Sunteți pe pagina 1din 6

Vizat, Director Prof. ing.

STÎNGĂ MARIANA

Plan de lecție
1. Liceul Tehnologic ,,Vlădeasa” Huedin
2. Data: 9.11.2017
3. Clasa: a II-a B
4. Disciplina de învățământ: Comunicare în limba română
5. Subiectul lecției: ,,Bunica” (fragment), de Ștefan Octavian Iosif
Textul liric. Poezia. Strofa. Versul
6. Tipul lecției: Mixtă - Activitate integrată (CLR+DP+AVAP)
7. Unitatea de învățare: Familia și cuibul părintesc
8. Competențe specifice:
CLR: 1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situaţii concrete de comunicare
2.2. Transmiterea unor informații printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine

DP: 2.1. Exprimarea emoțiilor de bază în situaţii variate


2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă

AVAP: 2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei

9. Obiective operaționale:
O1- să citească poezia corect, coerent, expresiv, respectând semnele de punctuație corespunzătoare;
O2- să precizeze cuvinte cu înțeles asemănător prentru cuvintele noi/necunoscute, alcătuind enunțuri cu fiecare;
O3- să prezinte semnificația termenilor; ,,text liric”, ,,poezie”, ,,strofe” și ,,vers”, pe baza explicațiilor anterioare;
04- să prezinte descrierea propriei bunici, prin intermediul unui desen, având drept criterii înfățișarea și însușirile sufletești susținute prin fapte;
10. Strategii didactice:
a) Metode și procedee didactice: lectura, exercițiul, conversația, explicația, demonstrația, observația, munca individuală.
b) Mijloace și materiale didactice: imagini, manual, caietele elevilor, caiet auxiliar (Editura Sinapsis), tabla, instrumente de scris
c) Forme de organizare a lecției: frontală și individuală.
11. Bibliografie și webografie:
 Mihăilescu, C., Pițilă, T., Comunicare în limba română, manual pentru clasa a II-a, partea I, Editura Art, București, 2014
 Achim, A., Lăpușan, E., Tăuț, A.V., Todea, A., Comunicare în limba română, caiet de aplicații - clasa a II-a, Editura Sinapsis
Publishing Projects, 2014.
 https://www.google.ro/search?
hl=ro&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=637&ei=m8YSWoLnCcHHwAK9rZHIAg&q=MEMBRII+FAMILIEI&oq=MEMBRII
+FAMILIEI&gs_l=img.3..0l9j0i5i30k1.1202.4369.0.4645.18.18.0.0.0.0.285.1783.9j5j1.15.0....0...1.1.64.img..3.15.1783.0...0.Qq16SHKZ91
g#imgrc=PXJB-yAkuvbnWM:
12. Propunător: Neag Larisa-Corina
Etapele lecției Obiective Conținut - strategii de predare-învățare Timp Feedback și evaluare
operaționale alocat
1. Moment organizatoric - se pregătește materialul necesar desfășurării lecției; 3 min. - Observarea comportamentului
- se asigură un climat optim și liniștea necesară pentru verbal și nonverbal al elevilor.
desfășurarea eficientă a a lecției;
2. Verificarea - se adresează întrebări elevilor: 3 min. - Aprecieri verbale individuale și
cunoștințelor prezentate  ,,Ce text am analizat noi ora trecută? Care este colective cu privire la
anterior denumirea/titlui textului?” răspunsurile elevilor.
(Răspuns dezirabil: Am analizat textul <<Bunica>>
(fragment))
 ,,Cine este autorul textului studiat?”
(Răspuns dezirabil: Autorul textului studiat este Ștefan
Octavian Iosif)
 ,,Ce tip de text este << Bunica>>, de Ștefan Octavian
Iosif?”
(Răspuns dezirabil: Textul ,,Bunica” este o poezie.)
3. Captarea atenției - se citește elevilor o ghicitoare al cărei răspuns este ,,bunica”: 2 min. - Observarea comportamentului
,,Seara la culcare, verbal și nonverbal al elevilor.
Îmi spune povești,
E bătrână tare,
Cred că o ghicești...
Umblă toată ziulica
Și e harnica...” - Aprecieri verbale individuale cu
- se prezintă imagini la laptop cu o familie, identificându-se privire la răspunsurile elevilor.
fiecare membru și în special, bunica și trăsăturie fizice ale
acesteia;
4. Anunțarea temei și a ,,Astăzi, drgi copii, vom continua analiza textului studiat, și 2 min. - Observarea comportamentului
