Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

17
la normele metodologice

OPIS
cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la
incendiu/de protecţie civilă
(model)

Nr. Denumirea Seria, codul, nr. de Numărul de


Formatul
crt. documentului înregistrare etc. file
1 Cerere autorizare 1 A4
2 Copie certificat de Seria B nr. 3884843 1 A4
înregistrare
3 Certificat constatator 74927/20.06.2019 2 A4
4 Lista cu personalul de 1 A4
specialitate
5 Copie adeverința ANRE 201814839/27-NOV.-18 1 A4
6 Copie Certificat absolvire Seria M nr. 00214463 1 A4
PROIECTANT SISTEME
DE SECURITATE
7 Supliment descriptiv al 2 A4
certificatului
PROIECTANT SISTEME
DE SECURITATE
8 Procedura de lucru 3 A4

Data 24.06.19 Semnătura ................