Sunteți pe pagina 1din 2

Numele........................................ Data......................................

Adjectivul – fișă de lucru


1. Subliniază cu o linie adjectivele variabile și cu două linii adjectivele invariabile din lista
dată.
10 puncte

bej * dulce * lila * cuminte * mic * tare * portocaliu * cumsecade * ditamai * deștept

2. |Indică numărul de forme al adjectivelor de mai jos: 20 de


puncte
moale - .................................................................................
arămiu - ..................................................................................
voios - ..................................................................................
rece - ....................................................................................
singur – ..................................................................................

3. Subliniază adjectivele provenite din verb la participiu din propoziția dată: 10


puncte

Cerul înseninat, florile îmbobocite, iarba înverzită și pomii înfloriți anunță sosirea primăverii călduroase
și așteptate de toți.

4. Precizează gradul de comparație al adjectivelor date: 10


puncte
foarte înalt - ...............................................................................
la fel de înalt – ..............................................................................
cel mai înalt - ...............................................................................
mai înalt – .....................................................................................
cel mai puțin înalt – ......................................................................

5. Alcătuiește enunțuri cu ortogramele cel/ce-l, cei/ce-i. 10


puncte
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

6. Analizează adjectivele din textul de mai jos.: 30 de puncte


Mă uit la florile foarte frumoase ale grădinii și ascult cântecul melodios al păsărilor colorate.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

10 puncte - oficiu