Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

MECANISME ȘI POLITICI DE REZOLVARE A CONFLICTELOR


ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

I. Evidenţiaţi avantajele folosirii mijloacelor paşnice pentru rezolvarea


conflictelor dintre state în lumea contemporană:
● evitarea pierderii de vieti omenesti

● evitarea unei crize economice

● formarea unor organizatii, precum ONU

● pastrarea resurselor

II. Menționați 5 asemănări și 5 deosebiri între Societatea Națiunilor și Organizația


Națiunilor Unite

ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI

1.Atat ONU cat si Liga Natiunilor a statut 1.ONU fata de Liga Natiunilor dispune de
de organizatie interguvernamentală trupe armate acre pot interveni ina cazul
universala. unui conflict(ea putea doar sa impuna
2.Ambele au drept scop mentinerea pacii sanctiuni).
pe glob. 2.ONU dispune de maim multe
3.Ambele aveau ca organe principale: subcategorii precum: Curtea
Adunarea Generala,Cinsiliul cu membrii Internationala de
permaneti, dar si membrii observtori. Justitie,ECOSOC,Institutii si Agentii
4.Adunarea generala in ambele organizatii Specializate si diverse directii de
are loc o data pe an. activitate.
5.Ambele au luat nastere ca initiativa a 3.Societetea Naţiunilor, prima organizaţie
SUA. internaţională dedicată menţinerii păcii, a fost sortită
eşecului încă de la crearea sa în 1919. Lipsită de
mijloace practice de intervenţie, ea a dus o politică
palidă şi ineficientă care nu a putut să evite apariţia
unei noi conflagraţii mondialeSocietetea Naţiunilor,
prima organizaţie internaţională dedicată menţinerii
păcii, a fost sortită eşecului încă de la crearea sa în
1919. Lipsită de mijloace practice de intervenţie, ea a
dus o politică palidă şi ineficientă care nu a putut să
evite apariţia unei noi conflagraţii mondiale
4.ONU a avut ca precursoare pe Liga Natiunilor
5.ONU avea ca obiectiv neamestecul in treburile
interne ale statului