Sunteți pe pagina 1din 4

CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT

BOLBOROS LILIANA, CIG, ANUL II

Tema de verificare nr.1

În cursul lunii septembrie la Banca Transilvania au loc următoarele operațiuni:


1. Se alimentează casieria BT cu numerar în valoare de 450.000 lei de la o altă subunitate
BT.
2. Se acordă un avans spre decontare unui angajat al BT în valoare de 1.000 lei, în vederea
deplasării conform Ordinului de deplasare în interes de serviciu.
3. Un client al băncii își alimentează contul de card, prin depunerea la bancomatul instituției
a sumei de 480 lei.
4. Se acordă un credit pentru finanțarea echipamentelor unui client în valoare 140.000 lei. Se
înregistrează acordarea creditului, dobânda aferentă 100 lei și încasarea dobânzii, precum și
încasarea creditului acordat la sfârșitul perioadei.
5. Se cumpără 700 de euro în numerar, cursul de schimb 1 euro = 4,5826 lei.
6. Se vinde valută în valoare de 500 euro, cursul de schimb 1 euro = 4,6032 lei.
7. Se apelează la un împrumut de pe o zi pe alta de la o instituție financiară în valoare de
150.000 lei. Se înregistrează primirea împrumutului, dobânda de 500 lei, plata dobânzii,
precum și rambursarea împrumutului la finele perioadei.
Să se înregistreze în contabilitate operațiunile enunțate mai sus.

REZOLVARE

1.Se alimentează casieria BT cu numerar în valoare de 450.000 lei de la o altă subunitate BT

101 Casa A+D 450.000


341 Decontări bancare B–C 450.000

101 = 341 450.000


Casa Decontări interbancare

1
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT

2. Se acordă un avans spre decontare unui angajat al BT în valoare de 1.000 lei, în


vederea deplasării conform Ordinului de deplasare în interes de serviciu.

101 Casa A- C 1.000


3552 Debitori din avansuri spre decontare A+D 1.000

3552 = 101 1.000


Debitori din avansuri Casa
spre decontare

3. Un client al băncii își alimentează contul de card, prin depunerea la bancomatul


instituției a sumei de 480 lei.

102 Numerar în ATM-uri și ASV-uri A+D 480


2511 Conturi de plăți B+C 480

102 = 2511 480


Numerar în ATM-uri și ASV-uri Conturi de plăți

4. Se acordă un credit pentru finanțarea echipamentelor unui client în valoare 140.000


lei. Se înregistrează acordarea creditului, dobânda aferentă 100 lei și încasarea dobânzii,
precum și încasarea creditului acordat la sfârșitul perioadei.

Înregistrarea acordării creditului

205 = 2511 140.000


Credite pentru finanțarea Conturi de plăți
stocurilor și pentru echipamente +B(P)
+A

Se înregistrează dobânda aferentă

70216 = 2327 100


Dobânda de la creditele pentru Datorii atașate
finanțarea stocurilor și pentru echipamente +P

Înregistrarea plății dobânzii

2327 = 2511B 100


Dobânzi atașate Conturi de plăți
-P +B(P)

Înregistrarea rembursării împrumutului la termen


2
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT

2322 = 2511B 140.000


Împrumuturi la termen Conturi de plăți
de la o instituție fin.
-P +B (P)

5. Se cumpără 700 de euro în numerar, cursul de schimb 1 euro = 4,5826 lei.

101 Casa- Euro A+D 700€


3721 Poziție de schimb B+C 700€

101 = 3721 700€


Casa- Euro Poziția de schimb

Concomitent cu operațiunea

101 Casa- Euro A- C 4.5826 lei


3722 Contravaloarea poziției de schimb B- D 4.5826 lei

3722 = 101 4.5826 lei


Contravaloarea poziției Casa-Euro
de schimb

6. Se vinde valută în valoare de 500 euro, cursul de schimb 1 euro = 4,6032 lei.

101 Casa- Euro A- C 500€


3721 Poziție de schimb B- D 500€

3721 = 101 500€


Poziție de schimb Casa- Euro

Concomitent cu operațiunea:
101 Casa- Euro A+ D 4.6032 lei
3722 Contravaloarea poziției de schimb B+ C 4.6032 lei

101 = 3722 4.6032 lei


Casa- Euro Contravaloarea poziției
de schimb

3
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT

7.Se apelează la un împrumut de pe o zi pe alta de la o instituție financiară în valoare


de 150.000 lei. Se înregistrează primirea împrumutului, dobânda de 500 lei, plata dobânzii,
precum și rambursarea împrumutului la finele perioadei.

a) Înregistrarea primirii împrumutului

2511B = 2321 150.000


Conturi de plăți Împrumuturi de pe o zi
-B (P) pe alta de la inst. fin.
+P

b)înregistrarea dobânzii aferente împrumutului de pe o zi pe alta

6821 = 2327 500


Dobânda de la împrumuturile Datorii atașate
de pe o zi pe alta +P
+A

c) Înregistrarea plății dobânzii

2327 = 2511B 500


Dobânzi atașate Conturi de plăți
-P +B (P)

d) Înregistrarea rambursării împrumutului de pe o zi pe alta

2321 = 2511B 150.000


Împrumuturi de pe o zi pe alta Conturi de plăți
de la inst. fin. +B (P)
-P