inainte de inceperea lucrarilor pe santier de catre antreprenor/subantreprenor,
planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie consultat si avizat de catre
coordonatorul în materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii.
Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie actualizat ori de cate ori este
cazul.
Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate si sanatate trebuie sa se
afle in permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de
munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in munca sau de
reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor.
In sensul celor de mai sus, anexam Planul de securitate si sanatate intocmit la
faza de elaborare a proiectului, care nu se va substitui planului propriu de securitate si
sanatate al fiecarui antrepenor sau subantrepenor.

Cap.5.MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI


5.1.Reglementări interne
Cele mai importante reglementari interne în domeniul protectiei mediului sunt:
-Legea nr. 265/2006 – Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.195 din
30.12.2005 privind protectia mediului;
-OUG 195 din 30.12. 2005 - Ordonanta de Urgenta privind protectia mediului;
-Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
-Hotararea Guvernului nr. 856/2002 - M.Of. nr. 659/05.09.2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase;
-SREN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu - Cerinte cu ghid de
utilizare;
-SREN ISO 14004:2005 - Sisteme de management de mediu - Ghid pentru
principiile, sistemele si tehnicile de aplicare;
-Ordinul MAPPM nr.125/1996 - pentru aprobarea procedurii de reglementare a
activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului înconjurator.

Page 8/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

-Ordinul MAPPM nr.184/1997 - pentru aprobarea procedurii de realizare a


bilanturilor de mediu.
-Ordin MMP 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.
-HG 1061/2008 - privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei.
-Ordinul MAPPM nr.278/1996 - Regulamentul de atestare privind elaborarea studiilor
de impact asupra mediului şi a bilanturilor de mediu.
-Ordinul MAPPM 756/1997 - pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea
poluarii mediului.
-Decizia MAPPM nr. 113/1990 - pentru aprobarea normativului de continut al
documentatiilor pentru obtinerea acordului de mediu.
-Ordinul MAPM 1043/2002.
-Legea 293/2002.
-H.G. 856/2002 cu evidenta gestiunii deseurilor
-OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si
repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, modificata si
completata prin OUG nr. 15/2009;
-Ordinul nr. 867/2002, privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de
deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;
-Ordin MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
de mediu;
-Ordin MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu
pentru planuri si programe;
-OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integral al poluarii, modificata
prin OUG nr. 40/2010;
-Ordin nr. 1364/1499/2006, aprobare a planurilor regionale de gestionare a
deseurilor, aprobata de Legea nr. 465/2001, modificata prin legea nr. nr. 138/2006
-HG nr. 349/2005 privind Depozitarea deseurilor

Masuri de protectia mediului


In toate fazele de conceptie, proiectare, executie si exploatare, pe toata perioada
de existenta a instalatiei, se vor urmari identificarea aspectelor semnificative de mediu,
respectiv identificarea, evaluarea, limitarea sau eliminarea impactului negativ al
instalatiilor asupra mediului prin:
In toate fazele proiectarii si executiei se vor urmari si respecta cerintele conform
standardului SR EN ISO 14001:2005 si conformarea cu cerintele legale si de reglementare
aplicabile in domeniul protectiei mediului.
Beneficiarul va comunica politica in domeniul calitatii si mediului executantului sau
reguli, proceduri, care pot exista ca forme alternative fata de declaratia de politica si pot
include doar capitole pertinente ale politicii.
Executantul va transmite achizitorului Planul Calitatii pe categorii de instalatii si de
lucrari (control, verificari si inspectii), care sa trateze la fiecare etapa de executie a
lucrarii si aspectele de mediu asociate (prezentarea si tratarea detaliata a aspectelor de
mediu asociate fiecarei etape).
Page 9/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

Toate materialele/aparatajul prevazut in documentatie vor fi achizitionate astfel


