Sunteți pe pagina 1din 6

Grupa: Mică

Data: 24.IX.2018

Tema anuală de învăţare: Evaluare iniţială

Tema săptămânii: „Sa-ti spun ce stiu!”

Domeniul experienţial: DS (Cunoasterea mediului)

Tipul de activitate: predare-învăţare

Forma de realizare: joc didactic


Tema activităţii: „Spune ce face păpuşa (copilul)?”

Scopul activităţii: formarea deprinderii de a recunoaşte corect principalele părţi ale corpului omenesc şi a unor acţiuni caracteristice;

Obiective operaţionale:

01: să enumere părţile componente ale corpului omenesc;

02:să precizeze acţiunile efectuate de către păpuşă;

03: să participe activ la joc.

Strategii didactice:

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, jocul dirijat, elementul surpriza (cutie)


 Resurse materiale: păpuşă, obiecte de îmbrăcăminte şi de uz personal (o căciuliţă, fular, mănuşi, prosop, pieptene, linguriţă,
pahar), e
 Forme de organizare: frontal, individual
Bibliografie:

1. Curriculum pentru educaţie timpurie de la naştere la 3 ani;

2. Programa activităţilor instructiv-educative – ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Editura V & Integral, Bucureşti
2000;

3. Jocuri didactice pentru grădiniţa de copii, Maria Taiban, Maria Petre, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.

Durata: 5-10’
Conţinut ştiinţific Strategii didactice

Momentele lecţiei Activitatea Activitatea Metode şi Materiale Forme de


propunătorului procedee didactice organizare
Nr. OB. copiilor Evaluare

crt. OP.

1. Moment organizatoric Se asigură condiţiile


necesare unei bune
desfăşurări a activităţii: Copii se pregătesc
aerisirea sălii de grupă, pentru activitate: se
pregătirea materialelor aşează în Conversaţia Păpuşa Frontal Capacitatea
didactice, aşezarea semicerc. antepreşcolarilor
scăunelelor în semicerc. de a se organiza.
2. Captarea atenţiei Le voi spune Antepreşcolarii Explicaţia Cutie- Frontal Capacitatea
C antepreşcolarilor că ascultă şi privesc surpriză antepreşcolarilor
cineva s-a gândit să ne cu mare interes de a asculta ceea
facă o bucurie şi iată ca ceea ce le transmit. ce li se comunică
astăzi am primit un cadou.
Sunteţi curioşi şi
nerăbdători să descoperim
ceea ce este in interior?
Dintr-o cutie „surpriza” îşi
va face apariţia o
frumoasă păpuşă.

3. Anunţarea temei şi a Astăzi, dragi copii, ne vom Antepreşcolarii Explicaţia Frontal Capacitatea
obiectivelor juca cu această păpuşă, ascultă anunţarea antepreşcolarilor
vom învăţa părţile temei şi a de a descoperi
componente ale corpului obiectivelor. tema şi obiectivele
şi vom descoperi şi ce leţiei.
face ea uneori!
4. Dirijarea învăţării 01 Pentru acest lucru vă invit Antepreşcolarii Explicaţia, Păpuşa Frontal Capacitatea
D să jucăm jocul „Spune ce participă la conversaţia antepreşcolarilor
face păpuşa?”. Le voi desfăşurarea Individual de a participa la
arăta că păpuşa poate activităţii, la desfăşurarea
bate din palme şi că atunci desfăşurarea jocului.
când păpuşa va bate din jocului de probă,
palme, copiii vor trebui să apoi la
reproducă şi ei bătăile din desfăşurarea
palme şi să răspundă la propriu-zisă.
întrebarea: „Ce face
păpuşa?” După ce m-am
asigurat că antepreşcolarii
au înţeles regulile jocului,
după ce am desfăşurat
jocul de probă vom trece
la desfăşurarea propriu-
zisă a jocului.

02
5. Obţinerea performanţei 03 După desfăşurarea etapei Antepreşcolarii Explicaţia Frontal Capacitatea
anterioare, voi trece la participă cu interes antepreşcolarilor
etapa complicării jocului. la desfăşurarea Conversaţia Individual de a participa activ
Voi acoperi cu ajutorul etapei de la desfăşurarea
unui carton diferite părţi complicare a jocului.
ale corpului păpuşii şi-i voi jocului.
întreba ce parte nu se
poate observa.

6. Asigurarea feed-back- Asigurarea feed-back-ui Antepreşcolarii vor Cântec Frontal Capacitatea


lui se va realiza cu ajutorul cânta cântecelul antepreşcolarilor
unui cântecel: „Noi acum „Noi acum ne de a cânta
ne sculăm!” sculăm!”, cântecel
ce va fi însoţit de
gesturi şi mimică
corespunzătoare.

7. Încheierea activităţii şi Păpuşa le va mulţumi Antepreşcolarii Convorbirea Ecusoane Frontal


evaluarea pentru participare la jocul primesc aprecierea
ei şi drept mulţumire le va şi mulţumirea Explicaţia Individual
lăsa şi o mică amintire: un păpuşii sub forma
ecuson cu imaginea unei unor ecusoane.
fetiţe.