Sunteți pe pagina 1din 3

Echipamente specifice și programe informatice utilizate în activitatea

financiară și contabilă

Contabilitatea nu este un scop în sine; ea reprezintă un sistem informațional ce are ca


obiective cuantificarea, prelucrarea și comunicarea (transmiterea) informațiilor contabile despre
o entitate economică identificabilă.
În acest context, considerăm contabilitatea ca fiind o activitate de prestări de servicii prin
intermediul căreia se realizează comunicarea între activitățile economice și factorii decizionali.
În prima etapă, contabilitatea cuantifică (măsoară) activitățile economice, înregistrând
informațiile pe care le generează în scopul unei utilizări viitoare. Apoi informațiile sunt stocate
pentru a fi prelucrate în vederea satisfacerii unor nevoi, după care le sunt comunicate factorilor
de decizie prin intermediul documentelor contabile de sinteză (situațiile financiare).
Schematic, aceste legături realizate prin intermediul sistemului informațional contabil între
activitățile economice și factorii de decizie se pot prezenta după cum urmează:

Figura 1. Contabilitatea ca sistem informațional în procesul decizional


Expresia sistem de informare contabil sau sistem informațional contabil utilizată în
literatura de specialitate indică faptul că contabilitatea poate fi abordată ca un sistem, iar infor-
mațiile furnizate de acest sistem sunt specifice contabilității, construindu-se astfel un mijloc real
de comunicare cu mediul extern, dar și în cadrul întreprinderii, între compartimente sau sectoare
de activitate. Schema acestui proces de comunicare contabilă poate fi redată astfel:

Figura 2. Procesul de comunicare contabilă

Relația dintre terți, manageri și contabilitatea ca sistem de informare este complexă și


multidimensională. Pe baza datelor furnizate de informația contabilă se construiesc indicatori
efectivi, se elaborează previziuni și se fundamentează decizii valabile atât pentru manageri, cât și
pentru publicul interesat din mediul extern întreprinderii.
Sistemele informatice de gestiune sunt sisteme integrate care creează şi actualizează o
bază de date unică din documentele primare, care va fi ulterior prelucrată pentru obţinerea
situaţiilor specifice fiecărui utilizator. Sistemul informatic de gestiune implică următoarele patru
componente interdependente: domeniile de gestiune, datele, modelele, regulile de gestiune.
Domeniile de gestiune corespund activităţilor desfăşurate în cadrul firmei: activitatea de
personal, activitatea de producţie, activitatea comercială, activitatea financiar-contabilă,
activitatea de cercetare-dezvoltare.
Datele reprezintă „materia primă” ce urmează a fi prelucrată în cadrul sistemului informatic
pentru obţinerea informaţiilor necesare luării deciziilor la toate nivelurile
manageriale:operaţional, tactic, strategic.
Modelele de gestiune grupează procedurile specifice unui domeniu, iar regulile de gestiune
definesc prelucrările ce se efectuează asupra datelor şi modul de utilizare a informaţiilor conform
obiectivelor sistemului.
Sistemul informatic de gestiune reuneşte subsisteme informatice specializate pe domenii
între care se manifestă interacţiuni specifice. Fiecare subsistem definit grupează procese
informaţionale omogene, specifice unui anumit domeniu. La nivelul fiecărui subsistem vor fi
definite aplicaţii distincte corespunzătoare acestor activităţi. La rândul lor aplicaţiile sunt formate
din proceduri descompunându-se în module reprezentând secvenţe de cod prin care se realizează
o funcţie independentă din cadrul procedurii.