incat sa respecte durata de functionare normata, conform legislatiei in vigoare, pentru
mijlocul fix realizat.
Pe parcursul prestarii serviciilor/executarii lucrarii, executantul are obligatia:
-sa respecte prevederile cerintelor legale si de reglementare aplicabile privind
protectia mediului si de a lua toate masurile necesare si suficiente pentru prevenirea
producerii unei poluari a mediului pe santier si in afara acestuia, pentru a evita orice
paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau private, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
-de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor sau caile de acces,
prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc asezarile
umane sau proprietatile aflate in posesia achizitorului.
-de a utiliza numai materiale si materii prime cu impact minim asupra mediului, slab
poluante, care sa genereze un impact negativ cat mai mic, pe perioada de utilizare, iar
dupa terminarea perioadei de viata, eliminarea produsului/echipamentului sa se faca pe
cat posibil cu un impact minim asupra mediului.
-de a asigura prin lucrarea proiectata conditii de siguranta si eficienta in toate
fazele ciclului de viata, pe toata perioada de existenta a instalatiei.
-de a aplica masuri de protectie a mediului conform Ordinului MMP nr 135/2010
privind aprobarea "Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru
proiecte publice si privat".
Pentru Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice:
-sa nu evacueze ape uzate direct in apele naturale si sa nu arunce in acestea nici un
fel de deseuri
-sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea
apelor de suprafata
-sa nu deverseze in apele de suprafata, subterane si maritime ape uzate, menajere,
substante prioritare/prioritar periculoase.
-sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si in zonele umede si
de coasta deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape substante explozive, tensiune
electrica, narcotice, substante prioritare/prioritar periculoase.
Pentru Protectia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre:
-sa previna, pe baza reglementarilor in domeniu, deteriorarea calitatii mediului
geologic
-sa asigure luarea masurilor de salubrizare a terenului
-sa sesizeze autoritatile competente despre accidente sau activitati care afecteaza
ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre si in caz de eliminari
accidentale de poluanti in mediu sau de accident major.
-in cazul producerii unei poluari accidentale (scurgeri accidentale de ulei de
echipamente, etc) va efectua toate lucrarile necesare pentru inlaturarea cauzei producerii
poluarii si pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsa, lucrari efectuate pe
cheltuiala executantului
-la finalizarea lucrarilor se va face nivelarea si terasarea solului, aducandu-se
terenul la starea initiala, cu refacerea carosabilului, stratului vegetal, in zonele unde
acestea au fost afectate (daca este cazul). Suprafata terenului se va amenaja astfel incat
sa se incadreze in relieful general inconjurator, sa nu prezinte obstacole la scurgerea
apelor si sa nu constituie locuri propice stagnarii lor.
Page 10/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

Pentru Protectia asezarilor umane:


-sa nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de
deseuri de orice fel
-lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor PE 106/2003, NTE 003/04/00,
PE 155/92 si 2RE FT 35/2001, NTE 007/08/00 cu privire la distante, apropieri, coexistenta
cu alte instalatii.

Pentru managementul deseurilor:


-sa gestioneze deseurile rezultate in urma lucrarilor in conformitate cu cerintele
legale privind regimul deseurilor si in conformitate cu prevederile din caietul de sarcini.
-sa se respecte HGR 1061/208 privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
-sa i-a masuri necesare de reducere la minim a cantitatilor de deseuri rezultate
-sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase
cu deseuri nepericuloase
-sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deseuri in
mediu

Cap. 6. MANAGEMENTUL CALITATII


6.1.Planul calitatii
Solutia tehnica avizata in prezenta lucrare reduce la minim impacturile negative
asupra mediului, in conditii de siguranta si eficienta in toate fazele ciclului de viata a
lucrarilor proiectate: proiectare, executie si exploatare, pe toata perioada de existenta a
instalatiei, respectand cerintele impuse prin SR EN ISO 14001:2005, incadrandu-se in
Sistemul de Management Integrat de Calitate Mediu - Securitate - Sanatate in Munca.
Executia lucrarii va fi verificata pe parcurs de catre dirigintii de santier, iar la final
receptia va fi facuta de Comisia de Receptie constituita in acest scop.
Sunt precizate documentatiile aplicabile, normele, standardele care stau la baza
intocmirii proiectului si a stabilirii solutiei tehnice.
Lucrarile se vor executa in baza unui program clar intocmit intre unitatea de
exploatare si unitatea de montaj cu sarcini si responsabilitati precise, tinandu-se cont de
durata in care pot executa lucrarile, respectiv cat pot fi retrase instalatiile din exploatare.
Executantul trebuie sa prezinte dovada instruirii angajatilor conform cerintelor si
reglementarilor in vigoare de protectia mediului la efectuarea lucrarilor.
Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, de calitatea executiei
lucrarilor, cu respectarea in totalitate a prevederilor proiectului, a Cartii tehnice a
furnizorilor de echipamente, standardelor si reglementarilor in vigoare, cu referire la
asigurarea calitatii lucrarilor executate.
-Executantul va utiliza numai materiale de calitate, cu respectarea prevederilor din
Caietul de sarcini, documentatiile de executie, cartile tehnice ale materialelor.
Urmarirea calitatii lucrarilor se va face prin efectuarea verificarilor si receptiei
lucrarilor conform propunerii programului pentru controlul calitatii pe faze determinante si
programului pentru controlul calitatii pe faze de executie care sunt anexate la
documentatie.
Executia lucrarii se va realiza si verifica dupa planul calitatii elaborat de catre
executant si prezentat beneficiarului inainte de inceperea executiei lucrarii.
Conform HGR 272/273/94, pe parcursul lucrarilor se vor face verificari privind:

