Sunteți pe pagina 1din 5
Povestea lui Moş Crăciun Se povesteşte din bătrâni că, pe vremea lui Irod Împărat, împăratul
Povestea lui Moş Crăciun
Se povesteşte din bătrâni că, pe vremea lui Irod Împărat, împăratul iudeilor, voind
împăratul să se facă liste cu toţi tinerii buni de luat la oaste, a dat ordin ca fiece tânăr să se
ducă în satul natal şi acolo să se înscrie pe listă.
Aşa a trebuit să facă şi Iosif, logodnicul Mariei, şi de aceea s-au dus ei amândoi la
Vifleem, oraşul de unde se trăgea tânărul. Se spune că acolo trăia un păstor bătrân, tare
bătrân, care nu era credincios, cu numele de Crăciun, care avea foarte multe oi şi trecea ca
om de vază printre semenii săi din acel oraş.
Întâmplarea a făcut ca Mântuitorul Lumii, Domnul nostru Isus Hristos, să se nască
chiar în staulul de vite al acestui pastor bătrân necredincios.
În seara de 24 spre 25 decembrie, adunându-se în Vifleem mult norod călător şi,
nemaifiind loc de dormit pe nicăieri, căci toate gazdele erau acum înţesate de lume
călătoare, sfânta Maria cu logodnicul ei Iosif au fost nevoiţi sa poposească la marginea
oraşului, la casele bătrânului Crăciun.
Simţind că îi vine sa nască, femeia lui Crăciun, baba Iova, o goni pe Maica
Domnului din casă, spunându-i că bărbatul ei, Crăciun, e un om rău la inimă, că nu suferă
în casa lui oameni străini şi, când va veni cu oile de la păşune, are să fie foc şi pară, chin şi
vai de dânşii.
Ce sa facă sfânta Fecioară? Ceasul naşterii Mântuitorului Lumii era aproape. În culmea durerilor, ea
Ce sa facă sfânta Fecioară? Ceasul naşterii Mântuitorului Lumii era aproape. În culmea durerilor, ea
Ce sa facă sfânta Fecioară? Ceasul naşterii Mântuitorului Lumii era aproape. În
culmea durerilor, ea se furişă într-o iesle de boi din staulul păstorului.
Seara târziu, pe la o vreme de noapte, Crăciun, doinind din fluier, îşi îndruma alene
turma sătulă doldora, spre locuinţa sa.
Ajuns acasă, dădu porunca babei Iova să-i pregătească bucate multe pentru a doua
zi, căci era zi de sărbătoare, Ziua cărnurilor. În acea zi, va chema la masă, să se ospăteze
cu el multa lume, după obicei păgân.
Îi mai porunci femeii să-i dea de mâncare, că era mort de foame si să-i fiarbă apa
să se spele pe cap, pentru că a doua zi era sărbătoare mare.
Baba Iova îi făcu pe plac, căci vai de cojocul ei ar fi fost dacă nu ar fi ascultat de
moşul ei.
Trecuse de miezul nopţii. Era al doilea cântat al cocoşilor, când Moş Crăciun,
trezindu-se din somn, sculă pe baba Iova să-i pună la foc bucatele pregătite pentru a doua
zi.
Săraca babă se sculă ca arsă şi fugi în ogradă să adune lemne de foc. Nici n-apucă
să aprindă focul, când o lumină puternică din coşarul boilor o lumină de parcă toata ograda
era în flăcări, o făcu să alerge, să ţipe, să se vaite; striga pe Moş Crăciun, că în staulul lor e
prăpădul focului!
Baba Iova fugi în staul şi în loc de foc ce să vadă? Văzu pe Maria lui Iosif, pe
Sfânta Fecioară, că născuse în ieslea boilor pe Mântuitorul Isus. În iesle se născuse
Împăratul Luminii şi staulul lui Moş Crăciun se preschimbase în palat dumnezeiesc.
La această privelişte, baba Iova căzu încremenită şi strigă:
-Maică preasfântă, Fecioară slăvită, miluieşte-mă!
Maica Domnului, cu vorbe blajine, o rugă să se apropie de pruncul sfânt şi, după
obicei, să taie buricul pruncului.
Era de altfel şi moaşă baba Iova şi, ca toate moaşele de la ţară, purta o custurice, un
fel de briceag ruginit la brâu.
Ajunsă in ieslea pruncului, într-un suflet îi reteză buricul şi, veselă, se duse în casă
să-i spună lui Moş Crăciun despre minunea întâmplată.
Moş Crăciun nu numai că nu crezu, dar în furia lui, a trântit-o pe baba Iova la
pământ, a luat o bardă şi i-a tăiat mâinile ei chiar pe pragul casei!
Cu mâinile tăiate, săraca babă alergă ţipând în ieslea sfântului prunc şi se rugă s-o
mântuiască.
- Apropie-ţi, moaşă Iovo, braţele tale de scutecele preasfinţite !
Nici nu apucă să atingă bine legăturile leagănului şi ce să vezi? Minune, de trei ori
minune! Babei Iova mâinile sângerânde i se lipiră la loc şi din palmele ei ieşeau raze mai
strălucitoare decât razele de soare.
Iute ca fulgerul, baba Iova alergă în casă la Crăciun şi îi spuse:
-Iată, Crăciune, că în locul păcătoaselor mele mâini, pe care tu mi le-ai tăiat, fiul
Mariei, Împăratul Cerului, mi-a dat altele şi mult mai frumoase, mai albe ca zăpada, si mai
luminoase decât soarele!
Bătrânul Crăciun, înspăimântat de grozăvia pe care o făcuse, căzu cu faţa la
pământ, plângând ca un copil.
Bătrânul Crăciun, înspăimântat de grozăvia pe care o făcuse, căzu cu faţa la pământ, plângând ca
Într-un târziu, el s-a redeşteptat ca dintr-un somn adânc. Se sculă şi cu paşi repezi,
Într-un târziu, el s-a redeşteptat ca dintr-un somn adânc. Se sculă şi cu paşi repezi,
Într-un târziu, el s-a redeşteptat ca dintr-un somn adânc. Se sculă şi cu paşi repezi,
mânat ca de o mână sfântă, s-a apropiat de ieslea Mântuitorului.
Nu mai era Crăciun de odinioară, cu căutătura-i fioroasă, cu faţa posomorâtă, cu
inima împietrită, ci un unchiaş bătrân, cu barba alba ca zăpada, cu fruntea senină, blând la
suflet ca un mieluşel şi plin de bunătate. Smerit, el căzu în genunchi la picioarele lui Isus
şi cu ochii scăldaţi în lacrimi îi ceru iertare.
Din ziua aceea, s-a hotărât să-şi doneze toată averea copiilor sărmani, lucru pe care
îl face în fiecare an cu ocazia Sărbătorii Crăciunului.

