Sunteți pe pagina 1din 11

Testul 1

1. Venituri si castiguri (In ce consta natura castigurilor , ce le diferentiaza de venituri,


explicati?)
Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca rezultat
din activitatea curenta. Totodata, ele pot aparea ca rezultat si din activitatea necurenta, numai din
tranzactiile cu imobilizari, mai exact din activitatea de investitii. Exceptie fac agentiile
imobiliare, care trec in 8033 – Imobilizarile corporale in custodie spre vanzare si in 371 –
Imobilizarile in proprietate.
Veniturile sunt cresteri ale beneficiilor economice pe parcursul perioadei contabile, sub
forma intrarilor sau cresterilor de active sau descresterii datoriilor, care au ca rezultat cresteri ale
capitalurilor proprii, altele decat contributiile proprietarilor. In ceea ce priveste castigurile,
acestea reprezinta o subgrupa a veniturilor.
2. Definite si comparati contabilitatea de angajamente raportat la contabilitatea trezoreriei
Contabilitatea de angajamente prezinta efectele tranzactiilor si ale altor evenimente
asupra resurselor si pretentiilor entitatii economice in perioada in care se produc, indiferent daca
platile si incasarile nu sunt efectuate in aceeasi perioada.
Contabilitatea de casa sau de trezorerie ofera informatii despre fluxurile de trezorerie ale
entitatii economice, ajutand astfel utilizatorii sa evalueze capacitatitatea acesteia de a genera
viitoare intrari nete de numerar. În prezent acest tip de contabilitate nu mai este utilizat de către
nici un sistem contabil naţional deoarece s-a considerat că informaţiile furnizate nu corespund
cerinţelor utilizatorilor informaţiilor contabile.
Contabilitatea de angajamente presupune înregistrarea operaţiunilor şi tranzacţiilor în
momentul apariţiei lor şi nu la momentul intrării şi ieşirii de numerar sau echivalent de numerar
aferent acestora. Contabilitatea de trezorerie presupune, în schimb înregistrarea operaţiunilor şi
tranzacţiilor abia atunci când numerarul sau echivalentul de numerar aferent, a fost plătit sau
încasat
EX: exista posibilitatea ca o entitate sa nu primeasca facture de la furnizor, dar sa poata
exista valoarea acesteia in scopul corectarii SFA.
3. Exemplificati ,, In aplicarea principiului prudentei se tine cont de toate datoriile efective
la data bilantului”
Datoriile şi cheltuielile nu trebuie sa fie subevaluate. Totuşi, exercitarea prudenţei nu
permite, de exemplu supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaţiile
financiare nu ar mai fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.
O datorie este recunoscuta si prezentata in bilant atunci candeste probabila iesirea de
beneficii economice viitoare din entitate, iar valoarea la care se realizeaza decontarea poate fi
evaluate in mod credibil. Decontarea datoriilor presupune renuntarea entitatii la anumite resurse
cum ar fi platile in numerar (401=5121) , transferul altor active (2691=301),inlocuirea unei
obligatii cu alta (401=403)etc
4. Obligatiile persoanelor privind Legea 82 si documentatia
- Sa tina contabilitatea in partida dubla
- sa intocmeasca situatii financiare conform reglementarilor legale in vigoare
- sa inregistreze operatiunile doar pe baza de documente justificative
- sa efectueze inventarierea generala a elementelor de active, datorii si capitaluri proprii
(la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul desfasurarii activitatii, in
cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii)
In ceea ce priveste documentatia, registrele de contabilitate obligatorii sunt Registrul
Jurnal, Registrul Inventar si Registrul Cartea-Mare.
DOCUMENTATIA!!!
a) Documente justificative prin intermediul cărora se atestă efectuarea ca atare a
operațiilor economice și care formează de fapt masa covârșitoare a acestora;
b) Documente de evidență și prelucrare contabilă;
c) Documente de sinteză și raportare contabilă și financiar-fiscală."
5. Prudenta privind stocurile.
Principiul: „la întocmirea SFA, evaluarea elementelor trebuie făcută pe o bază prudentă”,
în sensul neînregistrării creşterilor posibile de valoare ale elementelor de activ şi a înregistrării
creşterii posibile de valoare a elementelor de pasiv.
La evaluarea stocurilor se ia valoarea minima dintre cost si pretul pietei si daca exista
diferenta intre valoarea minima si costul istoric (cost ictoric>val minima), atunci se aplica
principiul prudentei prin crearea unei ajustari pt deprecierea stocurilor cu valoarea diferentei.
Exista situatii in care entitatea risca sa nu isi recupereze si sa nu isi incaseze creantele.
Atunci, conform principiului prudentei, aceasta va constitui o ajustare pentru depreciere, care va
reprezenta suma calculata ca procent din totalul sumei care prezinta risc de neincasare.
(exemplu, ai o creanta de 2000 de le, iar riscul de neincasare e de 40 de procente, suma trecuta pe
ajustare va fi 400 lei)
6. Raportarea financiara
Obiective generale - Oferirea de informatii utilizatorilor interesati

