Sunteți pe pagina 1din 12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

7 DEVA
STRUCTURA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 DEVA

INSPECȚIE SPECIALĂ
PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A
GRADULUI DIDACTIC I

PREȘEDINTE COMISIE,
conf. univ. dr. IGNA CORNEL

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC,
conf. univ. dr. MUNTEAN TRIF LETIȚIA

METODIST,
prof. LEACH RAMONA

CANDIDAT,
educatoare FĂGĂRAȘ CODRUȚA LUSIANA

25.02.2020
PROIECT DIDACTIC
„PRIETENII LUI ȘORICHIȚ”

GRUPA: Mică „Florile”


TEMA ANUALĂ: CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
TEMA PROIECTULUI: „Prieteni necuvântători”
SUBTEMA PROIECTULUI: Prieteni de la fermă
TEMA ZILEI: „Prietenii lui Șorichiț”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată de tip 4 (ADP+ALA+ADE: DȘ, DLC,
DEC, DOS)
DURATA: 1 zi
TIPUL ACTIVITĂȚII: verificare și evaluare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: jocuri de asociere, puzzle, îmbinare, joc didactic, pictură
(tehnica ștampilării), dans tematic, metoda Orff

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


A1 – Motricitate grosieră și fină în contexte de viață familiare
A2 – Conduită senzorio-motorie pentru orientarea mișcării
B1 – Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
C2 – Finalizarea sarcinilor și acțiunilor (persistență în activități)
C3 – Activare și manifestare a potențialului creativ
E2 – Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat

COMPORTAMENTE SPECIFICE:
A 1.3. – Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate
A 2.3. – Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii
B 1.3. – Inițiază și participă la interacțiuni pozitive cu copiii de vârstă apropiată
C 2.1. – Realizează sarcini de lucru cu consecvență
C 3.3. – Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice
C 3.4. – Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans, etc
C 3.2. – Recită sau cântă rime familiare, individual sau împreună cu alți copii
E 2.2. – Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime
E 2.4. – Efectuează operații de grupare, clasificare a obiectelor

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Verificarea cunoștințelor copiilor despre animale domestice cu referire la mediul de viață,
hrana lor și foloasele aduse, cuprinse în sfera mai multor domenii experiențiale; consolidarea
deprinderilor de acoperire a spațiului plastic prin ștampilare cu diverse instrumente;
extinderea sferei jocurilor consolidând deprinderi de executare a unor mișcări și bătăi ritmice
într-o atmosferă de bună dispoziție.
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE

1. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)


ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ:
 Salutul
 Prezența
 Calendarul Naturii
 Activitate de grup: „Unde locuiesc eu?”
 Moment de mișcare
 Rutine și tranziții

Obiective operaționale:
Copilul va fi capabil:
 să răspundă politicos la salut susținând cu privirea interlocutorul;
 să participe la discuții de grup atât în calitate de vorbitor cât și de ascultător;
 să plaseze animalul descoperit la mediul de viață potrivit (pădure sau fermă).

2. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 1)


 ȘTIINȚĂ
Tema activității: „Găsește hrana potrivită!”
Mijloc de realizare: joc de asociere
Obiective operaționale:
Copilul va fi capabil:
 să denumească animalele prezentate;
 să asocieze animalul cu hrana potrivită.

 JOC DE MASĂ
Tema activității: „Cine se scunde aici?” – puzzle
„Caută mama și puiul” – joc de asociere
Mijloc de realizare: puzzle, joc de asociere
Obiective operaționale:
Copilul va fi capabil:
 să asocieze corect animalul cu puiul său;
 să realizeze întregul prin unirea părților componente.