Page 11/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

-calitatea materialelor utilizate;


-lucrari ascunse si consemnarea verificarilor in procese verbale;
-respectarea fazelor determinante si consemnarea verificarilor in procese verbale;
-respectarea proiectului.
Urmarirea calitatii lucrarilor se va face prin efectuarea verificarilor si receptiei
lucrarilor conform propunerii de program pentru controlul calitarii pe faze determinante,
prezentata mai jos.
Nota cu documentele care se vor intocmi de executant:
-PVR Proces verbal de receptie calitativa;
-PVLA Proces verbal de lucrari ascunse;
-PV Proces verbal;
-NC Nota de constatare;
-PVM Proces verbal de montaj.
Proiectul a fost elaborat, verificat si aprobat de personal calificat.
Executia lucrarii va fi verificata pe parcurs de catre dirigintii de santier, iar la final
receptia va fi facuta de Comisia de Receptie constituita in acest scop.
Toate echipamentele si materialele vor fi fabricate si testate in conformitate cu
prevederile CEI.
Lucrarile vor avea la baza documentatiile tehnice si instructiunile de montaj livrate
odata cu echipamentul si fise tehnologice, prescriptii tehnice in vigoare, indrumare de
executie, proiectul tehnic.
Calitatea consolelor se verifica inainte de montare prin observare vizuala in baza
buletinelor de calitate emise de producatori. La montaj, in timpul operatiei de derulare si
intindere, se verifica starea tehnica a conductoarelor care nu trebuie sa aiba fire rupte,
uzate.
Prizele de punere la pamant trebuie realizate din electrozi zincati, de dimensiuni
corespunzatoare proiectului de executie.
Se va efectua masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de punere la pamant.
Daca nu se asigura valoarea indicata in prezenta documentatie, in colaborare cu
proiectantul, in panoul aferent stalpului nou echipat se vor suplimenta elementele prizei
de punere la pamant.
Se verifica legatura prizei de punere la pamant la borna de legare la pamant a
stalpului si legatura armaturilor metalice de pe stalp.
Pentru toate lucrarile ce intra in categoria lucrarilor ascunse se vor intocmi procese
verbale la lucrari ascunse cu precizarea conditiilor de executie.
Executia lucrarii se va realiza si verifica si dupa Planul Calitatii elaborat de catre
executant si prezentat beneficiarului inainte de inceperea executiei lucrarii.
Receptia lucrarii se va face in conformitate cu reglementarile (legislative,
energetice, AQ) in vigoare si include examinarea documentatiei lucrarii.

Cap.7.Condiţii privind elaborarea documentaţiei


La proiectarea, construirea si punerea in functiune a instalatiilor se vor respecta
urmatoarele prevederi:
NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri
electrice.
NTE 003/04/00 – Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu
tensiuni peste 1000 V;
Page 12/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi


transformatoare cu tensiuni peste 1kv
1RE-Ip 30/04 – Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant
STAS 12604/5/1990 – Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii de proiectare,
executie si verificare.
HGR 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile
HGR 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
OUG 195/2005 privind protectia mediului.
Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii 319/2006
Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005
Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor
Legea 431/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001
privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.
Legea 465/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001
privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.
HGR 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
HGR 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

Cap.8. Valoarea lucrarilor

C+M (fara TVA) 296,185.54 lei

Sef proiect Proiectant,


Ing. Andrei Dorcioman Ing. O. Cosma

CAIET DE SARCINI

Cap.1.CERINTE NECESARE
1.1.Obiectul caietului de sarcini
Conform proiectului tehnic in prezenta documentatie sunt cuprinse volumul de
lucrari care include fabricarea, furnizarea, testarea, ambalarea, transportul, livrarea la
santier a furniturii si echipamentului precum si executia lucrarilor de coexistenta LEA
110kV d.c. CET Vest – Cotroceni/ CET Vest – Crangasi cu imobilul situat in comuna
Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B.

