Sunteți pe pagina 1din 17

31/12/2019

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I.IMOBILIZARI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire 01
(ct.201-2801)
2.Cheltuieli de dezvoltare 02
(ct 203 -2803-2903)
3.Concesiune,brevete, licente, marci, 03 - 74.388 lei-
drepturi si valori similare si alte imobilizari - -   lei-
necorporale - -   lei-
(ct 205 + 208 - 2805 - 2808-2905-2908) - -   lei-
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907) 04 - -   lei-
- -   lei-
5.Avansuri si imobilizari necorporale 05 - -   lei-
in curs de executie (ct. 233+234-2933) - -   lei-
TOTAL:( rd. 01 la 05) 06 - 74.388 lei-
- -   lei-
II. IMOBILIZARI CORPORALE - -   lei-
1.Terenuri si constructii 07 - 1.046.618 lei-
(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) - -   lei-
2.Instalatii tehnice si masini 08 - 12.819.920 lei-
(ct. 213+223-2813-2913) - -   lei-
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 - 575.688 lei-
(ct. 214+224-2814-2914) - -   lei-
4.Avansuri si imobilizari corporale 10 - -   lei-
in curs de executie - -   lei-
(ct. 231+232-2931) - -   lei-
TOTAL: (rd.07 la 10) 11 - 14.442.225 lei-
- -   lei-
III. IMOBILIZARI FINANCIARE - -   lei-
1. Actiuni detinute la entitati afiliate 12 - -   lei-
(ct. 261-2961) - -   lei-
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate 13 - -   lei-
(ct. 2671+2672-2964) - -   lei-
3.Interese de participare 14 - 12.500 lei-
(ct. 263-2962) - -   lei-
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care 15 - 2.000.000 lei-
compania este legata in virtutea intereselor - -   lei-
de participare (ct. 2673+2674-2965) - -   lei-
5.Titluri detinute ca imobilizari 16 - -   lei-
(ct. 265-2963) - -   lei-
6.Alte imprumuturi 17
(ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968) - -   lei-
Total:(rd.12 la 17) 18 - 2.012.500 lei-
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 19 - 16.529.113 lei-
(rd. 06+11+18) - -   lei-
31/12/2020

- 137.915 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 137.915 lei-
- - lei-
- - lei-
- 1.943.628 lei-
- - lei-
- 11.817.573 lei-
- - lei-
- 235.310 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 13.996.510 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 12.500 lei-
- - lei-
- 3.000.000 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-

- - lei-
- 3.012.500 lei-
- 17.146.925 lei-
- - lei-
- -   lei-
B. ACTIVE CIRCULANTE - -   lei-
I. STOCURI - -   lei-
1.Materii prime si consumabile 20 - 4.881 lei-
(ct.301+321+302+322... - -   lei-
2.Productia in curs de executie 21 - -   lei-
(ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952) - -   lei-
3.Produse finite si marfuri 22 - 10.928.233 lei-
(ct. 345+346+/-348+354+356+357+361.. - -   lei-
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri 23 - 70.013 lei-
(ct. 4091) - -   lei-
TOTAL (rd. 20 la 23) 24 - 11.003.127 lei-
- -   lei-
II. CREANTE - -   lei-
(Sumele ce trebuie sa fie incasate dupa o - -   lei-
perioada mai mare de un an trebuie sa fie - -   lei-
prezentate separat pentru fiecare element.) - -   lei-
1.Creante comerciale 25 - 32.927.780 lei-
(ct. 2675+2676+2678+2679-2966-29684092+411+413+418-
491) - -   lei-
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate 26 - -   lei-
(ct. 451-495) - -   lei-
3.Sume de incasat din interese de participare 27 - -   lei-
(ct. 453-495) - -   lei-
4.Alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 28 - 727.388 lei-
+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187) - -   lei-
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat 29 - -   lei-
(ct. 456-4953) - -   lei-
TOTAL (rd. 25 la 29) 30 - 33.655.167 lei-
- -   lei-
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT - -   lei-
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate 31 - -   lei-
(ct. 501-591) - -   lei-
2.Alte investitii pe termen scurt 32 - -   lei-
505+506+508-593-596-598+5113+5114) - -   lei-
TOTAL (rd. 31 + 32) 33 - - lei-
- -   lei-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+ 34 - 43.032.148 lei-
5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542) - - lei-
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34) 35 - 87.690.443 lei-
- - lei-
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471) 36 - 245.768 lei-
- -   lei-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN - -   lei-
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, 37 - -   lei-
prezentandu-se separat iimprumuturile - -   lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 4.438 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 7.581.408 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 7.585.845 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 39.631.664 lei-

- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 1.321.870 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 40.953.534 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 17.252.326 lei-
- - lei-
- 65.791.705 lei-
- - lei-
- 202.414 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
in monede convertibile - -   lei-
(ct. 161+1681-169) - -   lei-
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624 38 - -   lei-
+1625+1627+1682+5191+5192+5198) - -   lei-
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) 39 - 11.430 lei-
- -   lei-
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408) 40 - 14.872.234 lei-
- -   lei-
5.Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 41 - -   lei-
- -   lei-
6.Sume datorate entitatilor afiliate 42 - -   lei-
(ct. 1661+1685+2691+4511+451) - -   lei-
7.Sume datorate privind interesele de participare 43 - -   lei-
(ct. 1663+1686+2692+453) - -   lei-
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii 44 - 5.787.246 lei-
pentru asigurari sociale - -   lei-
(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427..) - -   lei-
Total (rd.37 la 44) 45 - 20.670.910 lei-
- -   lei-
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
46 - 67.265.301 lei-
(rd 35+36-45-63) - -   lei-
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 - 83.794.413 lei-
(rd 19+46) - -   lei-
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE
- UN AN -   lei-
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, 48 - -   lei-
prezentindu-se separat imprumuturile in monede - -   lei-
convertibile (ct.161+1681-169) - -   lei-
- -   lei-
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+ 49 - -   lei-
+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) - -   lei-
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 50 - -   lei-
- -   lei-
4.Datorii comerciale (ct. 401+404+408) 51 - 1.334.494 lei-
- -   lei-
5.Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 52 - -   lei-
- -   lei-
6.Sume datorate entitatilor afiliate 53 - -   lei-
(ct. 1661+1685+2691+451) - -   lei-
7.Sume datorate privind interesele de participare 54 - -   lei-
(ct. 1663+1686+2692+453) - -   lei-
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii 55 - 284.070 lei-
pentru asigurarile sociale - -   lei-
(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427..) - -   lei-
TOTAL (rd. 48 la 55) 56 - 1.618.563 lei-
- -   lei-
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI - -   lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 5.655 lei-
- - lei-
- 17.531.857 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 3.563.073 lei-
- - lei-
- - lei-
- 21.100.585 lei-
- - lei-
- 44.846.882 lei-
- - lei-
- 61.993.807 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 1.306.115 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 129.518 lei-
- - lei-
- - lei-
- 1.435.633 lei-
- - lei-
- - lei-
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare 57 - -   lei-
(ct 1515) - -   lei-
2.Provizioane pt impozite 58 - -   lei-
(ct 1516) - -   lei-
3. Alte provizioane 59 - -   lei-
(ct 1511+1512+1513+1514+1518) - -   lei-
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+60) 60 - - lei-
- -   lei-
I. VENITURI IN AVANS - -   lei-
1. Subventii pentru investitii (ct 475) 61 - 27.160 lei-
2. Venituri inregistrate in avans (ct 472) - total (rd 63+64), din care
62 - -   lei-
- sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 63 - -   lei-
- sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 64 - -   lei-
3.Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la
clienti (ct.478) 65 - -   lei-
Fond comercial negativ (ct 2075) 66 - -   lei-
Total (rd 61+62+65+66) 67 - 27.160 lei-
- -   lei-
J.Capital si rezerve - -   lei-
I.Capital, din care 0
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 68 - 125.000 lei-
2.Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 69 - -   lei-
3.Patrimoniul regiei (ct 1015) 70 - -   lei-
4.Patrimoniul instit.cercet-dezv (ct.1018) 71 - -   lei-
TOTAL (rd 67 la 69) 72 - 125.000 lei-
- -   lei-
II.Prime de capital (ct. 104) 73 - -   lei-
- -   lei-
III.Rezerve din reevaluare (ct 105) 74 - 83.490 lei-
- -   lei-
- -   lei-
IV.Rezerve - - lei-
1.Rezerve legale (ct 1061) 75 - 25.000 lei-
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct 1063) 76 - -   lei-
3. Rezerve rep.surplusul realizat din rez.reeval (ct 1065) 77 - 11.289.760 lei-
4.Alte rezerve (ct 1068) 78 - 160.987 lei-
TOTAL (rd 75 la 78) 79 - 11.475.747 lei-
- -   lei-
Actiuni proprii (ct 109) 80 - -   lei-
Castiguri legate de instr.de cap.proprii (ct 141) 81 - -   lei-
Pierderi legate de instr. de cap. proprii (ct 149) 82 - -   lei-
- -   lei-
V.Rezultatul reportat Sold C (ct 117) 83 - 58.383.335 lei-
Sold D (ct 117) 84 - -   lei-
- -   lei-
Vi.Rezultatul exercitiului financiar Sold C (ct 121) 85 - 12.081.118 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 8.560 lei-
- 46.652 lei-
- 46.652 lei-
- - lei-