 CONSTRUCȚII
Tema activității: „Ferma”
Mijloc de realizare: îmbinare
Obiective operaționale:
Copilul va fi capabil:
 să redea construcții de diferite forme și mărimi prin îmbinarea pieselor de Vitocomb
 să realizeze o fermă prin plasarea construcțiilor pe o machetă.
3. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE)
Tema activității: „Prietenii lui Șorichiț”
Domenii experiențiale: DȘ, DLC, DEC, DOS
Mijloc de realizare: joc didactic, pictură (tehnica ștampilării)
Obiective operaționale:
Copilul va fi capabil:
 să denumească animale domestice;
 să imite anumite mișcări sau onomatopee specifice animalelor studiate;
 să grupeze elemente după criteriul formei și mărimii;
 să reproducă anumite cântece în acord cu tema zilei;
 să recite poeziile învățate cu intonație individual și colectiv;
 să argumenteze necesitatea creșterii animalelor domestice în fermă;
 să acopere/decoreze spațiul plastic prin ștampilare cu: dop de plută, burete, balon.

Sarcina didactică:
Recunoașterea și denumirea animalelor de la fermă, asocierea corectă a animalului cu
hrana și puiul, precizarea foloaselor dobândite prin creșterea animalelor domestice.

Reguli de joc:

Jocul se va desfășura frontal.


Copilul la care se oprește cubul va denumi animalul domestic descoperit. Apoi va căuta
părțile componente (cap, trunchi, coadă) și le va uni, pe tabla magnetică, formând imaginea
corectă a respectivului animal. Împreună cu grupa ne vom aminti o poezie despre animalul
descoperit pe care o vom recita individual și în grup.
Copilul la care se oprește cașcavalul magic va grupa mâncarea adusă de Șorichiț, după
criteriul formei. Pe rând, fiecare copil ales, va îndeplini câte o sarcină trasată de Șorichiț,
astfel: să specifice ce mâncare preferă fiecare animal de la fermă, să distribuie hrana după
criteriul mărimii, să identifice animalele în funcție de foloasele pe care acestea le aduc, să
cânte sau să imite diverse onomatopee.

Elemente de joc: cubul, aplauzele, ghicirea, surpriza, mânuirea materialului

4. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 2)


Tema activității: „Dansul rățuștelor” – dans tematic
„Clap, clap song” – metoda Orff
Obiective operaționale:
Copilul va fi capabil:
 să execute mișcări ritmice de dans;
 să bată ritmul utilizând diferite instrumente
STRATEGIA DIDACTICĂ:

 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul,


problematizarea, turul galeriei, metoda Orff.
 Mijloace didactice: jocuri de asociere, puzzle, Vitocomb, coș cu materiale necesare
desfășurării jocului didactic (cub, cașcaval, oase mari și mici, pește, snopi de paie,
știuleți de porumb mari și mici), siluete suport pentru pictură, dopuri de plută,
bureți, baloane, tempera.
 Forma de organizare: frontal, individual, în grupuri mici.

SISTEM DE EVALUARE

 Forme de evaluare: formativ-continuă, orală, practic-aplicativă.


 Metode de evaluare: chestionarea orală, observarea sistematică a comportamentului
copiilor, aprecieri verbale, stimulente, metoda proiectului.

Bibliografie

1. Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019


2. Cioflică., S. M., Berbeceanu, G., Ilie, E., Suprt metodic pentru planificarea
calendaristică, Ediția a 2-a revizuită, Editura Tehno-Art, Petroșani, 2018
3. Culea, L., Sesovici, A., Pletea, M., „Activitatea integrată din grădiniță” (Ghid pentru
cadrele didactice din invățământul preșcolar), Editura DPH, 2008
4. Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care
operează Curriculumul pentru educația timpurie
5. Berbeceanu, B., Ilie E., „Ziua bună începe la întâlnirea de dimineață”, Editura Tehno-Art,
Petroșani, 2016
6. Revista Învățământul preșcolar și primar Nr 3-4/, Editura Arlequin, 2017
SCENARIUL ZILEI
Ziua debutează cu primirea copiilor și desfășurarea jocului liber.
SALUTUL
După micul dejun și exersarea deprinderilor de igienă, copiii vor intra în sala de grupă
salutându-se după modelul de salut al grupei, afișat pe ușă. Apoi fiecare copil va ocupa loc pe
pernuțele aranjate în semicerc.
PREZENȚA
Fiecare copil își așază poza pe floarea de prezență. Se verifică copiii absenți. Se numără
peșcolarii prezenți.
CALENDARUL NATURII
Se numește meteorologul de servici care va lucra la panou stabilindu-se starea vremii,
anotimpul și ziua.
MOMENT DE MIȘCARE
„Facem gimnastică”, adaptare după Emilia Căldăraru:

