Sunteți pe pagina 1din 5

Poprirea

1. Notiunea si importanta popririi ( capitolul acesta nu este complet) !

Este acea forma a executarii silite indirecte prin care se valorifica sumele
de bani, titrlurile de valoare sau alte bunuri mobile …

…Sau pe care acesta din urma de la datora in viitor …

Riscurile in cazul aceste procedure sunt mult mai reduse decat in cazul
celorlalte forme de executare silita. Astfel debitorul nu se poate sustrage de la
executarea silita deoarece tertul poprit este cel care efectueaza plata, de
asemenea nu exista riscul sustragerii deteriorarii sau distrugerii bunurilor
urmaribile asa cum exista in situatia celorlate forme de executare silita.

Poprirea este reglementata de art 781-794 din NCPC

2. Subiectele Popririi

In cadrul acestei procedure se intalnsc 3 subiecti de drept : creditorul


popritor, debitorul poprit, si tertul poprit, existand tot atatea raporturi juridice.
Asadar un prim raport juridic exista intre creditorul popritor si debitorul
poprit in sensul ca debitorul este dator creditorului.
Al doilea raport juridic este cel existent intre debitorul poprit si tertul
potrit, in acest caz, tertul poprit este dator fata de debitor.
Cele doua raporturi juridice sunt preexistente popririi( sun nascute
inainte) si pot avea natura juridical diferita : civila, intre profesionisti,
comerciala, sau pot izvora dintr-o obligatie legala.
Cel de-al treilea raport juridic care ia nastere prin adresa de infintare a
popririi sau prin adresa de validare exista intre creditorul urmaritor si tertul
poprit.
Calitatea de creditor popritor o poate avea orice creditor indifferent de
creanta pe care o are( creditor chirografar, privilegiat sau titular a unei garantii
reale)
In cadrul popririi creditorul popritor este persoana care detine titlul
executoriu el trebuind sa justifice atat calitatea procesuala active cat si pe cea
pasiva.Legitimarea procesuala active poate fi dobantita si de succesorii acestor
cretoror. Transmiterea calitatii procesuale poate avea loc si pe cale
conventionala. Poprirea poate fi solicitata si pe calea actiunii oblice. Totodata
legitimitate procesuala activa in cadrul acestei procedure o poate avea si
procurorul.
Debitorul poprit trebuie sa indeplineasca o dubla calitatea- cea de debitor
al creditorului urmaritor precum si cea de cretitor al tertului poprit.
In situatia in care sunt obligati in solidar mai multi debitori creditorul
poate urmarii pe oricare dintre acestea fara a exista riscul ca i se opune cu
success beneficiul de discutiune.
Tertul poprit este debitor al debitoului urmarit, netrebuind sa
indeplineasca nici o alta conditie particulara.
In cazul in care tertul poprit plateste creditorului popritor poprirea de
definitiveaza si-l libereaza fata de debitorul poprit in limita sumei platite.

3. Obiectul popririi.

Potrivit art 781 din NCPC sunt supuse urmaririi silite prin poprire sumele
de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile
datorate debitorului ori detinute in numele sau de o a treia persoana sau pe care
aceasta din urma I le va datora debitorului in viitor in temeiul unor raporturi
juridice existente.
Aliniatul 1 in teza finata a art 781 scoate in evidenta faptul ca pot fi
poprite si bunuirle mobile corporale ale debitorului detinute de un tert in numele
sau.
Potrivit acestor dispozitii pot fi poprite:
- sumele de bani. Acestea pot povenii atat din salarii cat si din alte surse,
economii, tranzactii etc.
-titlurile de valoare, spre exeplu cambia, biletul la ordin si cecul pot fi
poprite atunci cand trasul(titularul dreptului de creanta mentionat intr-un cec)
este datornicul debitorului poprit. In situatia in care aceste titluri de vapoare au
fost transmise prin gir ele nu pot fi poprite intrucat nu mai sunt indeplinite
conditiile popririi.
-bunuri mobile incorporare in randul acestora putem include actiunile si
partile sociale ale unei societati comerciale. Aceste bunuri mobile incorporale
por face obiectul popririi.
- venituri viitoare ale debitorului, acestea pot fi urmarite si pot fi realizate
din incasarile viitoare ale acestuia. Se va putea popri si creanta cu termen ori sub
conditie. In acest caz, poprirea nu va putea fi excutata decat dupa ajungerea la
termen ori de la data indeplinirii conditiei.
Potrivit art. 781 alin5, nu sunt supuse urmaririi silite prin poprire:
-sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si
asupra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie.( ex. O suma care face
obiectul unei cautiuni sau a unei alte garantii) ;
- sumele reprezentand credite nerambursabile ori finantari primate de la
insitutii sau organizatii nationale si international, pentru derularea unor
programe ori proiecte;
- sumele aferente platii drepturior salariale viitoare pe o perioada de 3 luni
de la data infiintarii popririi;
Art. 729 reglementeaza limitele popririi veniturilor banesti.