Spiriduşii lui Moş Crăciun

Se spune că spiriduşii lui Moş Crăciun sunt descendenţii piticilor din Scandinavia. Aceşti pitici apărau
Se spune că spiriduşii lui Moş Crăciun sunt descendenţii piticilor din Scandinavia.
Aceşti pitici apărau casa de spiritele malefice şi erau buni şi amabili cu toată lumea. Cei
care se purtau urât cu ei erau însă pedepsişi şi chiar mâncaţi. Astfel, spiriduşii erau atât
iubiţi, cât şi urâţi de oameni. În secolul XIX, scriitorii din Scandinavia au transformat
imaginea piticilor în spiriduşi. Spiriduşii erau nişte spirite poznaşe, dar bune la suflet.
Spiriduşii au fost descrişi ca prietenii adevaraţi şi ajutoarele de încredere ale lui
Moş Crăciun. Artişti plastici precum Hansen şi Nystrom au pictat spiriduşii moşului în
forma cunoscută în zilele noastre.
Spiriduşii sunt copiii lui Gryla şi ai lui Leppaludi şi sunt foarte isteţi. Aceştia îl
ajută pe Moş Crăciun la creearea jucăriilor şi la organizarea scrisorilor.
Iată şi numele şi sarcinile pe care cei şase spiriduşi ai moşului trebuie să le
îndeplinească:
- Alabaster Snowball: este administratorul listei copiilor cuminţi şi obraznici;
- Bushy Evergreen: este inventatorul maşinăriei de făcut jucării;
- Pepper Minstix: este păstrătorul secretului reşedintei moşului;
este inventatorul maşinăriei de făcut jucării; - Pepper Minstix: este păstrătorul secretului reşedintei moşului;
- Shinny Upatree: este cel mai vechi prieten al lui Moş Crăciun şi cofondatorul satului
- Shinny Upatree: este cel mai vechi prieten al lui Moş Crăciun şi cofondatorul satului
- Shinny Upatree: este cel mai vechi prieten al lui Moş Crăciun şi cofondatorul
satului din Laponia;
- Sugarplum Mary: este şefa dulciurilor şi prăjiturilor şi o ajută pe Crăciuniţa în
bucătărie;
- Wunorse Openslae: este designerul saniei lui Moş Crăciun şi are grijă şi de reni.
În Islanda, spiriduşii lui moş Crăciun mai sunt cunoscuţi şi sub următoarele nume:
Askasleikir, Bjugnakraekir, Faldafeykir,
Gattathefur, Giljagaur, Gluggagaegir,
Ketkrokur, Kertasnikir, Pottasleikir, Skyrjarmur, Stekkjarstaur, Stufur si Thvorusleikir.

