Sunteți pe pagina 1din 1

„ Învingem împreună” - continuăm maratonul inițiat de DÎ Soroca de la IP Gimnaziul Rublenița la IP

Gimnaziul Cerlina.

În perioada dificilă pe care o traversează omenirea-combaterea corona virusului de tip nou-comunitatea


educațională este nevoită să se adapteze la noile condiții: instruirea la distanță. Procesul a debutat
pentru părinți cu scepticism, cu asumarea de către aceștia a rolului de profesori, pentru elevi cu
entuziasm deoarece în viziunea lor este o nouă modalitate de studiu lejeră și interesantă, iar pentru
cadrele didactice a început procesul de trecere de la predarea în clasă la predarea simultană urmat de
implementarea soluțiilor inovatoare contra cronometru. În acest context nu s-a ținut cont de vârstă sau
experiență. Un exemplu elocvent sunt cele 7 cadre didactice pensionare din gimnaziu, care indiferent
de anii acumulați în spate, au demonstrat că aceasta nu constituie un impediment în utilizarea,
accesarea și crearea conținuturilor digitale, dimpotrivă este o oportunitate de auto instruire.

Astăzi IP Gimnaziul Rudi vă îndeamnă „Să Stați Acasă”, să profitați de viață, să zâmbiți celui de lângă voi
și totul va fi bine.