Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

CLASA : a II. A
PROPUNATOR:LAZARICA TEODORA
ARIA CURRICULARA : Limbă şi comunicare
DISCIPLINA : Comunicare în limba romană
UNITATEA DE INVATARE : Prietenii mei necuvantători
SUBIECTUL LECTIEI :Sunetul şi litera. Vocale şi consoane
TIPUL LECTIEI: Lecţie de consolidare şi sistematizare de cunosţinţe

Obiectiv cadru : ~ Dezvoltarea capacităţii de exprimare orala şi scrisă.


Competente:
CO1- să citească corect, fluent, conştient şi expresiv un text la prima vedere ;
CO2 – să găsească în textul dat cuvinte conform cerintei;
CO3 – să transcrie propozitia şi să precizeze vocalele şi consoanele;
CO4 – să desparta în silabe cuvinte date;
CO5 – să scrie cuvintele date în ordine alfabetică ;
CO6 - să rezolve corect sarcinile primite ;

STRATEGII DIDACTICE:

✔ Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, diagrama Venn, jocul didactic, observaţia dirijată, exerciţiul, instructajul verbal,
aprecierea verbală şi scrisă, coevaluare
✔ Materiale şi mijloace didactice: planşe suport, fişe de lucru, manual, caiete, flip-chart, markere, imagini
✔ Moduri de organizare: frontal, individual, pe echipe
✔ Temporale: 45 min
✔ Umane: 19 elevi
BIBLIOGRAFIE:

 ,,Programa şcolară pentru clasele I şi a II-a”, M.E.C., BUCUREŞTI, 2004


 BARNA A., ANTOHE G. - ,,Îndrumar metodic pentru practica pedagocică- Institutori”, Editura Fundaţiei Universitare ,,Dunărea de Jos”,
Galaţi, 2002
 Şerdean I.-,, Metodica predării limbii române pentru învăţământul primar”, E.D.P., Bucureşti, 2002
 Bogdan M.-,,Ortografia practică pentru ciclul primar”,Editura Coresi, Bucureşti, 1999

Nr. Etapele Comp. Strategii


C lecţiei Conţinutul didactic didactice
r
t
Metode Material Forme Evalu
si procede didactic de are
organiza
re
1 Asigur un climat favorabil desfăşurării lecţiei de Conversatia cărţile, Frontal Observare
Moment Comunicare în limba română. Elevii au pregătit materialele necesare caietele sistematică
organizatoric desfaşurării activităţii.
1'

2. Conversaţia caietele Frontal Aprecieri


Verificarea Verific cantitativ şi calitativ tema pentru acasă trecând printre Explicaţia frontale,
lecţiei bănci. Voi pune câţiva elevi să citească tema în timp ce ceilalţi vor individuale
anterioare urmări.
5'

3 Se prezintă un decor de primăvară. Elevii au ca sarcină să recunoască Observare


Captarea şi să denumească elementele de decor: fluturi, buburuze, flori, Conversaţia Planşe Frontal sistematică
atenţiei ciupercuţe, Scufiţa Roşie şi să citească mesajul transmis de ea. Acesta suport individual
5' le transmite că a învăţat alfabetul, dar nu înţelege ce sunt acelea Explicaţia Capacitate
consoane şi vocale şi îi roagă pe elevi să o ajute. Ciochinele a de a
denumi
elementele
de decor
prezentate
4 Anunţarea Vreti să o ajutaţi pe Scufiţa Roşie?
temei şi a Asadar , astăzi, la Comunicare în limba română o vom ajuta pe Conversaţia Flipchart Frontal Observare
obiectivelor2' Scufiţa Roşie să aprofundeze cunoştinţele despre ,,Cuvântul. Sunetul peisaj de sistematică
şi litera. Vocale şi consoane”. Vom efectua exerciţii variate pe această Explicaţia primavara
temă .
Se scrie titlul lecţiei pe tablă şi in caiete.

Consolidarea - Ce este sunetul?


5 cunoştinţelor Sunetul este cea mai mică parte a unui cuvânt. Se aude ( nu se vede )
20' şi se rosteşte
- Ce este litera?
Litera este semnul grafic sau scris al sunetului auzit.Se scrie ( se Conversaţia Frontal
vede ) şi se citeşte.
-Felul sunetelor? Explicaţia
vocale
consoane
- Ce sunt vocalele?
Vocalele sunt literele care se rostesc fără ajutorul lui „î”
-Ce sunt consoanele?
Consoanele sunt literele care se rostesc cu ajutorul lui „î”.
- Ce este alfabetul?
Alfabetul este totalitatea literelor mari şi mici de mană şi de tipar..
Frontal
CO1 Conversaţia
1. Se completeaza frontal o diagramă. (Anexa 1)
Explicaţia
2. Se prezintă un text la prima vedere. Elevii vor citi in lanţ şi selectiv Flipchart
textul prezentat.(Anexa 2)
,,Casa termitelor, înaltă de şapte metri, rezistă şi la greutatea unui Aprecieri
CO2 elefant. Termitiera seamană cu o ciupercă uriaşă sau cu un muşuroi.'' Fişe de verbale
lucru

a).Transcrie a doua propoziţie şi precizează vocalele V şi consoanele C.