Page 13/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

1.2.Descrierea instalatiilor si a elementelor proiectate


Descrierea lucrarilor de reconfigurare a LEA 110 kV a fost prezentata in capitolul 3
din proiectul tehnic.
1.3.Norme, instructiuni, fise tehnice, standarde
Executia lucrarilor de reparatii de linie va respecta prevederile urmatoarelor
reglementari interne:
- Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 1000 V,
NTE 003/04/00;
- Regulament de conducere si organizare a activitatii de mentenanta Ordinul ANRE
35/2002;
- Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice (republicate în 1993), PE
022/3-87;
-Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice aeriene PE 127/83;
-Instructiuni privind controlul si revizia tehnica a clemelor si armaturilor din LEA si
statii 110 ÷ 400 kV, RE - I 140 -84;
- Conditii tehnice si prescriptii de executie si receptie pentru LEA 110, 220 şi 400 kV,
3 LI - I 179 - 87;
-Indreptar pentru proiectarea LEA de I.T. apropieri si traversari ale LEA 110-400 kV
fata de alte instalatii, 1 LI-Ip 38-89;
-Instructiuni de proiectare si exploatare privind protectia impotriva influentelor
datorate apropierilor dintre liniile electrice aeriene, 3 RE - Ip 41 - 92;
- Executia lucrarilor la LEA in conditii speciale meteorologice, LI - FT 46 - 84;
-Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor
electroenergetice impotriva supratensiunilor, NTE 001/03/00;
-Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii;
-Metodologie pentru aprecierea starii tehnice a liniilor electrice aeriene de 110÷400
kV in vederea luarii deciziilor pentru modernizarea sau trecerea la reparatii capitale.
-Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, 1.RE-Ip 30-
2004.
1.4.Cerinte de protectie a mediului
In cadrul lucrarilor mentionate mai sus se vor respecta toate normele si
reglementarile in vigoare in scopul reducerii influentei asupra mediului.

1.4.1.Cai de acces
Se vor folosi caile de acces existente.

Cap.2.ASIGURAREA CALITATII
Asigurarea calităţii va fi în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 – „Sisteme de
management al calităţii. Cerinţe”, SR EN ISO 9004:2002 – „Sisteme de management al
calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor”, Legea nr. 10/1995 – Legea
calitatii in constructii, cu toate completarile ulterioare.
Pentru realizarea lucrărilor aferente fiecărei LEA, s-a întocmit Plan control inspectie
calitate în concordanţă cu SR EN ISO 9001:2008. Planul de inspectie, control al calităţii va
prezenta operaţiile în ordine tehnologică şi cronologică, conform prevederilor
instrucţiunilor tehnice, ale cărţilor tehnice ce însoţesc echipamentele şi a prescripţiilor
tehnice în vigoare, ţinând cont de următoarele:
Page 14/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

-un program detaliat de realizare a lucrărilor de la începutul pregătirii până la


recepţie, detaliate pe activităţi şi acoperind întregul scop al lucrării;
-specificaţia livrărilor;
-specificaţia diferitelor activităţi şi responsabilităţi ale personalului desemnat cu
asigurarea calităţii;
-inspecţia materialelor livrate şi a serviciilor în concordanţă cu cerinţele tehnice
specificate în Caietul de Sarcini;
Planul de inspectie, control calitate al Contractorului va fi transmis spre aprobarea
Beneficiarului în timp util înainte de începerea lucrărilor.
Beneficiarul şi reprezentanţii săi sunt mandataţi să realizeze inspecţiile de calitate
pe toată perioada desfăşurării Contractului.

Cap.3. SPECIFICATII TEHNICE SI CARACTERISTICI DE MATERIALE PENTRU CONSOLE


3.1. Scopul
Realizarea conditiilor de coexistenta ale LEA 110kV d.c. CET Vest – Cotroceni/ CET
Vest – Crangasi cu imobilul situat in comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si
55B.
3.2. Ridicarea consolei
3.2.1. Generalitati
Ridicarea consolei cuprinde toate operatiile prin care consola este adusa din pozitia
in care se gaseste pe teren dupa transport si asamblare, in pozitie verticala corecta fixata
pe montantul stalpului. Ea comporta urmatoarele operatii tehnologice:
- lucrari pregatitoare pentru ridicare constand in verificarea gaurilor de pe
montantul stalpului; verificarea executiei corecte a operatiilor de asamblare a consolei;
- ridicarea propriu-zisa a consolei;
Ridicarea stalpului cuprinde toate operatiile prin care stalpul este adusa din pozitia
in care se gaseste pe teren dupa transport si asamblare. Operatiile tehnologice fiind
urmatoarele:
- Pregatirea terenului pentru fundatia stalpului
- Turnarea fundatiei
- Asamblarea stalpului
- Ridicarea stalpului
3.2.2. Metode de ridicare
Ridicarea cu ajutorul macaralei.
Functie de tipul macaralei utilizate pentru ridicarea consolei, tinand cont de
diagrama de ridicare.