- Informatiile fac referire la resursele economice ale entitatii, pretentiile asupra acestor
resurse si modificarile in resurse si pretentii
- Orientarea spre calitatea managementului in aducerea la bun sfarsit a
responsabilitatilor privind utilizarea resurselor existente (trecerea de la teoria agentiei
la cea a supravegherii)
Componenta raportarii financiare : SFA, Raportul administratorilor, Raportul de audit sau
senzori, Propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile, Declaratia
conform art. 30 prin care administratorii sau cei insarcinati cu gestiunea.
7. Principiul continuarii activitatii, delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor
Continuitatea activitatii asigura recuperarea cheltuielilor facute pentru realizarea
activitatii, precum si obtinerea unor venituri in vederea reluarii proceselor economicce,
dezvoltarii activitatii economice, acumularii si permite de asemenea distribuirea veniturilor la
nivelul sectoarelor ce realizeaza servicii necomerciale.
Testul 2
1. Definiti cheltuielile si pierderile
Cheltuielile reprezinta descresteri ale beneficiilor economice pe parcursul perioadei
contabile, sub forma iesirilor sau deprecierii activelor sau cresterii datoriilor, care au ca rezultat
reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat distribuirile catre proprietari.
Pierderile sunt incluse in definitia cheltuielilor. Acestea pot aparea sau nu ca rezultat al activitatii
curente. Importanta este natura pirderilor si nu frecventa lor.
2. Definiti principiul prudentei. Ce influenta are aplicarea lui asupra raportarii stocurilor in
bilant?
Principiul: „la întocmirea SFA, evaluarea elementelor trebuie făcută pe o bază
prudentă”, în sensul neînregistrării creşterilor posibile de valoare ale elementelor de activ şi a
înregistrării creşterii posibile de valoare a elementelor de pasiv.
Costul istoric si prudenta se afla in conflict deoarece la evaluarea stocurilor se ia
valoarea minima dintre cost si pretul pietei si daca exista diferenta intre valoarea minima si
costul istoric (cost ictoric>val minima), atunci se aplica principiul prudentei prin crearea unei
ajustari pt deprecierea stocurilor cu valoarea diferentei.
3. Monism vs. dualism
Sistemul de contabilitate cu un singur circuit (monist) organizează conturile într-un
singur circuit pentru operaţiile referitoare la relaţiile cu terţii şi pentru cele referitoare la
gestiunea internă a firmei. Sistemul este utilizat in prezent in tarile anglo-saxone si in SUA, iar
in Romania a fost aplicat până la 01.01.1994.
Sistemul de contabilitate cu dublu circuit (dualist) procedează la abordarea dualistă a
conturilor, dintr-un dublu punct de vedere. Potrivit acestei abordări, sistemul de contabilitate
cuprinde două componente: contabilitatea financiară sau generală ṣi contabilitatea de gestiune,
managerială sau internă. Delimitarea dintre cele două circuite se exprimă şi prin cele două
categorii de informaţii produse de contabilitate, destinate unor utilizatori diferiţi.
4. Continutul raportarii financiare + art. 30
Componenţa raportării financiare:
- Situaţiile financiare anuale
- Raportul administratorilor
- Raportul de audit sau Raportul cenzorilor societăţii
- Propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile
O declaraţie, conform art. 30, prin care administratorii sau cei însărcinaţi cu gestiunea
confirmă că:
o Politicile contabile sunt conforme cu reglementările contabile;
o SFA oferă o imagine fidelă;
o Societatea îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