- - lei-
- - lei-
- 55.212 lei-
- - lei-
- - lei-
0
- 125.000 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 125.000 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 83.490 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 25.000 lei-
- - lei-
- 11.289.760 lei-
- 160.987 lei-
- 11.475.747 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 38.561.943 lei-
- - lei-
- - lei-
- 10.303.434 lei-
Sold D (ct 117) 86 - -   lei-
- -   lei-
Repartizarea profitului (ct 129) 87 - -   lei-
Total capitaluri proprii 88 - 82.148.690 lei-
(rd 72+73+74+79-80+81-82+83-84+85-86-87) - -   lei-
Patrimoniul public (ct 1016) 89 - -   lei-
- -   lei-
Total capitaluri (rd 86+87) 90 - 82.148.690 lei-

Total K si dat - 104.465.323 lei-


Total A - 104.465.323 lei-

- - lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 60.549.614 lei-
- - lei-
- - lei-
- - lei-
- 60.549.614 lei-

- 83.141.044 lei-
- 83.141.044 lei-

- - lei-
12/31/2019 12/31/2020
1 Cifra de afaceri neta 01 ( 65.769.586) ( 68.163.630)
(rd.02+03+04+05+06) ( -) ( -)
Productia vanduta (ct.
701+702+703+704+705+706+708) 02 ( 1.698.478) ( 1.025.059)
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03 ( 64.082.630) ( 67.138.701)
Reduceri comerciale acordate (ct.709) 04 ( (11.522) ( (131)
Venituri din dobanzi…. (ct.766*) 05 ( -) ( -)
Venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete (ct.7411)
06 ( -) ( -)
2 Venituri aferente cost prod in curs executie
(ct. 711+712) ( -) ( -)
Sold C 07 ( -) ( -)
Sold D 08 ( -) ( -)
3 Productia realizata pt.scopuri proprii si
capitalizata (ct. 721+722) 09 ( -) ( -)
( -) ( -)
4 Alte venituri din exploatare (ct.
758+7417+7815) 10 ( 1.026.066) ( 1.524.631)
- din care fond comercial negativ 11 ( -) ( -)
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 12 ( 66.795.652) ( 69.688.261)
(rd. 01+05-06+07+08) ( -) ( -)
( -) ( -)
5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile
(ct. 601+602-7412) 13 ( 1.196.680) ( 1.137.865)

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) 14 ( 288.343) ( 425.682)