obiectivelor lecției anume, poezia ,,Bunica” (fragment), de Ștefan Octavian Iosif, verbal și nonverbal al elevilor.
vom identifica elementele din care este alcătuit acest text și
vom rezolva exerciții pe baza acestuia.”
5. Transmiterea noului O1- să citească - se realizează lectura poeziei în diverse moduri: citire pe 25 - Aprecieri verbale individuale și
conținut poezia corect, rând, citire în lanț, citire selectivă ( Jocul: ,,Găsește și min. colective cu privire la
coerent, expresiv, citește!”); răspunsurile elevilor.
respectând - se explică elevilor faptul că această poezie este scrisă în trei
semnele de strofe, alcătuite din cinci versuri; fiecare vers începe cu
punctuație alineat, iar pentru a delimita strofele, este prezent spețiul liber
corespunzătoare; dintre acestea;
- se explică faptul că poeziile sunt texte lirice, iar ultimele - Corectarea eventualelor greșeli.
O2- să precizeze cuvinte din versuri rimează
cuvinte cu înțeles -se notează informații în caietul de clasă (Anexa tablei);
asemănător - se identifică personajul principal despre care se povestește în
prentru cuvintele poezie; - Oferirea unor explicații
noi/necunoscute, - se selectează cuvinte noi/necunoscute, după care fiecare suplimentare.
alcătuind enunțuri cuvânt este notat în caiet și explicat
cu fiecare; - se alcătuiesc enunțuri orale, apoi scrise cu fiecare dintre
cuvintele noi/necunoscute identificate anterior;
O3- să prezinte - se realizează exercițiul 1, pagina 41 din manual, care are în
semnificația vedere așezarea cronologică a unor imagini, corespunzătoare
termenilor; ,,text celor trei strofe;
liric”,
,,poezie”, ,,strofe”
și ,,vers”, pe baza
explicațiilor
anterioare;
6. Fixarea cunoștințelor 04- să prezinte - se realizează exercițiile 1 și 2, pagina 41 din manual ce 10 - Aprecieri verbale individuale și
descrierea presupun alcătuirea unor enunțuri cu termeni dați și explicarea min. colective cu privire la
propriei bunici, sensului unor expresii extrase din poezie; răspunsurile elevilor.
prin intermediul - se realizează un desen cu tema ,,Bunica mea”, unde elevii
unui desen, având prezintă în câteva enunțuri descrierea propriei bunici, având
drept criterii drept criterii înfățișarea și însușirile sufletești susținute prin
înfățișarea și fapte;
însușirile
sufletești
susținute prin
fapte;
7. Asigurarea retenției și - se adresează câteva întrebări elevilor: 3 min. - Laude cu privire la răspunsurile
a transferului  ,,Ce am realizat în această oră?” elevilor.
(Răspuns dezirabil: În această oră am aprofundat și analizat
poezia ,,Bunica”, scrisă de Ștefan Octavian Iosif, am explicat
cuvintele necunoscute, am alcătuit enunțuri cu acestea și am
realizate exerciții pe baza textului.) - Corectarea eventualelor greșeli
 ,,Ce tip de text este poezia studiată?” și oferirea unor explicații
(Răspuns dezirabil: Poezia studiată este un text liric.) suplimentare.
 ,,Câte strofe are poezia studiată? Din câte versuri este
alcătuită fiecare strofă?”
(Răspuns dezirabil: poezia studiată are trei strofe, iar fiecare
strofă este alcătuită din cinci versuri.) - Aprecieri verbale individuale și
- se notează pe tablă și în caiete tema pentru acasă: exercițiul colective.
3 din manual și memorarea poeziei pentru a fi recitată și scrisă
(Autodictare) pentru ora următoare;
8. Încheierea organizată a - se realizează aprecieri verbale individuale și colective 2 min. - Aprecieri verbale individuale și
lecției referitor la răspunsurile și activitatea elevilor de pe parcursul globale.
lecției;
Anexa tablei

9.11.2017

Bunica (fragment)

de Ștefan Octavian Iosif

Textul ,,Bunica”, scris de Șt. O. Iosif este o poezie.

Rândurile scrise în poezie se numesc versuri.

Un grup de versuri alcătuiesc o strofă.

Poeziile fac parte din textele denumite texte lirice.