Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE POST INSTALATOR

1. Denumirea compartimentului:
productie/service

2. Denumirea postului:
Instalator

3. Numele si prenumele salariatului:


NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
sefului de echipa/de punct de lucru/administrator
5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta:

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:


Primeste de la seful de punct de lucru la inceperea derularii contractului
urmatoarele :
- Documentatia tehnica pusa la dispozitie de beneficiar cu toate datele la zi .
- Graficul de executie al lucrarii pe etape elaborat de serviciul tehnic .
- Scule si utilaje de la magazia societatii.

Are urmatoarele indatoriri si responsabilitati :


- Sa cunosca normele si normativele legate de specialitate .
- Sa aleaga traseele optime corelate cu celelalte categorii de lucrari incat sa nu
aduca consum de material in plus.
- Sa foloseasca rational sculele din dotare ; deteriorarea lor atrage dupa sine
imputarea lor .
- Sa participe la descarcarea si depozitarea materialelor , corespunzator in santier.
- Pentru orice necorelare care duce la lungirea termenului de executie si consum mai
mare de materiale , este direct raspunzator si va fi sanctionat fata de gravitatea
abaterii - Indeplineste orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori .

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii: