Sunteți pe pagina 1din 2

1 2 3 4 5 6

16.90
0.35 5.40 5.40 5.40 0.30
57 5.00 40 5.00 40 5.00 52
A F3 F3 F3
A
Sala 3.1.
20
S=114.00 mp 16.00 40
7,97 4,70 16,87
1.00 63 1.00 14.40 20
2.10 3.10
B Cabinet cadre didactice
B
3.50 1.50 40 Casa scarii
12 trepte 35x15 Hol
24 trepte 35x15 +9,50
+11,40
F7 7,97 2,30 6,35 5,05 3,652,00
12 trepte 35x15 F8
+11,40 +9,50
Grup sanitar
20 2.40 8 1.40 8 20 35 1.55 Sala 3.4 Hol
S=114.00 mp
La et.4 Hol
TLF 3
Casa scarii
+9,50 12 trepte 35x15
12 trepte 35x15
SA Anton SESAN
C EXPLICAŢII: C
Linie elemente de construcţii
Linie de ax 16,89 4,76 7,89
Linie de întrerupere 29,54
INSTRUCŢIUNI:
1. Se trasează axele longitudinale (deschideri) ale structurii de rezistenţă: 1, 2,....
2. Se trasează axele transversale (travee) ale structurii de rezistenţă: A, B,....;
3. Se desează stâlpii, grinzile şi planşeele structurii de rezistenţă;
4. Se reprezintă închiderile compartimentelor: diafragme, pereţi, uşi, ferestre;
5. Se cotează (cote de element, cote interax, cote de gabarit) şi se notează elementele de construcţii;
6. Se haşurează elementele secţionate.
VERIFICATOR/ NUME / PRENUME REFERAT DE VERIFICARE / EXPERTIZA NR. /DATA
SEMNATURA / STAMPILA CERINTA
EXPERT
D Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi
Disciplinele: DESEN TEHNIC, Pr. nr.
D
REFERINŢE: Facultatea ....................................................
GRUPA ........................
GRAFICA ASISTATA DE CALCULATOR,
Lucrarea nr. ...:"DESEN TEHNIC ARHITECTURA"
INFOGRAFICA .. /2016
Contract nr.
../2016
În toate fazele de proiectare, execuţie, exploatare, întreţinere, reparaţii, se vor respecta toate prevederile legale in vigoare. Aprobat sc:1/100 RELEVEU
plansa:
faza:
SF
1/200
Control STAS PLAN SALA R.3.1. PLAN ETAJ 3
STUDENT octombrie 2016 CORP R- ARHITECTURA plansa: ../..
1 2 3 4 5 6 A3(420x297)
DESEN TEHNIC
SPECIALIZÃRI: CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE, ÎMBUNÃTÃŢIRI FUNCIARE, INGINERIE
SANITARÃ, GOSPODÃRIREA APELOR, ECOLOGIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI;
CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE; INSTALAŢII ÎN CONSTRUCŢII

L 4. DESEN TEHNIC PENTRU ARHITECTURA CONSTRUCŢIILOR

TEMATICA LUCRĂRII:
1. Sisteme şi coduri de notare a clădirilor;
2. Notarea etajelor, a planşeelor, a stâlpilor, a pereţilor;
3. Principii de notare a încãperilor;
4. Liniile caroiajului modular în construcţii;
5. Reprezentarea simplificatã a uşilor şi a ferestrelor;
6. Reprezentarea convenţionalã a platformelor suspendate;
7. Principii de reprezentare a demolãrilor în construcţii;
8. Ordinea desenãrii liniilor în planurile de arhitecturã şi modul de cotare a construcţiilor;

TEMATICA PLANSEI DE ARHITECTURĂ:


Să se deseneze PLAN ETAJ 3 la scara 1/200 si PLAN SALA 3.1 la scara 1/200.

 BIBLIOGRAFIE:
1. S. R. ISO 4157/1,2 -Notarea clãdirilor şi a pãrţilor de clãdiri;
2. S. R. ISO 4068 -Linii de referinţã pentru clãdiri;
3. S. R. ISO 7519 -Principii de reprezentare a desenelor de ansamblu şi a desenelor de montaj;
4. S. R. ISO 7518 -Reprezentarea simplificatã a reconstrucţiilor;
5. Legea 350 / 2001 -AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMUL.
6. Hotărâre 525/1996-REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM;
7. Costel DATCU - Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE CONSTRUCŢII SI INSTALATII
8. Site:www.datcu.ro - Bibliografie Arhitectura Constructiilor

Titular de disciplinã,
Dr. ing. Costel DATCU