Sunteți pe pagina 1din 3

Test

1. Dați difiniția termenilor lipoliză, oxidare, rîncezire.


Lipoliză- topirea grăsimilor,
Oxidare- combinarea cu oxigenul
Rîncezire- alterarea grăsimilor cu gust și miros neplăcut.

2. Completați spațiile libere din text.


Pentru ca un preparat finit să ajungă la client în stare satisfăcătoare, fără depistarea unor
neconformități, trebuie să fie identificate următoarele: originea pericolului, cauzele
principale, măsuri preventive.

3. Alegeți răspunsul corect din două variante alternative: Da\Nu .


-Turnarea în forme cuprinde 3 etape: Ungerea formelor,Plasarea în forme, A F
Odihnirea aluatului.
-Cauzele apariției pericolului în timpul coacerii este colorarea prea intensă,
sau colorarea prea slabă. A F
Răspuns: coacerea prea puternică sau prea slabă
-Asupra operației de răcire mediu reprezintă cauza princială în apariția unui A F
pericol.
-Plasarea în forme a aluatului are loc manual și automatizat. A F

4. Încercuiți varianta sau variante de răspuns corecte:


Măsurile preventive pentru declanșarea cauzelor pentru ambalare sunt:
a) Utilizarea metodelor corespunzătoare de ambalare
b) Adaptarea producției la cererea pieții
c) Controlul sigilării pachetelor
d) Contract cu transportatorul

5. Asociați datele din stîngă cu acele din partea dreaptă .


1 . Probleme ale texturii a. Oxidarea grăsimilor
2. Gust oxidat b. Ungere și coacere insuficientă
3. Tarta lipsită de forme c. Frământare insuficientă sau excesivă
4. Formarea mucegaiului d. Acțiunea aerului, temperaturii,
umidității, luminii
Răspuns: 1-c; 2- a; 3- b; 4-d.

6. Selectați termenii care nu se încadrează în grupul tematic respectiv și explicați de ce i-ați


separat.
Uscare, colorare, mucegai, crustă, râncezire.

Răspuns : Uscare, mucegai, râncezire sunt defecte ale ambalării, iar colorare și crustă se referă
la coacere.

7. Compleți schema;
Etapele
preparării
aluatului

Prelucrarea Turnare în
Coacere Ambalarea Livrare
materiei forme Scoaterea
preparatelor Stocare
prime produse
din forme-
Răcirea finite

S-ar putea să vă placă și