3.2.3. Dispozitive si scule folosite la ridicare


Pentru operatia de ridicare sunt folosite, cabluri de otel cu diverse sectiuni si
lungimi sau gase panzate la care pentru prinderea de tronson se folosesc scoabe de diverse
tonaje. Cablurile sau gasele folosite se aleg in functie de greutatea si dimensionea
subansamblului ridicat.
Ghidarea subansamblelor se face folosind funii cu lungimi de 1,5 – 2 ori inaltimea
stalpului, pentru a se impiedica rotirea si balansul subansamblului in timpul operatiei de
ridicare. Operatiile de mai sus nu trebuie sa introduca forte suplimentare in incarcarea
macaralei.
Page 15/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

3.2.4. Strangerea suruburilor


In cazul asamblarii la sol a subansamblelor, nu se recomanda o strangere definitiva a
tuturor suruburilor la sol. Dupa terminarea completa a montajului se va executa strangerea
finala .Cheile folosite (fixe, tubulare, inelare si dinamometrice) trebuie sa fie calibrate
functie de dimensiunea surubului asa fel ca sa evite zgarierea sau lovirea acoperirii
galvanice a reperelor stalpului sau a organelor de asamblare.
In cazul suruburilor montate in pozitie orizontala, totdeauna piulita va fi montata
catre exteriorul stalpului.
In cazul suruburilor montate in pozitie verticala, totdeauna piulita va fi montata in jos.
Toate suruburile vor fi prevazute cu saibe Grower si in functie de locul folosit cu o
piulita sau doua.
Contractorul va verifica inainte de montajul conductorului daca stalpii sunt completi (cu
toate reperele) si au toate suruburile introduse corect si stranse.
3.3. Remontarea conductoarelor
Lucrari si operatii pregatitoare
Inainte de inceperea lucrarilor de remontare a conductoarelor, stalpul nou trebuie
sa fie fixat definitiv in fundatie si legat la priza de pamant, pamantul in jurul fundatiei
trebuie sa fie bine compactat, iar cel ramas dupa lucrare sa fie transportat si imprastiat.
3.4. Asamblarea si montarea lanturilor de izolatoare
Inainte de montare, izolatoarele, clemele si armaturile se verifica vizual pentru a se
vedea daca ele corespund ca forma, dimensiuni si caracteristici cu cele doua indicate in
proiect, daca sunt de buna calitate, nu prezinta fisuri sau crapaturi, daca sunt curate si
protejate prin zincare, cu un strat continuu, uniform si de buna calitate. Materialele
necorespunzatoare nu se monteaza.
Asamblarea lanturilor de izolatoare se face pe platforma de montaj a stalpului, in
zona consolelor, alegand, pe cat posibil, un teren uscat si curat.
3.5. Standarde si recomandari
Toate materialele trebuie sa respecte urmatoarele standarde:
-STAS 767/0-88 Constructii din otel.
-STAS 500/1-89; STAS 500/2-80 - Oteluri general pentru constructii.
-STAS 8183 - 80 - Oteluri pentru tevi fara sudura de uz general. Marci si conditii
tehnice de calitate.
-SR EN 10025 – 1:2005 – Produse laminate la cald din oteluri de constructie nealiate.
Partea 1. Conditii tehnice de livrare.
-SR EN 10056/1-2000 – Corniere cu aripi egale si inegale pentru constructii. Partea 1.
Dimensiuni.
- SR EN 10029-1995 - Table de otel laminate la cald cu grosimi mai mari sau egale cu
3 mm. Tolerante la dimensiuni, de forma si la masa.
-SR EN 10025 – 2:2009 - Produse laminate la cald din oteluri de constructie.Partea2.
Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructie nealiate.
- SR ISO 8991/1999; STAS 2700/3-89; SR EN 20898-2/1997 – Elemente de asamblare.
- STI 121-00-86-Bacău; SR EN ISO 4032/2000; STAS 5200 - Suruburi, piulite si saibe;
- STAS 10128-86 - Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel.
Clasificarea mediilor agresive.
-SREN 1090- 1+A1:2012 -Executia structurilor de otel si structurilor de aluminiu

