Sunteți pe pagina 1din 2

SCALA SPENCE PENTRU PREŞCOLARI

(Varianta pentru părinţi)

Numele Dumneavoastră: Data: _________


Data naşterii:
Numele Copilului Dvs: ______________

Mai jos aveţi o listă de afirmaţii care descriu copiii în general. Pentru fiecare afirmaţie vă rugăm să
încercuiţi răspunsul care îl descrie cel mai bine pe copilul dumneavoastră. Vă rugăm să încercuiţi 4 dacă
afirmaţia este foarte des adevărată, 3 dacă afirmaţia este destul de des adevărată, 2 dacă afirmaţia este
uneori adevărată, 1 dacă afirmaţia este rareori adevărată sau 0 dacă nu este deloc adevărată.
Vă rugăm să încercuiţi de fiecare dată răspunsul cel mai potrivit, chiar dacă unele afirmaţii nu par să se
refere la copilul dumneavoastră.

Nu este Destul de Foarte


Rareori Uneori
Deloc Des Des
Adevărat Adevărat
Adevărat Adevărat Adevărat
1 Când începe să se îngrijoreze, nu se mai poate 0 1 2 3 4
opri….............................................................................
2 Se teme că se va face de râs/ va face o prostie şi 0 1 2 3 4
ceilalţi vor râde de el…..................................................
3 Verifică de mai multe ori dacă a făcut lucrurile aşa 0 1 2 3 4
cum trebuie (de ex. dacă a închis bine uşa, dacă a
închis robinetul)….........................................................
4 Din cauza îngrijorării, este încordat, neliniştit sau 0 1 2 3 4
iritabil….........................................................................
5 Se teme să ceară ajutorul unui adult (de ex. 0 1 2 3 4
educatoarei sau învăţătoarei)…....................................
6 Refuză să meargă la culcare fără dumneavoastră, sau 0 1 2 3 4
să doarmă altundeva decât acasă................................
7 Îi e frică de înălţime (locuri înalte)….............................. 0 1 2 3 4
8 Din cauza îngrijorării, nu poate dormi …....................... 0 1 2 3 4
9 Se tot spală pe mâini, de foarte multe ori pe 0 1 2 3 4
zi…................................................................................
10 Se teme de locurile foarte aglomerate sau 0 1 2 3 4
închise….......................................................................
11 Se teme să se întâlnească sau să discute cu 0 1 2 3 4
persoane nefamiliare….................................................
12 Se teme că se va întâmpla ceva rău cu părinţii 0 1 2 3 4
lui…...............................................................................
13 Îi e frică de furtuni cu tunete şi fulgere.......................... 0 1 2 3 4
14 Îşi petrece o mare parte din zi îngrijorându-se în 0 1 2 3 4
legătură cu tot felul de lucruri….....................................
15 Îi e frică să vorbească în faţa celorlalţi/ a grupei de la 0 1 2 3 4
grădiniţă (de ex., să recite o poezie) ............................
16 Se teme că i se poate întâmpla ceva rău (de ex. să se 0 1 2 3 4
piardă sau să fie răpit) încât să nu vă mai vadă
niciodată…....................................................................
17 Se teme de apă (de ex., e stresat când trebuie să 0 1 2 3 4
meargă la înot)....................................................….......
18 Trebuie să îşi ţină lucrurile într-o anumită 0 1 2 3 4
ordine/poziţie fixă, pentru a împiedica să se întâmple
ceva rău …....................................................................
19 Se teme că se va face de ruşine în faţa 0 1 2 3 4
celorlalţi…......................................................................
20 Îi e frică de insecte şi / sau păianjeni............................. 0 1 2 3 4
21 Îi tot revin în minte gânduri / imagini urâte, ciudate sau 0 1 2 3 4
absurde ….....................................................................
22 Suferă când îl lăsaţi la grădiniţă sau când rămâne 0 1 2 3 4
singur cu altcineva (de ex., cu o bonă) .........................
23 Îi e frică să meargă la un grup de copii şi să se joace 0 1 2 3 4
cu ei…...........................................................................
24 Îi e frică de câini…......................................................... 0 1 2 3 4
25 Are vise urâte în care e despărţit de 0 1 2 3 4
dumneavoastră…..........................................................
26 Îi e frică de întuneric….................................................. 0 1 2 3 4
27 Simte nevoia să se gândească la ceva anume (de ex. 0 1 2 3 4
să numere sau să repete un cuvânt) pentru a
împiedica să se întâmple ceva rău …..........................
28 Cere încurajări (că totul va fi bine, că nu se va 0 1 2 3 4
întâmpla nimic rău) chiar şi atunci când nu e
necesar…......................................................................
29 A avut parte vreodată copilul dumneavoastră de o DA NU
experienţă cu adevărat traumatizantă sau
dureroasă (de ex. accident grav, deces în familie,
moartea unui prieten, atac, furt,
nenorocire/dezastru)?….......................................
Vă rugăm să descrieţi pe scurt evenimentul dureros
trăit de copilul dumneavoastră…..............................

Dacă aţi răspuns NU la întrebarea 29, vă rugăm să


nu răspundeţi la întrebările 30-34. Dacă aţi răspuns
DA, vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări.
Afirmaţiile următoare descriu comportamentul
copilului dumneavoastră de la eveniment
încoace?
30 Are vise urâte sau coşmaruri despre eveniment…....... 0 1 2 3 4
31 Devine tulburat când îşi aduce aminte de eveniment 0 1 2 3 4
......................................................................................
32 Devine tulburat când altcineva îi reaminteşte de 0 1 2 3 4
eveniment…..................................................................
33 Are momente în care brusc se comportă ca şi cum ar 0 1 2 3 4
retrăi evenimentul negativ.............................................
34 Frica se manifestă fizic (de ex. transpiraţie, 0 1 2 3 4
tremurături, puls accelerat) când i se reaminteşte de
eveniment......................................................................
© 1999 Susan H. Spence şi Ronald Rapee
Varianta in limba romana: Laboratorul de Psihologia Dezvoltarii, www.devpsychology.ro