Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale:

Data: 27 aprilie 2020


Şcoala:
Profesor: Ioan Cristi Tofan
Clasa: a VIII – a
Disciplina: Religie - Ortodoxă
Titlul lecţiei: Provocări ale lumii contemporane și atitudinea creștinilor față de acestea
Tipul lecţiei: Mixtă

Competente specifice:
1.1. Explicarea importanței creștinismuluiîn în viața omului;
1.2. Analizarea unor situații sau provocări din lumea contemporană, care pot surveni în viața elevilor ;
2.1.Cunoașterea unor modalități de preîntâmpinare și combaterea provocărilor;
Competențe derivate:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
- 1: Să precizeze rolul pe care îl au provocările în viața noastră;
- 2: Să enumere provocări ale societății cu care se pot confrunta;
- 3: Să recunoască mărturii ale unor oameni care au luptat și au biruit provocările.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee : conversaţia, exerciţiul, explicaţia, metoda R. A. I, metoda Știu, Vreau să știu, Am învățat.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, Manualul, fişa de lucru
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală și activitate de grup.
Resurse:
1. Oficiale:
• Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a VII – a;
• Manualul de religie pentru clasa a VII - a, Editura Litera;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale :
• număr de lecţii: 1
• durata: 50'
II. Desfăşurarea lecţiei:

Nr. Etapele Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
ctr lecţiei min. procedee învăţământ organizare
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Momentul 2’ Salută elevii Răspund la salut
organizatoric Rosteşte rugăciunea împreună Rostesc rugăciunea Activitate
cu elevii. Spun absenţii frontală
Notează absenţii. Se pregătesc pentru Conversaţia
Organizează clasa pentru începerea lecţiei
începerea lecţiei.
2. Verificarea 7’ Adresează elevilor următoarele Răspund la întrebări:
cunoştinţelor întrebări: Conversaţia
- Ce lecție am parcurs la ultima Activitate Aprecieri
noastră întalnire ? - Creștinismul în istorie frontală verbale
- Mi-aș dori să vedem
împreună cu ce informații am
rămas din lecția precedentă, iar
pentru acest lucru propun să
organizăm un joc, pe care noi l-
am mai făcut, de altfel, în orele Elevii ascultă
noastre.
Profesorul propune elevilor
pentru verificarea cunoștințelor
metoda R. A. I. (Răspunde, Activitate de
Aruncă, Întreabă). grup
Profesorul organizează elevii Elevii respectă Metoda
pentru aplicarea metodei R. A. I. indicațiile profesorului. R.A.I.
Se vor așeza cu toții într- Aprecieri
un cerc și își vor adresa verbale
întrebări unii altora din
lecția precedentă,
aruncand mingea de la
unul la altul.

3. Pregătirea 2’ Pentru că am vorbit și am aflat


pentru lecţia atat de multe lucruri interesante
nouă despre parcursul Bisericii în Elevii ascultă
istorie, în istoria mai largă a Activitate
lumii, astăzi ne propunem să fim frontală
mai specifici și să vedem care Conversația
pot fi provocările cu care se pot
întâlni creștinul în viața de zi cu
zi. Știe cineva care pot Elevii răspund
provocările acestea?

4. Anunţarea 2’ Scrie la tablă data şi titlul


titlului lecţiei lecţiei, precizând obiectivele
noi şi acesteia. Activitate
prezentarea - Astăzi vom vorbi despre Scriu data şi titlul în Explicația frontală
obiectivelor Provocările pe care oamenii le caiete şi ascultă
propuse pot întâmpina în societate și ce explicaţiile profesorului.
atitudini putem lua față de
acestea?
- Vom afla aspecte din
provocările cu care ne putem
confrunta astăzi și modalitățile
prin care putem să le facem față.
5. Comunicarea 15’
noilor Profesorul propune elevilor Elevii ascultă indicațiile Metoda Activitate
cunoştinţe metoda : Știu/Vreau să știu/Am profesorului. Știu/Vreau frontală
învățat. (ANEXA 1) să știu/Am Manualul
Profesorul va organiza pe o Notează în caiet învățat.
foaie de flipchart schema Aprecieri
metodei și va purcede la dialog Conversația verbale
cu elevii pentru a descoperi
lecția nouă.

Explicația Activitate
frontală

6. Fixarea şi 7’ Solicită elevii să completeze


sistematizarea rebusul pe care îl primesc în
noilor fișa de lucru.
cunoştinţe Completează fişa de Fişa de Aprecieri
Se verifică fișa de lucru. lucru. lucru verbale

Cere elevilor să-şi corecteze Activitate


fişa, în timp ce unii dintre elevi individuală
vor citi enunţurile completate. Notarea
elevilor
Corectează fişa

7. Asocierea, 10’ Pornind de la citatul


generalizarea scripturistic: Pentru aceea luați Activitate
şi aplicarea toate armele lui Dumnezeu, ca frontal
să puteți sta împotrivă în ziua Elevii ascultă indicațiile
cea rea, și, toate biruindu-le, să profesorului și citesc
rămaneți în picioare. Stați deci cerința din manual.
tari, avand mijlocul vostru
încins cu adevărul și Aprecieri
îmbrăcandu-vă cu platoșa verbale
dreptății. Și încălțați picioarele
voastre, gata fiind pentru
evanghelia păcii. În toate luați Explicaţia
pavăza credinței. Luați coiful
mantuirii și sabia Duhului, care
este cuvantul lui Dumnezeu.
(Efeseni 6, 13 -17), selectează
”armele” creștinului împotriva Elevii rezolvă sarcinile. Activitate
încercărilor de tot felul ; individuală
precizează cum le folosești
concret, în viața de zi cu zi.
Redă printr-un desen simplu
”înfățișarea soldatului creștin”.
8. Aprecierea 2’ Face aprecieri generale şi Activitate
activităţii individuale privind atât frontal
elevilor pregătirea elevilor pentru lecţie, Ascultă aprecierile
cât şi implicarea lor în predarea profesorului. Aprecieri
noilor cunoştinţe. verbale
Notează elevii care au participat
la lecţie.
9. Activitatea 2’ Anunţă tema pentru acasă:
suplimentară - Să redea printr-un desen Notează tema în caiete. Explicația Activitate
înfățișarea soldatului creștin. frontală

10. Încheiere 1’ Rosteşte rugăciunea împreună


cu elevii. Rostesc rugăciunea.
Salută pe elevi. Răspund la salut.

ANEXA 1

Începuturile creștinismului pe teritoriul țării noastre


ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT

S-ar putea să vă placă și