Sunteți pe pagina 1din 5

Numele: _________________ Data: ________________

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ LA CLASA I


COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. Uneşte fiecare imagine cu schema propoziţiei citite de doamna învăţătoare:

Raluca citeşte. Grădinarul stropeşte florile.


Cocoşul cântă. Albina adună miere.
Frunzele cad. Aurel mătură frunzele.
. .
2. Trasează o săgeată de la imagine la numărul de silabe corespunzător cuvântului
reprezentat în desen:

1 2 3
3. Colorează imaginea dacă numele obiectului desenat începe cu sunetul:

a) a

b) r
6. Scrie după dictare:

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Capacitatea: 1. Receptarea mesajului oral
2. Receptarea mesajului scris
Obiective operaţionale:
O1: - să sesizeze legătura dintre propoziţie şi imagine şi să distingă numărul de
cuvinte din propoziţiile date;
O2: - să realizeze corespondenţa dintre imaginea unui obiect şi numărul de silabe
corespunzător cuvântului denumit de imagine;
O3: - să distingă sunetul iniţial (indicat) din şirul de cuvinte redate prin imagini;
O4: - să scrie după dictare semne grafice învăţate.

Descriptori de performanţă:

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


I.1. Distinge numărul de I.1. . Distinge numărul de I.1. . Distinge numărul de
cuvinte din propoziţii – 6 cuvinte din propoziţii – 4 cuvinte din propoziţii – 2
situaţii; situaţii; situaţii;
I. 2. Realizează 6 I. 2. . Realizează 4 I. 2. . Realizează 2
corespondenţe corecte; corespondenţe corecte; corespondenţe corecte ;
I. 3. Distinge sunetul iniţial în I. 3. . Distinge sunetul iniţial în I. 3. . Distinge sunetul iniţial în
toate cele 6 situaţii; 4 situaţii; ; 2 situaţii;
I.6. Scrie toate literele dictate I.6. Scrie 5 din literele dictate; I.6. Scrie 3 din literele dictate;
– 8 litere;

CALIFICATIVELE ELEVILOR
Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 Calif.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26
27
28

Realizarea obiectivelor:
Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10
elevilor FB
care au B
realizat
S
ob.
I

Aprecierea cu calificative;

CALIFICATIV F.B. B. S. I.

Nr. elevi

Greşeli frecvente:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Măsuri ameliorative:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ai terminat testul? Cum te simţi?