Page 16/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

Cap. 4. SPECIFICATII TEHNICE SI CARACTERISTICI DE MATERIALE PENTRU


CONDUCTOARELE LINIEI SI ACCESORII
4.1. Scop
Prezenta specificatie se refera la fabricarea si furnizarea conductorului activ si de
protectie.
Contractorul se va conforma tuturor normelor in vigoare in ceea ce priveste
fabricarea si livrarea produselor si va urma toate indicatiile date de Beneficiar si de
autoritatile competente.
4.2. Standarde
-SR CEI 61089/1997 - Conductoare pentru linii electrice aeriene cu sarme rotunde,
cablate in straturi concentrice.
-SR CEI 60889/1994 - Sarma de aluminiu trasa la rece in stare de ecruisare tare
pentru conductoarele liniilor aeriene.
-SR CEI 60888/1994 - Sarme din otel zincat pentru conductoarele LEA.
-SR CEI 60104/1995 - Sarme din aliaj de aluminiu-magneziu-siliciu pentru
conductoarele liniilor aeriene.
-Raportul tehnic CEI 20-/1986 - Conductoare din otel-aluminiu.
-SR EN 10.002/1-2/2002 - Incercarea la tractiune a sarmelor.
-SR ISO 7801/93 - Incercarea la indoire alternanta a sarmelor.
-STAS 1750/90 - Incercarea la rasucire a sarmelor.
-STAS 2172/84 - Incercarea la tractiune a cablurilor din otel.
-Recomandari pentru evaluarea duratei de exploatare a conductoarelor liniilor
electrice aeriene
-Document CIGRE CS - 22 – GT 04 - ELECTRA nr. 63/martie 1979.
-CEI 60826/96 - Sarcini si incarcari ale liniilor electrice de transport.
-SR CEI 61089/1996 - Conductoare de aluminiu neizolate pentru linii aeriene de
energie electrica.
-3 RE - I 220/98 - Instructiuni privind analiza starii tehnice a conductoarelor active si
de protectie, pe epruvete prelevate din LEA de 110-750 kV aflate in exploatare.
-SR EN 12330/2002 - Acoperiri metalice. Acoperiri electrochimice de zinc sau
cadmiu. Conditii tehnice de calitate.
-STAS 917/84 - Vaselina tehnica artificiala.
Confectiile metalice ale stalpului vor respecta standarul SREN 1090-1+A1:2012.
4.3. Caracteristici tehnico-constructive
4.3.1. Conductoare active
Conductoarele active utilizate pentru echiparea LEA sunt tip funie din otel-aluminiu
avand caracteristicile conform capitolului 3.2.(Conductoare active).
4.4.Lanturi de izolatoare
Se vor monta lanturi de izolatoare de intindere, gradul de poluare II, cu sarciana de
rupere de 160kN echipate cu izolatoare compozite.

4.5.Izolatoare
Lanturile sustinere se vor echipa cu izolatoare compozite de 120 kN.

Caracteristici tehnice ale izolatoarelor compozite 110kV


Nr
Descriere DATE TEHNICE
crt
Page 17/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

U.M. IMPUSE
1 Standarde pentru:
- caracteristici electrice CEI 60060,60071,
- caracteristici mecanice 60120,60383,
-
- materiale 60437,60507,
- cuplaj 60815,61109
- teste de fabricaţie
2 Tensiunea maxima a retelei kV 123
3 Frecventa nominala Hz 50
4 Tensiunea de ţinere la impuls de trasnet kVmax >550
1.2/50µs in stare uscata
5 Tensiunea de tinere 50Hz 1min. In mediu
uscat si sub ploaie kV 230
6 Tensiunea de tinere la impuls de comutatie
sub ploaie 250-2500 µs kVmax 440
7 Tensiunea 50% conturnari la impuls de kVmax ≤690
trasnet in stare uscata (1.2/50µs)
8 Curentul de scurtcircuit kA 31,5
9 Sarcina mecanica specificată kN 120
10 Sarcină mecanica de încercare individuală kN 60(72)
11 Durata de viaţă minimă ani 30
12 Tip izolator - Tija
13 Material Compozit pe
-partea izolantă - baza de silicon
-culoare - Gri-albastru
-partea de rezistenta a corpului izolant - Ol-Zn
-partea superioara de prindere Ol-Zn
-partea superioara de prindere Oţel inox
14 Lungimea liniei de fugă mm/k 2,0
V
15 Protecţia anticorozivă a părţii metalice
Zincare la cald - DA
Grosime strat de zinc μm >86
16 Mod de livrare colete