5. Dati un exemplu in care este recunoscut un venit in avans (472) conform criteriilor de
recunoastere a venturilor presupune:
Criteriile de recunoasere a veniturilor sunt :
 veniturile sa fie inreg conform ctb de angajamente ( nu I obligatorie incasarea)
 sa fie evaluat fiabil
 sa aiba un grad suficient de certitudine
O firma care realizeaza si vanzari online, in mom in care un client plaseaza o comanda, va inreg
un venit in avans 4111= % 472 si 4427, iar abia dupa ce clientul nu va refuza coletul si va
efectua plata, se va recunoaste venitul prin operatiunea 472=707.
6. Explicati afirmatia conform careia un venit este recunoscut doar in cazul in care costul
asociat tranzactiei care il genereaza poate fi evaluat credibil.
Veniurile sunt recunoscute in contabilitate atunci cand se pot evalua in mod credibil o
majorare a beneficiilor economice viitoare, determinate de cresterea unui activ sau scaderea unei
datorii. exemplu: 4111=707, 607=371 (un venit trebuie corelat mereu cu o cheltuiala, exceptie
fac doar veniturile inregistrate in avans)
7. Explicati urmatoarea afirmatie: ,, Principiul evaluarii separate se aplica la inventarierea
elementelor de active a unei entitati.”
Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ si datorii trebuie evaluate
separate, avand in vedere specificul fiecarui element care atrage dupa sine o metoda specifica de
evaluare si nu o metoda unica, valabila pt toate componentele pozitiei financiare
Acest principiu reprezinta abandonarea practicilor evaluarilor administrative,
nediferentiate prin metoda unica, impusa printr un act normative (specific economiilor
centraliate) si adoptarea metodelor economice de evaluare, care sa tina seama atat de
caracteristicile elementului patrimonial supus evaluarii, cat si de utilitatea sa sau de conditiile
pietei sale.

Testul 3
1. Explicati ,, Venitul este recunoscut atunci cand entitatea a transferat cumparatorului
riscurile si avantajele semnificative caredecurg din proprietatea asupra bunurilor
Fraza precizata reprezinta o conditie a recunoasterii veniturilor in urma vanzarii de
bunuri. Dupa transferul avantajelor semnificative si riscurilor care decurg din proprietatea
bunurilor asupra clientului, pot avea loc doua situatii:
 este pastrat un risc nesemnificativ: se recunoaste venitul ( de exemplu in cazul vanzarii cu
plata in rate sau livrarea la decontare)
 situatia cea mai des intalnita : transferul riscurilor si avantajelor asociate dreptului de
proprietate se suprapune cu transferul titlului legal de proprietate (vânzările cu
amănuntul);

2. Detaliati relevanta ca si caracteristica calitativa a informatiei continute in SFA din


perspectiva reglementarilor romanesti
O informatie este relevanta atunci cand aceasta are valoare predictiva si valoare de
confirmare. Prin caloare predictiva intelegem ca aceasta poate sta la baza previzionarii pozitiei si
performantelor financiare viitoar, iar prin valoare de confirmare, informatia ofera un feedback
(confirmare sau negare) estimari trecute. Informatiile cu valoare predisctiva au adesea si valoare
calitativa.
De exemplu, informaţiile privind venitul pentru anul curent, care pot fi utilizate ca bază pentru
prognozarea veniturilor în anii viitori, pot fi, de asemenea, comparate cu previziunile pentru anul curent
realizate în anii anteriori. Rezultatele acestor comparaţii pot ajuta utilizatorii să corecteze şi să
îmbunătăţească procesele utilizate pentru realizarea previziunilor anterioare.

1. Contul 709 - Reduceri comerciale acordate"


contul 709 "Reduceri comerciale acordate" este un cont de activ si se comporta ca  o
cheltuialCu ajutorul acestui cont se tine evidenta reducerilor comerciale acordate ulterior
facturarii, indiferent de perioada la care se refera.
În debitul contului 709 „Reduceri comerciale acordate” se inregistreaza :
– valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (411)