Dacă vrei să fii voinic


Faci gimnastică de mic
Țopăim ca iepurașii
Și zburăm ca fluturașii
Sărim ca broscuțele
Zburăm ca păsărelele
Mă întind, mă odihnesc
Uite cât de mare cresc!

ACTIVITATEA DE GRUP „Unde locuiesc eu?”


Se va realiza prin metoda ciorchinelui. Pe rând, câte un copil va alege un jeton din
coșuleț, va denumi animalul prezentat pe jeton și îl va plasa în mediul corespunzător de viață:
pădure sau fermă.

NOUTATEA ZILEI
Își face apariția Șorichiț, tare supărat că nu are prieteni și vine să se joace cu copiii de la
grădiniță.
Și astfel începe aventura zilei.
Se trece la activitatea pe sectoare (ALA 1). Copiii se împart pe sectoare după
preferințe, în limita locurilor disponibile. Educatoarea prezintă sarcinile fiecărui sector în
parte. La final se realizează evaluare prin metoda „Veniți, povestiți, aplaudați”.
Prin tranziția „Mersul pisicuțelor”, se face trecerea la activitățile pe domenii
experiențiale. Șorichiț vine cu ideea de a intra în ferma la care el locuiește pentru a se
împrieteni cu animalele de la fermă. Doar că lui îi este tare frică să nu fie mâncat. Astfel, îi
roagă pe copii să îl ajute să organizeze o petrecere la fermă, cu multă mâncare și să hrănească
fiecare animal corespunzător. Înainte de a începe petrecerea, Șorichiț le testează copiilor
cunoștințele despre animalele domestice. Peșcolarii vor trebui să recunoscă și denumească
animalele prezentate pe fețele cubului, să formeze întregul din trei părți componente și să
recite o poezie cunoscută. Dacă trec de această probă, Șorichiț aduce un coș plin cu mâncare.
Copiii vor trebui să grupeze hrana după criteriul formei, să distingă între animal și pui, să
distribuie hrana după criteriul mărimii, să obțină lapte de la văcuțe pentru a hrăni puiul de
pisică. Șorichiț este foarte fericit la fermă și le propune copiilor să realizeze și mai mulți
prieteni. Preșcolarii vor picta cățeluși, purcei și văcuțe prin tehnica ștampilării. La final toate
animăluțele vor fi duse la fermă.
Reîntorși la fermă Șorichiț descoperă o rățușcă supărată deoarece ea nu a fost invitată la
petrecere. Se propune copiilor să danseze și să îi cânte pentru a înveseli rățușca. Se face,
astfel, trecerea la activitățile libere alese (ALA 2). Copiii vor dansa dansul Rățuștelor și vor
executa jocul ritmic „Clap, Clap song”, după metoda Orff.
La final Șorichiț face aprecieri generale asupra modului în care s-a desfășurat activitatea,
mulțumindu-le pentru ajutorul oferit în a-și face prieteni, iar rățușca le oferă stimulente.
Se iasă din clasă prin tranziția „Rățuștele mele pe apă s-au dus”.
Metode și Mijloace Forma de
Eveniment didactic Conținut științific Evaluare
procedee didactice realizare
1. Moment Se creează un climat educațional favorabil. Conversația Chestionare orală
