Sunteți pe pagina 1din 3

TEST PENTRU IDENTIFICAREA INTELIGENȚELOR MULTIPLE

HOWARD GARDNER

Încercuiți cifra indicată în paranteză, doar pentru afirmațiile care se apropie cel mai mult de stilul vostru de a
gândi / acționa. Numărați de câte ori apare fiecare tip de inteligență.

Sunt dominante inteligențele care au acumulat cele mai multe alegeri


1. Inteligența lingvistică ________
2. Inteligența logico-matematică ________
3. Inteligența spațială ________
4. Inteligența kinestezică ________
5. Inteligența muzicală ________
6. Inteligența interpersonală ________
7. Inteligența intrapersonală ________
8. Inteligența naturalistă ________

S-ar putea să vă placă și