Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE SOLICITARE ZILE LIBERE IN BAZA LEGII NR.

19/2020

Subsemnatul(a) ……………………………………………………………………,
salariat(a) in cadrul …………………………………………………………………………
solicit pentru perioada ………………………………………………………………….., zile
libere conform Legii nr.19/2020 pentru supravegherea copilului/copiilor meu/mei minor/i:

Nume Prenume Data nasterii copilului

Atasez prezentei cereri:


1. Declaratia sotului/sotiei…………………………………………………………….,
conform careia acesta/aceasta nu a solicitat zile libere in baza Legii nr. 19/2020, pentru
perioada sus mentionata;
2. Documentul din care reiese ca sunt tutorele legal/parinte din familie monoparentala al
minorului/minorilor sus mentionati;
3. Certificatul/Certificatele de nastere al minorului/minorilor sus mentionat/i.

Data: Semnatura