2. Explicati relatia dintre principiul contabilitatii de angajamente-prudenta


Relaţia contabilitate de angajamente – prudenţă trădează o stare de conflict permanent
foarte sugestiv fiind cazul cheltuielilor capitalizate. De exemplu, problema cheltuielilor de
dezvoltare trădează un conflict între prudenţă, care solicită ca astfel de costuri să fie tratate ca o
cheltuială şi independenţa exercițiului, care sugerează ca ele să fie eşalonate, pentru o corectă
conectare a cheltuielilor la venituri.
3. Explicati ,,In urma modificarilor politicii contabile nu va fi modificat bilantul perioadei
anterioare celei de raportare”
Conform principiului intangibilitatii, Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu
financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.
Se interzice modificarea poziției financiare de la sfârşitul anului ce trebuie reportată la începutul
anului viitor. Orice modificări ale politicilor sau procedurilor pot intra în vigoare abia la
începutului unui exerciţiu financiar.
Practic, la închiderea exerciţiului financiar, toate conturile se soldează prin debitul şi
creditul contului extrabilanţier 892 “Bilanţ de închidere”. La începutul exerciţiului financiar,
toate valorile din contul 892 “Bilanţ de închidere” se transferă în creditul şi debitul contului 891
“Bilanţ de deschidere”. Prin urmare, bilanţul de deschidere este identic cu bilanţul de închidere al
exerciţiului precedent.
Exemplu. Corectarea erorilor în contabilitate prin afectarea contului 117 Rezultat
reportat.Corectarea pe seama rezultatului reportat a erorilor semnificative aferente
exerciţiilor financiare precedente nu se consideră încălcare a principiului intangibilităţii.
Testul 4
1. Criterii de recunoastere a datoriilor in bilant + provizioane
Datoriile sunt recunoscute în bilanţ dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- este probabilă o ieşire de beneficii economice pentru decontarea unei obligaţii trecute;
- valoarea poate fi evaluată în mod credibil.
In functie de aceste criterii, datoriile se impart in datorii efective, provizioane si datorii
contingente.
Provizioanele sunt recunoscute în contabilitate numai dacă îndeplinesc următoarele trei condiţii:
- este generată o obligaţie curentă ca urmare a producerii unui eveniment anterior;
- există posibilitatea ca pentru stingerea respectivei obligaţii să fie necesară o ieşire de
active;
- valoarea obligaţiei poate fi estimată în mod credibil.
!!! Diferenţa esenţială între cele două este dată de estimare/evaluare! În cazul provizioanelor,
există o incertitudine legată de momentul şi/sau valoarea celtuielilor necesare stingerii obligaţiei.
2. Principiul intangibilitatii
Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul
de închidere al exercițiului financiar precedent.
Se interzice modificarea poziției financiare de la sfârşitul anului ce trebuie reportată la
începutul anului viitor. Orice modificări ale politicilor sau procedurilor pot intra în vigoare abia
la începutului unui exerciţiu financiar.
Practic, la închiderea exerciţiului financiar, toate conturile se soldează prin debitul şi
creditul contului extrabilanţier 892 “Bilanţ de închidere”. La începutul exerciţiului financiar,
toate valorile din contul 892 “Bilanţ de închidere” se transferă în creditul şi debitul contului 891
“Bilanţ de deschidere”. Prin urmare, bilanţul de deschidere este identic cu bilanţul de închidere al
exerciţiului precedent.

3. Modalitati prin care datoriile contribuie la reducerea beneficiilor economice


Datoriile reprezinta obligatii prezente rezultate din evenimente trecute, pentru decontarea
carora se asteapta o iesire de resurse care cuprinde beneficii economice viitoare, mai exact
renuntarea entitatii la anumite resurse. acest lucru se poate realiza prin:
 plati in numerar (401=5121)
 transferul altor active (2691=301)
 conversia unei obligatii in capitalul propriu (4551=1012 –reblecta imprumuturile de la
actionari sau asociati catre firma)
 inlocuirea obligatiei cu alta obligatie (401=403 – prin intermediul efectelor de comert)
 prestari de servicii (fact proforma care nu se inreg de 2000 lei; 5121=419-comf extras de
cont, 7111=%709 -9000, 4427-170,419-2000)
 renuntarea de catre creditor la drepturile sale (401=7588 la val nominala)=rescrierea de
obligatii

4. Cont 609 - “Reduceri comerciale primite


"Este un cont de pasiv,deşi este în clasa 6 a cheltuielilor care sunt de activ El se foloseşte
pentru evidenţierea reducerilor comerciale  acordate de către furnizor şi înscrise pe factură , note
credite, etc distinct şi care sunt primite ulterior livrărilor comerciale, indiferent de perioadă la
care se referă.
În creditul contului 609 se înregistrează:– valoarea reducerilor comerciale primite ulterior
facturării și care nu corectează costul stocurilor la care se referă (401).
Se închide  prin creditul contului 121 “Profit sau pierdere”.
Aceasta,deoarece,reducerile acordate sunt sume în minus (ex: 609=401=-
100) .De aceea sunt echivalente cu ieşirile dintr-un cont de pasiv care se
înregistrează în debitul contului (rulaje debitoare)."
Testul 5