CO3
b) Găseşte în text trei cuvinte care încep cu o consoană şi trei cuvinte
care se termină cu o vocală.
Fişe de
lucru
3. Desparte în silabe cuvintele date:

fiinţă=
orhidee=
accelerat=
CO4 needucat=
înnoptat=

4 . Joc - ,,Lanţul cuvintelor”


Pornind de la ultima silabă a cuvântului dat , alcătuieşte încă cinci
CO5 cuvinte noi:
casă - sănătate- Conversaţia

Explicaţia
5. Scrie cuvinte după schemele date:
c v c - ______________________
c v c v - ____________________
v c v - _____________________
Fişe de
c v c v c ______________________
evaluare

Obținerea Impart elevii în 4 echipe.


performanței Voi împărţi elevilor fişe de evaluare diferentiat, după care le voi cere să
10' rezolve sarcinile fişei de evaluare.
(Anexa 3) Aprecieri
Se evaluează frontal. verbale
Incheierea Se citeste scrisoarea Scufiţei Roşii către copii: Conversaţia
6. activitaţii
2' Explicaţia
Voi face aprecieri referitoare la activitatea desfăşurată de fiecare
elev în parte şi la cea colectivă. Voi enunţa tema pentru acasă.

Aprecieri
verbale

ANEXE
GRUPA I

Fişă de evaluare

Completează casetele cu silabe pentru a forma cuvinte.Citeste mai întâi explicaţiile din paranteze.

1. ghi (Este vestitorul primăverii)

2. o (Te priveşti ȋn ea)

3. cu (Se spune despre un om care este fǎrǎ fricǎ)

4. bu (Este prima gazǎ care vesteşte primavara)

5. că (Sunt păsările care se întorc primăvara)

6. pri (Anotimpul în care se află luna martie )


GRUPA II

Fişă de evaluare

Citeşte invers şi scrie ce obţii:

capac
orez
cojoc
gard
lupul
car
GRUPA III

Fişă de evaluare

Ordonează cuvintele pentru a obţine propoziţii:

are / cine / parte / carte / are /.

fructe / mănâncă / zilnic /legume / şi / !

curăţenia / sănătăţii / este / mama / .


GRUPA IV

Fişă de evaluare

Combinaţi literele ca să obţineţi cuvinte:

m, r, u, ă
e, r ,a, m
d, r, a
i, v, z, r, o
c, e, t ,r, a
GRUPA V

Fişă de evaluare

Alcătuiţi cȃte o propoziţie formată din trei cuvinte:

a) ordonate alfabetic;

b) toate cuvintele să înceapă cu o vocală;

c) toate cuvintele să înceapă cu o consoană,


Fisa de remediere

Citeşte şi transcrie:

Soarele zâmbeşte.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................

Covorul verde acoperise lunca.

.............................................................................................................................................
..............................................................................................................

Mierla are ciocul mic şi pene negre.


..............................................................................................................
..............................................................................................................
1 ,,Jocul vocalelor''
la flipchart

o i a
e â ă
u
e
Anexa 2 Data:

Fisa de lucru

1. ,,Jocul vocalelor''
Scrie pe petalele florilor cinci cuvinte ce conţin numai vocale.

2.Se dă textul:
,,Casa termitelor, înaltă de şapte metri, rezistă şi la greutatea unui elefant. Termitiera seamană cu o ciupercă uriaşă sau cu un muşuroi.''

a).Transcrie a doua propoziţie şi precizează vocalele V şi consoanele C.

b) Găseşte în text trei cuvinte care încep cu o consoană şi trei cuvinte care se termină cu o vocală.

3. Desparte în silabe cuvintele date:

fiinţă=
orhidee=
accelerat=
needucat=
înnoptat=

4 . Joc - ,,Lanţul cuvintelor”


Pornind de la ultima silabă a cuvântului dat , alcătuieşte încă cinci cuvinte noi:
casă - sănătate-

5. Scrie cuvinte , după schemele date:


c v c - ______________________ v c v - _____________________
c v c v - ____________________ c v c v c ______________________

Mesaj la sfarsiul lectiei:


Dragi şcolari, acum cu toţii ştim
Să vorbim corect, să scriem şi să citim.
Unii citesc foarte bine, pentru că citesc mereu,
Alţii, citesc, ştiţi şi voi ca mine, …greu.
Sunt şi eu în clasa a II-a,şcolar ca şi voi,
Şi mă preocupă să aflu lucruri noi.
De curând eu am aflat
Că şi sunetele se împart:
În VOCALE – căci se rostesc uşor
Şi CONSOANE – căci se rostesc cu ajutor.
SUNETELE se aud şi se rostesc
Iar semnele lor, LITERELE, se scriu şi se citesc.