Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul „Finanţe şi Bănci”

Lucrul Individual
Analiza unei crize pe plan internațional

La disciplina
· Gestiunea financiară anticriză

Responsabil de disciplină:

Mihalachi Ruslan, dr.conf.univ.

A efectuat:

Țurcan Tatiana

M_GFCA 181

Chișinău, 2019