Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, SPORTULUI ȘI TINERETULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA

CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE


’’CONSTANTIN BRĂTESCU”
EDIȚIA I
28.04.2012

CLASA a VII-a

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 1 oră.

I. Scrieți, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmațiile de mai jos:
1. Punctul extrem sudic al Africii este numit:
a. Capul Acelor b. Capul Bunei-Speranţe c. Capul Verde 2 puncte
2. Platourile stâncoase din deşertul Sahara se numesc
a. erguri b. hamade c. oaze 2 puncte
3. Lacul african cu cea mai mare suprafaţă este:
a. Ciad b. Victoria c. Tanganyka 2 puncte
4. Cel mai mare oraş african, după numărul de locuitori, este:
a. Cairo b. Cape Town c. Kinshasa 2 puncte
5. Cascada Victoria este situată pe fluviul:
a. Limpopo b. Orange c. Zambezi 2 puncte
6. Una dintre religiile tradiţionale ale Chinei este:
a. budismul b. shintoismul c. confucianismul 2 puncte
7. Este situat în zona de climă tropicală deșertul numit:
a. Gobi b. Pamir c. Thar 2 puncte
8. Insula cu cei mai mulți vulcani activi care aparține din punct de vedere geografic de Asia este:
a. I. Java b. I. Sulawesi c. Taiwan 2 puncte
9. Fluviul asiatic care transportă cea mai mare cantitate de aluviuni este:
a. Chang Jiang (Yangtze) b. Huang He c. Xi Jiang 2 puncte
10. Asia este despărțită de America de Nord prin strâmtoarea:
a. Bab el Mandeb b. Bering c. Formosa 2 puncte

II. Scrieți, pe foaia de concurs, răspunsurile corecte care completează propozițiile de mai jos:
1. ,,Cartierele sărăciei” de la periferia marilor oraşe africane se numesc ..........
2. În partea centrală a peninsulei India este situate podişul numit ..........
3. Fluviile Tigru şi Eufrat se varsă în golful numit ..........
CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE ,,CONSTANTIN BRĂTESCU” – EDIŢIA I – 2012 CLASA a VII-a 1/2
4. Munţii Kenya şi Kilimanjaro sunt la origine munți ..........
5. Insula Madagascar este despărţită de Africa prin strâmtoarea numită ..........
6. Furtunile tropicale produse în ţările Asiei de Est şi Sud-Est se numesc ..........
7. Oraşele Mecca şi Medina sunt situate în statul numit ..........
8. Lacul cu cel mai mare volum de apă dulce de pe Glob se numeşte ..........
9. Cea mai mare insulă a Japoniei este numită ..........
10. Fermele comunitare din Israel se numesc .......... 30 puncte

III. Pe harta de mai jos sunt marcate cu litere de la A la J state din Africa și Asia. Analizați această
hartă și scrieți pe foaia de concurs:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A, B, C, D, E, F, G, H, I și J;
2. numele orașului-capitală din statele marcate, pe hartă, cu literele A, C, E, F, G și H;
3. două unități de relief din statul marcat, pe hartă, cu litera F;
4. tipul de climă specifică statului marcat, pe hartă, cu litera G;
5. două unități de relief din statul marcat, pe hartă, cu litera A;
6. fluviul care străbate statul marcat, pe hartă, cu litera E;
7. două resurse naturale existente în statul marcat, pe hartă, cu litera A.
30 puncte

IV. Pentru statul asiatic Turcia scrieți pe foaia de concurs:


1. două unități de relief;
2. două resurse naturale importante în economia țării
3. orașul-capitală.
10 puncte

CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE ,,CONSTANTIN BRĂTESCU” – EDIŢIA I – 2012 CLASA a VII-a 2/2