1. Definiti activele si criteriile de recunoastere


Activele sunt resurse controlate ed intreprindere ca urmare a unor evenimente trecute si de la
care se asteapta obtinerea de beneficii economice viitoare.Un activ este recunoscut si prezentat in
bilant atunci cand este probabila realizarea beneficiilor economice viitoare, iar costul/valoarea
poate fi evaluat/a in mod credibil.
Beneficile economice viitoare constau in potentialul de contribuire directa sau indirecta la fluxul
de trezorerie si alte echialente de numerar.
2. Categoriile de entitati conform reglementarilor OMFP 1802/2014. Ce le diferentiaza?
Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două
dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.
Potrivit Ordinului, microentităţile prezintă situaţii financiare anuale ce conţin un bilanţ
prescurtat, un cont prescurtat de profit şi pierdere şi note explicative cuprinzând un număr redus
de informaţii (limitate la cele care trebuie prezentate obligatoriu, potrivit directivei).
Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria
microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
Pentru entităţile mici s-a prevăzut obligaţia întocmirii unui bilanţ prescurtat, a unui cont de
profit și pierdere prescurtat, iar notele explicative întocmite de acestea sunt mai puţin detaliate
faţă de cele prevăzute pentru entităţile mijlocii şi mari.
Categoria entităţilor mijlocii şi mari include entităţile care, la data bilanţului, depăşesc
limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
Acestea întocmesc un set complet de situații financiare anuale.

3. Criteriul transferului riscurilor si avantajelor de la furnizori la clienti. In cazul veniturilor


din vanzarea bunurilor, cand se foloseste 472?
Criteriul transferului riscurilor si avantajelor de la furnizori la client este utilizat pentru a
recunoaste veniturile din vanzarea bunurilor, iar in urma acestui transfer se intalnesc situatiile
 este pastrat un risc nesemnificativ: se recunoaste venitul ( de exemplu in cazul vanzarii cu
plata in rate sau livrarea la decontare)
 situatia cea mai des intalnita : transferul riscurilor si avantajelor asociate dreptului de
proprietate se suprapune cu transferul titlului legal de proprietate (vânzările cu
amănuntul);
Cu ajutorul contului 472 se tine evidenta veniturilor inregistrate in avans. De exemplu O
firma care realizeaza si vanzari online, in mom in care un client plaseaza o comanda, va inreg un
venit in avans 4111= % 472 si 4427, iar abia dupa ce clientul nu va refuza coletul si va efectua
plata, se va recunoaste venitul prin operatiunea 472=707.
4. Corelati principiul contabilitatii de angajamente cu principiul evaluarii separate in valuta
a elementelor de active si datorii.

5. Care sunt implicatiile prudentei in evaluarea creantelor in bilant? Exemplificati

6. La ce folosesc registrele obligatorii? Care sunt acestea? Detaliati unul la alegere


Registrele contabile se utilizeaza in mod ordonat si astfel completate incat sa permita in
orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.
Registrele obligatorii sunt : Registrul Jurnal, Registrul Inventar si Registrul Cartea-Mare.
Registrul Cartea Mare Este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si
sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor patrimoniale la
un moment dat.
Acest registru serveste la:
- Stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice la unitatile care aplica forma de
inregistrare „pe jurnale”;
- Verificarea inregistrarilor contabile efectuate;
- Intocmirea balantei de verificare.
- Se intocmeste intr-un exemplar in cadrul compartimentului financiar – contabil, lunar, pentru
debitul si respectiv creditul fiecarui cont sintetic pe masura inregistrarii operatiunilor.

Registrul poate fi inlocuit cu „Fisa de cont pentru operatiuni diverse”