4.6.Cleme de intindere pentru conductoarele din aluminiu-otel


La LEA 110 kV pentru conductoarele active proiectate se vor folosi cleme de
intindere tip TPDFc 240.
Legatura intre clemele de intindere se va realiza prin cordoane de ocolire.
Prinderea conductoarelor se va realiza cu cleme de intindere tip TPDFc cu fixarea
conductoarelor prin compresiune. Acestea trebuie livrate cu papuci de legatura. Clemele
de intindere pentru conductoarele active trebuie sa reziste la curenti de scurtcircuit fara
deteriorarea corpului clemei. Elementul de cuplare al clemei de intindere la lantul de
izolatoare va fi tip furca, din otel zincat la cald.

Page 18/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

Cap. 5. NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCII SI PSI


Pe tot timpul desfasurarii lucrarilor se vor aplica, cu strictete, prevederile specifice
cuprinse in actele normative urmatoare:
 Legea 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca, impreuna cu normele de
aplicare (HG 1425/2006) modificate si completate prin HG 955/2010.
 HG 1169/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007
privind supravegherea sanatatii lucratorilor
 “Norme generale de protectia muncii” (ediţia 1996) elaborate de Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii cu Ordinul 578/1996 si Ministerul Sanatatii cu
Ordinul nr. 584/1996.
 “Norme PSI pentru ramura energiei electrice si termice” PE 009/93.
 “Instructiuni de proiectare si exploatare privind protectia impotriva influentelor
datorate apropierilor dintre liniile electrice aeriene” - 3RE - Ip 41-92.
 Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si Normele metodologice de aplicare.
 “Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat.
 “Fise tehnologice” si “Instructiuni specifice” pentru fiecare categorie de lucrari
aferente LEA (spre exemplu: FL - 1/80, IT (L) - 4/81, IT (L) - 2/80, FL 14/85, IT (L) - 10/85,
FL 11/90 etc.)
Cap. 6.MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
6.1.Reglementari legate de securitatea muncii, aplicabile
- HG 1169/2011 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
-Legea 319/2006 – „Legea securitatii si sanatatii in munca”;
-H.G. nr. 1425/2006, pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor legii nr. 319/2006;
-HG nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin
HG nr. 1425/2006;
-HG nr. 300/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
pentru santiere temporare sau mobile ;
-Legea nr. 123/2012 – „Legea energiei electrice si a gazelor naturale”;
-Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli
profesionale, republicata in 2009;
-HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol
viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului;
-HG 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice
de joasa tensiune, modificata si completata prin HG nr. 1514/2003;
-HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sanatate la locul de munca;
-HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucrari, in special de afectiuni
dorsolombare;
-HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca;

Page 19/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

-HG nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la


expunerea lucratorilor la riscuri generate de campurile electromoagnetice;
-HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
-Ordin ANRE privind aprobarea regulamentului pentru atestarea agentilor economici
care proiecteaza, executa si exploateaza instalatii electrice din S.E.N. (modificat prin
ordinul ANRE 14/2010)
-„Norme specifice de securitatea muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat”
-3RE-Ip41-1992 – „Norme de proiectare si exploatare privind protectia impotriva
influentelor datorate apropierilor de liniile aeriene”;
-„Norme PSI de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice” – PE 009/93;
-NTI-TEL-R-004-2011-00 privind „Executarea lucrarilor sub tensiune in instalatii de
inalta tensiune ale Transelectrica”;
-NTE 010/12/00 „Norma tehnica privind stabilirea cerintelor pentru executarea
lucrarilor sub tensiune in instalatii electrice”;
-Instructiune Proprie de Securitatea Muncii pentru instalatiile electrice in exploatare
– IPSM-IEE/2011 cod TEL 18.08,rev.1;
-HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
-HG nr.1 din 4 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii de Guvern
nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca
pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici precum si pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 1093/2006 privind stabilirea
cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva
riscurilor legate de expunerea la agentii cancerigeni sau mutageni la locul de munca si a
Hotararii de Guvern nr. 355/2007 pentru supravegherea sanatatii lucratorilor.
-H.G. nr. 971/2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca;
-H.G. nr. 493/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;
-H.G. nr. 1876/2005, privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare
la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;
-H.G. nr. 1048/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
-H.G. nr. 355/2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
-SR EN 50341 Linii electrice aeriene mai mari de. 45 kV, curent alternativ
-EM IS-01.04.01 Instructiuni generale proprii de securitate si sanatate in munca
elaborat de SC Electromontaj SA Bucuresti in anul 2008 si reviziile ulterioare.
Din instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca aplicabile lucrarii sunt
urmatoarele:
-cap III – Tehnica securitatii si sanatatii in munca privind incarcarea, descarcarea,
transportul, manipularea si depozitarea materialelor
-cap IV – Securitate si sanatate in munca privind sculele si dispozitivele de mica
mecanizare