b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si cu
apa) (ct. 605-7413) 15 ( 273.690) ( 268.015)
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 16 ( 24.425.375) ( 25.236.100)
Reduceri comerciale primite (ct.609) 17 ( -) ( (155.450)
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20) 18 ( 13.125.710) ( 14.107.010)
a) salarii si indemnizatii (ct.
621+641+642+643+644-7414) 19 ( 10.388.820) ( 11.097.665)
b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
(ct. 645-7415) 20 ( 2.736.890) ( 3.009.345)
7.Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi
necorporale (rd. 22-23) 21 ( 8.095.743) ( 6.248.483)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) 22 ( 8.095.743) ( 6.248.483)
a.2) Venituri (ct. 7813) 23 ( -) ( -)
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-
26) 24 ( (231.191) ( 414.244)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) 25 ( 339.838) ( 983.799)
b.2) Venituri (ct. 754+7814) 26 ( 571.030) ( 569.554)
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 ( 7.796.885) ( 8.693.033)
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.
611+612+613+614+621+622+623+624+625+6
26+627+628-7416) 28 ( 5.988.214) ( 6.064.136)
8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate (635) 29 ( 91.556) ( 152.453)
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658) 30 ( 1.717.115) ( 2.476.445)
Chelt cu dobanzile… (ct.666*) 31 ( -) ( -)
Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34) 32 ( -) ( -)
Cheltuieli (ct. 6812) 33 ( -) ( -)
Venituri (ct. 7812) 34 ( -) ( -)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 35 ( 54.971.234) ( 56.374.982)
(rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32) ( -) ( -)
( -) ( -)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: ( -) ( -)
- Profit (rd. 12-35) 36 ( 11.824.418) ( 13.313.279)
- Pierdere (rd. 35-12) 37 ( -) ( -)
( -) ( -)
9 Venituri din interese de participare (ct.
7611+7613) 38 ( -) ( -)
- din care, de la entitati afiliate 39 ( -) ( -)
10 Venituri din alte investiţii şi imprumuturi ce
fac parte din activele imobilizate (ct. 763) 40 ( 366.479) ( 509.321)
-din care, de la entitati afiliate 41 ( -) ( -)
11 Venituri din dobânzi (ct. 766*) 42 ( 1.846.037) ( 539.335)
-din care, de la entitati afiliate 43 ( -) ( -)
Alte venituri financiare (ct.
762+764+765+767+768) 44 ( 3.669.498) ( 2.334.362)
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.
38+40+42+44) 45 ( 5.882.014) ( 3.383.018)
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a
investiţiilor financiare deţinute ca active
circulante (rd. 47-48) 46 ( -) ( -)
Cheltuieli (ct. 686) 47 ( -) ( 1.250.000)
Venituri (ct. 786) 48 ( -) ( -)
13 Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418) 49 ( 40.665) ( 34.890)
-din care, de la entitati afiliate 50 ( -) ( -)
Alte cheltuieli financiare (ct.
663+664+665+667+668) 51 ( 3.256.754) ( 2.702.782)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 52 ( 3.297.419) ( 3.987.673)
(rd. 41+44+46) ( -) ( -)
REZULTATUL FINANCIAR: ( -) ( -)
- Profit (rd. 40-47) 53 ( 2.584.594) ( (604.654)
- Pierdere (rd. 47-40) 49 ( -) ( -)
14. REZULTATUL CURENT: ( -) ( -)
- Profit (rd. 31+48) 50 ( 14.409.013) ( 12.708.624)
- Pierdere (rd. 32+49) 51 ( -) ( -)
15. Venituri extraordinare (ct. 771) 52 ( -) ( -)
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 53 ( -) ( -)
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR: ( -) ( -)
- Profit (rd. 52-53) 54 ( -) ( -)
- Pierdere (rd. 53-52) 55 ( -) ( -)
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 ( 72.677.666) ( 73.071.279)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 ( 58.268.653) ( 60.362.655)
REZULTATUL BRUT: ( -) ( -)
- Profit (rd. 56-57) 58 ( 14.409.013) ( 12.708.624)
- Pierdere (rd. 57-56) 59 ( -) ( -)
check venituri 60 ( 2.327.895) ( 2.405.190)
( -) ( -)
18. Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 61 ( 2.327.895) ( 2.405.190)
62 ( -) ( -)
63 ( -) ( -)
( -) ( -)
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în
elementele de mai sus (ct. 698) 64 ( -) ( -)
( -) ( -)
20. REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI
FINANCIAR: ( -) ( -)
- Profit 65 ( 12.081.118) ( 10.303.434)
- Pierdere 66 ( -) ( -)
PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE

Situaţii financiare Exerciţiu curent Exercițiul curent


-obligatoriu- bugetat

lei lei

Active totale (înainte de scăderea 83.141.044 0


datoriilor)
1,00% 831.410 0
2,00% 1.662.821 0

Cifra de afaceri 68.163.630 0


1,00% 681.636 0
2,00% 1.363.273 0

Profit înainte de impozitare 12.708.624 0


5,00% 635.431 0
10,00% 1.270.862 0

Prag de semnificaţie 700.000 se completeaza manual in urma completarii n

JUSTIFICAREA NIVELULUI DE PRAG DE SEMNIFICATIE

Întocmit de: …………………………………………. Data

Revizuit de: ……………………………………… Data

COMENTARII PRIVIND PRAGUL DE SEMNIFICATIE FINAL

Întocmit de: …………………………………………. Data


Exerciţii anterioare
n-1
-obligatoriu-

lei

104.465.323

1.044.653
2.089.306

65.769.586
657.696
1.315.392

14.409.013
720.451
1.440.901

nual in urma completarii notei explic.

………………………

……………………..

………………………
Revizuit de: ……………………………………… Data

RISCURI - PRAG

indicator*(se va scrie indicatorul in functie de care a fost calculat; ex.: CA)


valoare

F.mic Mic
RI RC
F.mic 0,7 1
Mic 1 1,2
Mediu 1,2 1,5
Mare 1,5 1,7
F.mare 1,7 2

COEFICIENTUL REZULTAT VA INFLUENTA PRAGUL DE SEMNIFICATIE…PRAGUL SE IMPARTE LA COEFICIENT

coeficient ales

prag semnificatie final #DIV/0!

monetary precision #DIV/0!

sad/trashold #DIV/0!
……………………..

Mediu Mare F.mare

1,2 1,5 1,7


1,5 1,7 2
1,7 2 2,2
2 2,2 2,5
2,2 2,5 2,7

TE LA COEFICIENT

se va completa in functie de evaluarile precedente si rationamentul profesional.

tot ce este ajustare peste aceasta valoare poate influenta opinia

tot ce este peste aceasta valoare va intra in discutiile cu clientul