4. Procedura popririi.

Aceasta parcurge doua faze: infiintarea popririi si validarea popririi

4.1 Infiintarea popririi.

!!! Potrivit art 782 din CNPC aceasta se infiinteaza la cererea creditorului
de catre un executor judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de
apel unde isi are domiciliul sau sediul debitorul.
In conformitate cu art 783 din NCPC poprirea se infiinteaza la cererea
creditorului fara somatie in baza incheierii de incuviintare a executarii, prin
adresa in care se va preciza si titlul executoriu in temeiul caruia s-a infiintat
poprirea.
Aceasta adresa de infiintare a popririi va fi comunicta celei de-a treia
persone( tertului poprit) impreuna cu incheierea de incuviintare a executarii sau
un certificate privind solutia ponuntata in dosar.
Despre masura luata va fi instiintat si debitorul caruia i se va comunica in
copie, adresa de infiintare a popririi la care vor fi atasate si copii certificate de pe
incheierea de incuviintare sau de pe certificatul privind solutia luata in dosar si
titlul executoriu in ipoteza in care acestuia nu i-a fost comunicat anterior.
In adresa de infiintare a popririi I se va pune in vedere tertului poprit
interdictia de a plati debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care I le
datoreaza ori I le va datora declarandu-le poprite in masura necesara pt
realizarea obligatiei ce se executa silit. Adresa de infiintare va cuprinde
mentiunile prevazute de art 783 alin 3 din NCPC.

Executarea popririi.

Situatii ..
- poprirea infiintata asupra sumelor de bani prezente si viitoare
- poprirea incuviintata …
- poprirea infiintata asupra titlurilor de valoare sau altor bunuir mobile
incorporale
- infiintarea popririi asupra sumelor in valuta
- schimbarea locului de munca al debitorului sau pensionarea acestuia
Indisponibilizarea se poate intinde si asupra fructelor civile produse de
creanta porpita precum si asupra oricaror altor accesorii nascute chiar dupa
infiintarea popririi.
Prin efectul indisponibilizarii plata sau cesiunea creantei poprite nu va fi
opozabila creditorului popritor. De asemenea nu pot fi opozabile acestuia din
urma actele de dispozitie de orice fel facute ulterior infiintarii popririide catre
debitorul poprit asupra bunurilor poprite. Poprirea intrerupe prescriptia nu numai
cu privier la creanta porpita dar si in cee ace priveste creanta pentru acoperirea
careia eaa fost infiintata.
Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile poprite nu va
inceta decat daca ….

Obligatiile Tertului Poprit.


Acesta va fi obligat ca in termend e 5 zile de la comunicarea popririi
- sa consemneze suma de bnai daca creanta este exigibila sau sa
indisponibilizeze bunuirle incorporale poprite sis a trimita dovata executorului
judecatoresc;
- sa plateasca direct creditorului suma retinuta si cuvenita acestuia in cazul
sumelor datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii;
La cererea creditorului suma ii va fi trimisa la domiciliul indicat sau daca
e cazul la resedinta indicate iar cheltuielile de trimitere urmand sa cada in
sarcina debitorului.

Validarea Popririi

Aceasta intervine doar in cazul in care tertul poprit nu isi indeplineste


obligatiile legale ce cad in sarcina sa. Astfel potrivit art 790 alin 1, daca tertul
poprit nu isi indeplineste obligatiile ce-I revin pt efectuarea popririi inclusive in
cazul in care in loc sa consemneze suma urmarita a liberat-o debitorului poprit
creditorul urmaritor, debitorul sau urmaritorul judecatoresc in termen de cel
mult o luna de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca
suma urmaribila poate sesiza instanta de executare in vederea validarii popririi.
Dupa momentulintoducerii actiunii de validare a popririi instant ail va cita
pe ………….. precum sip e debitorul si tertul poprit la termenul fixact pt
judecarea cererii de validare. Cu aceasta ocazie se pot administra orice proba
necesara solutionarii acestei actiuni care va fi admisibila potrivit normelor de
drept comun. In instanta de validare tertul poprit poate opune creditorului
urmaritor toate exceptiile si mijloacele de aparare care le-ar putea opune
debitorului in masura in care ele se intemeiaza pe o cauza anterioara popririi.
Daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit datoareaza sume de
bani debitorului instant ava da o hatarare de validate a popririi prin care il va
oblige pe tertul poprit sa ii plateasca creditorului in limita creantei suma datorata
debitorului iar in caz contrat instant ava hotara desfiintarea popririi. Poprirea
infiintata asupra unei creante cu termen sau sub conditie va putea fi validate insa
hotarararea

S-ar putea să vă placă și