Calendarul naturii
organizatoric În cadrul întâlnirii de dimineață se Observarea
Frontal
realizează salutul, prezența, calendarul Exercițiul comportamentului
Jetoane
naturii și momentul de mișcare. copiilor
2. Captarea atenției Noutatea zilei:
Se realizează prin apariția lui Șorichiț care
vrea să se joace cu copiii de la grădiniță
deoarece nu are prieteni. Șorichiț aduce mai Conversația Jucărie de pluș Frontal
multe jucării care vor reprezenta centrele de
interes.
3. Anunțarea temei Tema activității de astăzi este „Prietenii lui
Șorichiț”. Șoricelul nostru a adus mai multe
jucării pentru a vă juca împreună. Pe Observarea
parcursul zilei îl vom ajuta pe Șorichiț să își Conversația Frontal comportamentului
facă foarte mulți prieteni dar pentru aceasta copiilor
va trebui să fiți atenți la explicații pentru a
rezolva toate provocările zilei.
4. Reactualizarea Se realizează în cadrul Întâlnirii de Metoda Jetoane Frontal Orală
structurilor dimineață prin activitatea de grup și în ciorchinelui Imagini pădure și
dobândite cadrul Activităților liber alese (ALA 1) fermă Formativ-
prin jocurile pregătite în centrele de interes continuă
deschise.
Copiii se împart pe centre după preferințe și
vor rezolva următoarele sarcini:
Știință – „Găsește hrana potrivită” Explicația Joc de asociere Individual Practic-aplicativă
Copiii vor asocia animalele cu hrana Exercițiul
corespunzătoare.
Joc de masă – „Ghici cine se ascunde Explicația Puzzle
aici?”, „Caută mama și puiul” Demonstrația Joc caută mama și Individual Practic-aplicativă
Copiii vor rezolva puzzle și vor asocia Exercițiul puiul
imaginile animalelor cu puii lor.
Construcții – „Ferma” Explicația Vitocomb În grupuri mici Practic-aplicativă
Copiii vor construi ferma, îmbinând piesele Exercițiul
de Vitocomb.
Metode și Mijloace Forma de
Eveniment didactic Conținut științific Evaluare
procedee didactice realizare
La final se realizează evaluarea prin metoda Veniți, povestiți,
„Veniți, povestiți, aplaudați”. Prin tranziția aplaudați
„Mersul pisicuțelor” se face trecerea la
activitățile pe domenii experiențiale.
5. Evocarea a) Explicarea și demonstrarea
jocului
Copilul la care se oprește cubul, va denumi Explicația Cub Frontal Orală
animalul prezentat. Apoi va căuta părțile Demonstrația Siluete animale
componente și va alcătui imaginea
animalului din bucăți (cap, trunchi, coadă).
Ceilalți preșcolari vor recita o poezie
despre acel animal.
b) Executarea jocului de probă
Se va executa o singura dată pentru a se
asigura înțelegerea sarcinii. Educatoarea
face observații și precizări suplimentare
dacă este necesar
c) Executarea jocului de către copii Exercițiul Frontal Orală
Jocul se desfășoară de două ori, până la
epuizarea materialelor.