Renii lui Moş Crăciun

Stufur si Thvorusleikir. Renii lui Moş Crăciun Renii lui Moş Crăciun sunt singurii reni care pot

Renii lui Moş Crăciun sunt singurii reni care pot să zboare. Acest fapt se datorează faptului ca sunt daţi cu praf magic, preparat după o formulă secretă folosită de către spiriduşii lui Moş Crăciun, acest praf având puterea magică de a face renii să poată zbura in jurul lumii. Renii, în noaptea de Crăciun, înainte de a pleca spre casele noastre, trec prin camera magică a spiriduşilor, unde sunt stropiţi cu praful magic, şi astfel ei capătă puteri deosebite şi pot zbura neobosiţi în jurul lumii cu viteză foarte mare, astfel încât in Noaptea de Crăciun să poată străbate tot globul de la un cap la altul. În plus, praful magic conferă renilor şi puteri neobişnuite, căci sunt capabili să tragă după ei sania atât de încărcată cu cadourile mult aşteptate de către noi. Sania lui Moş Crăciun este trasă de 9 reni, cuplaţi doi câte doi şi conduşi de celebrul ren Rudolph, cel al cărui nas roşu luminează ca un far in întuneric. El este conducătorul celorlalţi 8 reni ale căror nume sunt: Dasher, Dancer, Donner, Vixen, Comet, Cupid, Prancer, Blitzen.

Denumirea lui Moş Crăciun în alte ţări: Afganistan: Baba Chaghaloo Africa de Sud: Vader Kersfees
Denumirea lui Moş Crăciun în alte ţări:
Afganistan: Baba Chaghaloo
Africa de Sud: Vader Kersfees
Albania: Babadimri’
Armenia: Gaghant Baba
Austria: Christkindl
Brazilia: Papai Noel
Bulgaria: Diado Coleda
Canada: Santa Claus
Armenia: Gaghant Baba Austria: Christkindl Brazilia: Papai Noel Bulgaria: Diado Coleda Canada: Santa Claus
Chile: Viejo Pascuero China: Shengdan Laoren Croatia: Bozicnjak Danemarca: Julemand Egipt: Papa Noël Estonia:
Chile: Viejo Pascuero China: Shengdan Laoren Croatia: Bozicnjak Danemarca: Julemand Egipt: Papa Noël Estonia:
Chile: Viejo Pascuero
China: Shengdan Laoren
Croatia: Bozicnjak
Danemarca: Julemand
Egipt: Papa Noël
Estonia: Jouluvana
Finlanda: Joulupukki
Franta: Père Noël
Germania: Weihnachtsmann
Grecia: Aghios Vassilis (pune darurile sub brad în noaptea de 31 decembrie)
Hawaii: Kanakaloka
Hong Kong: Sing dan lo ian
Iran: Baba Noel
Irlanda: Daidí na Nollaig
Italia: Babbo Natale
Japonia: Hoteiosho
Letonia: Ziemmassve’tku veci’tis
Lituania: Kaledu Senelis
Malta: San Niklaw
Marea Britanie: Father Christmas
Maroc: Black Peter
Norvegia: Julenissen
Olanda: De Kerstman
Polonia: Swiety Mikolaj
Portugalia: Pai Natal
Rusia: Ded Moroz
Serbia: Deda Mraz
Slovenia: Bozicek
Spania: Papá Noel
Statele Unite: Santa Claus (zboară pe cer într-o sanie trasă de opt reni), iar pe
doamna Crăciun o cheama Jessica Mary Claus)
Suedia: Jultomten
Turcia: Noel Baba
Ungaria: Mikulás
Uruguay: Papá Noel
Jessica Mary Claus) Suedia: Jultomten Turcia: Noel Baba Ungaria: Mikulás Uruguay: Papá Noel www.nemaipomenit.co.cc
Jessica Mary Claus) Suedia: Jultomten Turcia: Noel Baba Ungaria: Mikulás Uruguay: Papá Noel www.nemaipomenit.co.cc

www.nemaipomenit.co.cc

Jessica Mary Claus) Suedia: Jultomten Turcia: Noel Baba Ungaria: Mikulás Uruguay: Papá Noel www.nemaipomenit.co.cc