Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL

31/12/2019

Subsemnații POPESCU DANIELA, șeful serviciului Secretariat și DUMITRU ION,


registrator din Biroul Notarial Sima Denisa, am încheiat registrul astăzi, 31/12/2019.
Registrul cuprinde înregistrările de la nr. 1, data 03/01/2019, la nr. 1245, data
30/12/2019, totalizând 83 file scris.

POPESCU DANIELA

DUMITRU ION