6. Realizarea d) Complicarea jocului


sensului Copilul ales de cașcavalul magic grupează
mâncarea adusă de Șorichiț după criteriul Exercițiul Siluete ale Frontal Orală
formei. Pe rând copiii rezolvă diverse animalelor
sarcini: Individual
- Dă-i cățelului un os mare!
- Dă-i puiului de cățel toate oasele mici!
- Hrănește porcul cu porumb mare! Coșuri cu hrană Practic-aplicativă
- Hrănește purcelușul cu un porumb mic! Orală
- Ce mănâncă pisica? Du-i pisicii un pește! Formativ-contiuă
- De unde putem lua lapte pentru puiul de Problematizarea Frontal
pisică?
- Mulge văcuța pentru a hrăni puiul de
Metode și Mijloace Forma de
Eveniment didactic Conținut științific Evaluare
procedee didactice realizare
pisică!
În timp ce copiii mulg văcuțele, se va cânta
cântecul „Văcuța Lola”
- Dă-i fiecărei văcuțe câte un mănunchi de
paie!
Copiii vor imita glasul animalelor și vor
specifica de ce creștem anumite animale la
fermă sau vor identifica animalul după
foloasele obținute.

DEC – Activitate artistico-plastică Observarea


Șorichiț este foarte încântat de petrecere și comportamentului
le cere copiilor să aducă și mai mulți copiilor
prieteni la fermă. Prin tranziția „Azi Grivei
e mânios”, copiii se așază la măsuțe pe
grupuri.

Intuirea materialelor Conversația Siluete din Frontal


Se intuiesc materialele de pe măsuțe: polistiren
- Ce ați primit pe măsuțe? Tempera
- Ce activitate credeți că putem desfășura? Dopuri de plută
(...vom picta) Bureți
Baloane
Prezentarea și analiza modelului Conversația Șervețele umede
Se prezintă modelul educatoarei. Modelul
Ce culoare am folosit pentru căței și educatoarei
văcuțe? Dar pentru purceluși?

Explicarea și demonstrarea modului Conversația Frontal


de lucru Explicația
Pentru purceluși: Veți lua balonul cu partea Demonstrația
legată în sus și partea rotundă înspre masă.
Veți acoperi întreg spațiul plastic aplicând
ștampilă lângă ștampilă utilizând culoarea
roz.
Metode și Mijloace Forma de
Eveniment didactic Conținut științific Evaluare
procedee didactice realizare
Pentru văcuțe și cățeluși: Veți lua ștampila
(dopul de plută/buretele) și veți aplica pete
negre lăsând distanță între ele. Putem aplica
o pată pe ureche, una pe gât, una pe burtică,
pe picior și înspre coadă. Când ați terminat
veți pune ștampila în farfuria cu culoare. În
timp ce explic voi demonstra modul de
lucru.

Încălzirea mușchilor mici ai mâinii Exercițiul


„Mâna rățușcă o fac
Care dă mereu din cap.
Rațele în jur privesc
Capetele își rotesc
Degetele-mi sunt petale
Se deschid ca la o floare”

Executarea modelului de către copii Exercițiul Siluete din Pe grupuri Produsele


Le urez spor la lucru. Voi lucra în același polistiren activității
timp cu copiii și voi interveni când este Tempera
cazul. Dopuri de plută
Anunț încetarea lucrului. Lucrările realizate Bureți Observarea
vor fi montate pe machete. Se realizează Balon comportamentului
evaluarea lucrărilor prin întrebări. Voi pune copiilor
accent pe:
- corectitudinea realizării tehnicii ștampilării Produsele
- acuratețea lucrărilor activității
- gradul de finalizare
7. Reflecția Toate lucrările copiilor vor fi duse la fermă
pentru continuarea petrecerii.
Șorichiț descoperă rățușca supărată deoarece
nu a fost invitată. Le propune copiilor să
danseze și să cânte pentru rățușcă.
Metode și Mijloace Forma de
Eveniment didactic Conținut științific Evaluare
procedee didactice realizare
ALA 2
Dansul rățuștelor Explicația Tricouri portocalii Frontal Practic-aplicativă
Copiii sunt așezați față în față, în perechi. Demonstrația Papioane
Se reamintesc mișcările dansului. Apoi se Exercițiul
pornește muzica iar copiii execută dansul
tematic. Șorichiț dansează cu rățușca.
The clap clap song Bețe de lemn
Copiii sunt așezați în cerc având câte două Frontal Practic-aplicativă
Metoda Orff Linguri de lemn
bețe de lemn în mâini sau tamburine. Se
Tamburine
pornește muzica, iar preșcolarii bat ritmul
melodiei, după auz, utilizând bețele de
lemn. Pe refren bețele se opresc și intră
tamburinele.
8. Încheierea În încheiere se realizează un tur al tuturor
activității activităților desfășurate peste zi. Se
apreciază participarea la activitate și modul
în care au îndeplinit sarcinile transmise. Evaluare finală a
Șorichiț mulțumește pentru ajutorul oferit Conversația Frontal Stimulente
activității
în a-și face prieteni. Rățușca, veselă, oferă
stimulente.
ADP - Momentul poveștii

S-ar putea să vă placă și