Acest registru nu circula, fiind un document de inregistrare contabila. Se arhiveaza la
compartimentul financiar – contabil
Registrul „Cartea mare” se pastreaza in unitate timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului
financiar in cursul caruia au fost intocmite, iar in caz de pierdere, sustragere sau distrugere
trebuie reconstituite in termen de maximum 30 de zile de la constatare
7. Exemplificati ‚,Societatile sunt libere sa si seteze pragul de semnificatie cu conditia ca
informatiile din situatiile anuale sa fie in continuare credibile si intangibile”
Un prag de semnificaţie prea înalt duce la o grupare excesivă a elementelor sau la o
prezentare foarte succintă în situaţiile financiare, de unde rezultă raportări dificil de înţeles;
Totodata, setarea unui prag de semnificaţie foarte jos duce la o supraîncărcare a raportărilor,
la o abundenţă de informaţii inutile, care vor deruta utilizatorul. Poate fi ales un prag de
semnificaţie care să ducă spre una din aceste două extreme, dacă se justifică în notele explicative
prin îmbunătăţirea clarităţii şi calităţii informaţiei contabile.
Exemplu: Se menţionează în notele explicative acei clienţi pentru care tranzacţiile depăşesc 2%
din CAN.
Testul 6
1. In aplicarea principiului contabilitatii de anajamente, unul din conturile care se foloseste
e 418.
Principiul contabilitatii de angajamente sustine ca >Trebuie să se ţină cont de veniturile şi
cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau plăţii acestor venituri şi
cheltuieli.
Asadar, Se folosesc conturile de facturi de întocmit şi de facturi nesosite pentru o reflectare
fidelă a realităţii unei entităţi. Spre exemplu se poate întâmpla ca o entitate să nu primească
factura de la furnizor până la finele exerciţiului financiar, dar să fi vândut deja mărfurile
achiziţionate de la respectivul furnizor.
Cu ajutorul contului 418 se evidentiaza livrarile de bunuri sau prestarile de servicii, pentru care
nu s-au intocmit facturi.
Spre exemplu se poate întâmpla ca o entitate să nu intocmeasca inca factura pentru marfurile
vandute catre un client până la finele exerciţiului financiar. În acest caz neavând un document
justificativ, entitatea respectivă nu poate să înregistreze un venit şi astfel rezultatul va apărea
denaturat
2. Consecintele incapacitatii entitatii de a evalua costul credibil asociat recunoasterii
veniturilor din vanzarea de bunuri.
3. Detaliati inteligibilitatea in corelare cu relevanta ca caracteristici calitative a SFA

Inteligibilitatea presupune omiterea informatiei care nu prea este inteleasa de utilizatori insa
in raport cu relevanta ar trebui sa existe un echilibru in acest sens, astfel incat informatia sa fie
inteleasa, iar in dependenta de pragul de semnificatie sa nu fie omisa din SFA, chiar daca nu este
inteligibila suta la suta
4. Reprezentarea fidela ca si caracteristica calitativa a informatiei continute in SFA
Situaţiile financiare anuale descriu fenomenele economice în cuvinte şi cifre. Pentru a fi o
reprezentare exactă, o descriere trebuie să fie exhaustivista, neutră şi fără erori.
O descriere completă sau exhaustivista include toate informaţiile necesare pentru ca un
utilizator să înţeleagă fenomenul descris, inclusiv explicaţiile necesare. De exemplu, o descriere
completă a unui grup de active include cel puţin o descriere a naturii activelor respective, o
descriere numerică a tuturor activelor şi o menţiune privind descrierea numerică
O descriere neutră este cea care nu suportă influenţe în selecţia şi prezentarea
informaţiilor financiare
Reprezentarea fără erori înseamnă că nu există erori sau omisiuni în descrierea
fenomenelor, iar procesul utilizat pentru a genera informaţiile raportate a fost selectat şi aplicat
fără erori.
5. Valoarea ralizabila neta a stocurilor OMFP 1802/2014
Valoarea realizabila neta la stocuri este un pret de vanzare estimat , posibil a fi obtinut
ca urmare a desfasurarii normale a activitatii entitatii, minus costurile estimate pentru finalizarea
bunului si costurile aferente vanzarii.
Estimarea valorii realizabile nete se realizeaza pe baza celor mai credibile dovezi in
momentul estimarii . Acestea au in vedere :
• fluctuatii de pret legate de evenimente care au loc dupa terminarea perioadei in conditiile in
care aceste evenimente confirma conditiile care au existat la sfarsitul perioadei;
• scopul pentru care sunt detinute stocurile:
EXEMPLU, daca scopul este vanzarea in baza unor contracte certe – valoarea realizabila neta
este pretul stabilit in contract;

6. Iesirea de beneficii economice viitoare aferente decontarilor datoriillor

7. Contabilitatea in partida dubla


Contabilitatea in partida dubla este un principiu, o conventie fundamental, conform careia orice
operatie economica se introduce in contabilitate prin afectarea simultana si cu aceeasi suma, a
doua conturi, din care unul se debiteaza si altul se crediteaza. Dubla inregistrare face parte dintr-
o tripleta – contul, dubla inregistrare si analiza contabila a operatiilor economice- care defines
functionarea sistemului de inregistrare contabila.

https://www.contzilla.ro/recunoastere-in-contabilitate-a-veniturilor-din-vanzarea-bunurilor-conform-
18022014/

S-ar putea să vă placă și