Sunteți pe pagina 1din 8

Clasa a IV-a

Apa
Proiect tematic transdisciplinar

a Inte
igenț l
logico- igenț
n tel stică ma
tem a
I gvi
lin at
ic

ă
viz
ală

Int
ța

ua l
intraperson
Inteligen

elige
-spațială
nța

Apa
Int ers
int

ez a
ț
ică
ne igen
eli o
erp

ge

ț t
na a
el

In
n

st

lă ki
Inteligența
muzicală

vizitează twinkl.ro
Inteligența lingvistică
Îmi place să citesc, să scriu și să comunic verbal.

1. Cunoaștere 2. Înțelegere

Citește poezia „Lacul”, scrisă de Mihai Explică în ce


Eminescu. O poți găsi aici: fel verbele și
adjectivele folosite
„Lacul”, Mihai Eminescu -
de poet influențează
Fișă de activități
felul în care noi
Numește încă trei poezii ale lui receptăm poezia.
Eminescu pe care le cunoști.

3. Aplicare 4. Analiză

Alege câte cinci adjective și cinci Compară poezia „Lacul” de Mihai


verbe potrivite pentru substantivul Eminescu cu un text narativ despre apă.
„lacul”, pe care să le folosești apoi în
Ce ai descoperit?
enunțuri diferite.

Cum pot fi ele combinate pentru a crea


un efect dramatic?

5. Evaluare 6. Creare

Alege strofa Compune un scurt text în care să


ta preferată și apelezi la simțuri pentru a descrie un
explică ce anume cadru natural din jurul unei ape.
te-a impresionat
Ajută-te de verbe și adjective specifice
cel mai mult.
fiecărui simț.

Pagina 1 din 7 vizitează twinkl.ro


Inteligența logico-matematică
Îmi place să operez cu numere și să folosesc gândirea logică.

1. Cunoaștere 2. Înțelegere

Definește lungimea și capacitatea. Folosind harta fizică a României, un


Precizează unitatea de măsură atlas sau Internetul identifică râurile și
principală pentru lacurile din județul tău.
fiecare, dar și multiplii Notează lungimea fiecărui râu și
și submultiplii suprafața fiecărui lac, apoi realizează
acesteia. un grafic în care să reprezinți
informațiile aflate.

3. Aplicare 4. Analiză

Calculează volumul total de apă din Dintre toate lacurile naturale din țara
primele zece cele mai mari lacuri noastră, identifică-le pe cel mai mare
din România. și cel mai mic lac ca suprafață, apoi
calculează de câte ori unul este mai
mare decât celălalt.

5. Evaluare 6. Creare

Calculează suma lungimilor primelor Notează pe o axă a timpului principalele


zece ape curgătoare din România. expediții pe oceanele lumii.

Aproximează sub formă de fracție cât


reprezintă aceasta din circumferința
Pământului.

Pagina 2 din 7 vizitează twinkl.ro


Inteligența vizual-spațială
Îmi place să desenez și să pictez.

1. Cunoaștere 2. Înțelegere

Caută folosind Internetul o celebră Folosește harta fizică a României pentru


operă de artă inspirată de mare. a identifica cel puțin zece lacuri și zece
râuri din țara noastră.
Prin ce tehnică a fost realizată (pictură
în ulei, acuarelă, schiță, fotografie etc.)?

3. Aplicare 4. Analiză

Realizează un afiș pentru o expoziție a Analizează cum poate fi redată apa


unor celebre opere de artă inspirate de într-un tablou folosind tehnici diferite.
suprafețe de apă.

5. Evaluare 6. Creare

Recomandă câteva opere de artă Realizează un tablou inspirat de mare,


inspirate de apă pentru a fi expuse un lac, un râu sau poate un fluviu
într-o celebră galerie. folosind o tehnică la alegere.

Argumentează alegerea făcută.

Pagina 3 din 7 vizitează twinkl.ro


Inteligența kinestezică
Îmi place să particip la activități practice, sport și dans.

1. Cunoaștere 2. Înțelegere

Înregistrează-te recitând poezia ta Interpretează scena preferată din


preferată scrisă de Mihai Eminescu. „La scăldat”, fragment din celebrele
„Amintiri din copilărie” ale lui
Ion Creangă.

3. Aplicare 4. Analiză

Realizează o machetă inspirată de Realizează un experiment care să


poezia lui Eminescu. implice folosirea apei. Iată aici unul
interesant:

Amestecarea
apei cu uleiul
- Prezentare
PowerPoint

5. Evaluare 6. Creare

Inventează un dans care să sugereze Inventează un


mișcările apei. joc ce se poate
desfășura în
Ce muzică ai folosi?
aer liber și
ce presupune
folosirea apei.

Pagina 4 din 7 vizitează twinkl.ro


Inteligența muzicală
Îmi place să ascult și să creez muzică.

1. Cunoaștere 2. Înțelegere

Ascultă valsul „Valurile Dunării”, Ce fel de emoții îți provoacă audierea


compus de Iosif (Ion) Ivanovici. acestei piese muzicale?

În comparație cu un poet, cum


reușește un compozitor să transmită
emoții celui ce audiază piesa?

3. Aplicare 4. Analiză
Înregistrează diferite sunete Piesa „Valurile Dunării” a fost
produse de apă și creează o melodie publicată pentru prima oară în
cu ajutorul acestora. anul 1880.

Compară muzica din acea perioadă cu


cea de acum.

5. Evaluare 6. Creare

De-a lungul timpului au fost compuse Apa a fost o sursă de inspirație pentru
mai multe piese muzicale inspirate de mulți compozitori.
Dunăre. Care este preferata ta?
Compune și tu o piesă muzicală
Argumentează. inspirată de apă, fie că o cânți doar
vocal sau că ești acompaniat de un
instrument.

Pagina 5 din 7 vizitează twinkl.ro


Inteligența interpersonală
Îmi place să lucrez cu alte persoane.

1. Cunoaștere 2. Înțelegere

Află ce știu membrii familiei tale despre Dezbate cu un coleg, prieten sau
operele de artă (piese muzicale sau membru al familiei diferite modalități
tablouri) inspirate de apă. de reprezentare a apei în artă.

3. Aplicare 4. Analiză

Explică de ce crezi că apa, în diferitele Analizează cu ce ar fi diferită viața


sale forme, a reprezentat o sursă familiei tale dacă ați locui lângă o apă
de inspirație atât curgătoare față de o apă stătătoare.
de importantă de-a
lungul timpului.

5. Evaluare 6. Creare

Discută cu un prieten despre avantajele Creează un costum de scafandru


și dezavantajele locuirii pe malul mării. folosind măsurile unui membru al
familiei.

Ce material ai folosi? Ce culori ar avea


acesta?

Pagina 6 din 7 vizitează twinkl.ro


Inteligența intrapersonală
Îmi place să lucrez independent.

1. Cunoaștere 2. Înțelegere

Desenează sau notează informațiile pe Explică influența apei în diferitele forme


care le-ai aflat până acum despre apă. de artă (muzică, pictură, sculptură,
fotografie).

3. Aplicare 4. Analiză

Realizează un lapbook Află informații despre un artist celebru


despre apă ca subiect care a fost inspirat de
principal în artă. apă în crearea operelor
sale, fie că era scriitor,
pictor sau compozitor.

5. Evaluare 6. Creare

Alege un eveniment istoric în care apa a Inventează un dispozitiv care ar putea


jucat un rol important. curăța apa mărilor și oceanelor.

Descrie ce ai fi făcut tu în acea situație. Explică ce ai


folosit și cum
funcționează.

Pagina 7 din 7 vizitează twinkl.ro