Page 20/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

-cap V – Tehnica securitatii si sanatatii in munca la folosirea mecanismelor, a


dispozitivelor si a utilajelor
-cap VII – Tehnica securitatii si sanatatii in munca la executarea lucrarilor
tehnologice( Fundatii, Asamblarea stalpilor, Ridicarea stalpilor, montarea conductoarelor,
vopsirea stalpilor, montarea izolatoarelor, incercari etc.)
-cap VIII – Masuri de tehnica securitatii si sanatatii in munca pentru lucrul la inaltime
-cap X – Masuri de securitate si sanatate a muncii pentru activitatiile cu pericol grav
si iminent si zone cu risc ridicat si specific
-cap XI – Echipamentul individual de protectie
-cap XII - Primul ajutor in caz de accidentare
-cap XV - Instructiuni de securitate a muncii pentru activitatile de vopsitorie

6.2. Cerinte in domeniul securitatii si sanatatii in munca


Pentru buna desfasurare a activitatilor care fac obiectul contractului privind
rechiparea LEA 110 kV, Antreprenorul General va respecta cu strictete cerintele specifice
domeniului, fiind direct raspunzatori pentru modul de organizare si desfasurare a
activitatilor si de aplicare a masurilor de securitate si sanatate in munca in toate spatiile
organizate de acestia.

6.3. Cerinte pentru contractant si personalul acestuia


 contractantul trebuie sa faca dovada autorizarii sale potrivit reglementarilor ANRE si
din punct de vedere al SSM;
 contractantul trebuie sa aiba personal autorizat (electricieni, sudori, schelari, legatori
de sarcina, etc.) dotat corespunzator factorilor de risc specifici categoriilor de lucrari, ce
fac obiectul contractului;
 contractantul trebuie sa dispuna de dotarea necesara, potrivit complexitatii si
specificului
lucrarilor pe care le va efectua, proband capacitatea de incadrare in programele de
lucrari;
 anterior inceperii lucrarilor contractantul va incheia cu beneficiarul, “Conventii de
lucrari” prin care se vor stabili atributiile si responsabilitatile SSM ale partilor
contractante;
 contractantul va elabora Planurile proprii de securitate si sanatate corespunzator
lucrarilor care fac obiectul contractului, corelate cu Planul de securitate si sanatate
anexat la prezenta documentatie si le vor pune la dispozitia coordonatorului in materie de
securitate si sanatate pentru perioada de executie a lucrarilor, potrivit prevederilor HG
nr.300 / 2006.

Cap. 7. RECEPTIA LUCRARILOR


Receptia lucrarilor se va face in conformitate cu urmatoarele:
Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
aprobat cu HGR 273/1994;
Conform prevederilor Regulamentului mentionat mai sus, receptia se realizeaza in
doua etape si anume:
- receptia la terminarea lucrarilor;
- receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie).
Receptia va fi efectuata de o comisie numita de investitor, formata, in
Page 21/22
Februarie 2020
S.C Electromontaj S.A.
Eliberare de amplasament sau coexistenta LEA110kV pentru construire locuinta colectiva D+P+5E+M si
D+P+2E din comuna Chiajna,sat Rosu, str. Rezervelor nr.55C si 55B – LA CHEIE PAVILIMENT SRL
PTE

conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 din cel putin 5 membrii, reprezentantii
proiectantului si ai executantului avand statutul de invitati.

In cazul in care investitorul solicita preluarea unor parti din lucrare inainte de
terminarea intregii lucrari prevazute in contract se va incheia un proces verbal de predare
primire intre executant si investitor.
Procesul verbal de predare-primire incheiat in aceste conditii nu reprezinta un
proces verbal de receptie pentru partea de lucrare in cauza.

SEF PROIECT, PROIECTANT,


Ing. Andrei Dorcioman Ing. O Cosma

Page 22/22
Februarie 2020