Sunteți pe pagina 1din 1

Modulul: PROIECTAREA FIRELOR, TESATURILO SI TRICOTURILOR

Clasa: a 12- a A seral


Prof. Moisă Vica

FIȘĂ DE LUCRU

Pentru un fir din PAN 100 % voluminos, cu titlul în tex (Ttex2x28 tex ) calculează;

Nr.crt. Parametrul de structură Relație de calcul Rezolvare/Rezultat


1. DIAMETRULUI F= c1√Ttex / 31,6 (mm)
FIRULUI C1=1,7 (pentru PAN).
C1 - coeficient determinat în
funcție de natura materiei prime,
de masa specifică a firului și de
densitatea de volum a substanței
fibroase.
2. PASUL ÎNALȚIMII A =KA*F (mm)
OCHIURILOR KA=5
KA coeficient ce are valori sau
intervale de valori determinate de
structura și destinația tricotului
3. ÎNALȚIMEA B=KB*F [mm]
OCHIURILOR KB=3
KB coeficient ce are valori sau
intervale de valori determinate de
strucura și destinația tricotului
4. DESIMEA PE
ORIZONTALA ȘI PE Do = [s/mm]
VERTICALĂ A
COEFICIENTULUI DE
STRUCTURĂ Dv= [r/50mm]

5. COEFICIENTUL
DESIMILOR
C=
6. NUMĂRUL TOTAL DE No = 400x Do x Dv
OCHIURI DIN TRICOT