Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrare practica

Tema: Examinarea substanțelor din laboratorul de chimie


la microscop
Scopul lucrării:
 Examinarea microscoapelor prezente în laboratorul de
chimie
 Analiza și compararea structurii a diferitor tipuri de reactivi
prezenți în laboratorul de chimie
 Întocmirea pașaportului chimic al uneia din substanțele
analizate
Ustensile și reactivi: : microscoape, lamele, pensetă, linguriță, NaCl,
CoSO4, CuO, CaCO3, K2CrO4, H3NSO3, K3[Fe(CN)6],CuSO4 x 5H2O,
Na2[Ba4O5(OH)4] X 8H2O, zahăr, fructoză;

Mersul lucrării:
 Pregătirea și instalarea microscoapelor pentru a fi
folosite
 Pregătirea reactivilor pentru examinare
 Întocmirea pașaportului chimic al unei substanțe alese
Concluzii:
Efectuând această lucrare practică am analizat structura diferitor
substanțe și reactivi. Printre toate aceste substanțe au fost analizate
atât substanțe organice cât și substanțe anorganice. În cadrul acestei
lucrări am avut oportunitatea de a lucra cu microscoape noi
procurate de administrația liceului. Microscoapele noi au capacitatea
de a ne oferi imagini clare ale cristaslelor și în genere a diferitor
substanțe, chiar oferindu-ne chiar o imagine tridimensională. Din
substanțele studiate, am analizat la microscop substațe organice ca:
zahărul, naftalina etc. Am mai analizat și diferite substanțe
anorganice ca diferite substanțe amorfe ( CuO, Na2CO3, CaCO3 etc)
și diferite substanțe cristaline (CuSO4x5H2O, K2Cr2O7 etc). În
concluzie pot spune că scopul lucrării practice a fost atins, astfel
obținând deprinderi care îmi vor fi necesare în viitor la diferite
concursuri și olimpiade școlare.
Pașaport chimic
KmnO4

Formulă chimică: KMnO4


Aspect: ace sau cristale mov-negre, roz-violete în soluție
Masă molară: 158,034 g/mol
Densitate: 2,703 g/cm3
Punct de topire: 240 oC
Solubilitate în apă: 6,4 g/100 mL (20oC)
Metode de obținere
2 MnO2 + 4 KOH + O2 → 2 K2MnO4 + 2 H2O
2 K2MnO4 + 2 H2O → 2 KMnO4 + 2 KOH + H2
2 K2MnO4 + Cl2 → 2 KMnO4 + 2 KCl
3 K2MnO4 + 4 HCl → 2 KMnO4 + MnO2 + 2 H2O + 4 KCl
3 K2MnO4 + 2 CO2 → 2 KMnO4 + 2 K2CO3 + MnO2
Proprietăți chimice

Utilizări
Substanța chimică deosebit de utilizată în medicină (dezinfectant),
biologie, chimie, industrie. Cristale de culoare violet-închis, solubile
în apă, alcool, acid sulfuric. În laborator se utilizează în analize chimice
cantitative (permanganometrie), în obținerea diferitelor substanțe
organice (acid benzoic, etenă). Se comportă ca foarte puternic oxidant
în mediu acid (H2SO4). În mediu neutru sau slab bazic (soluție
de carbonat de sodiu Na2CO3) este mai slab oxidant decât în mediu
acid. Prin încălzire formează oxigen atomic.