Sunteți pe pagina 1din 2

a

ß Factura fiscala seria FEF20


Tip factura: AUTOCITIRE
nr. 9515761710 din data de 16.02.2020
1 /2

Furnizor Adresa de corespondenta a clientului


Societatea Electrica Furnizare SA ZSURZSA HAJNALKA
Adresa: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, Bucuresti, sectorul 1, cod postal 011736
CIF RO28909028, nr. înreg. RC: J40/8974/2011 Str. ARINULUI - CASE, Nr.43 , et. 2, ap. 49
Capital social subscris si varsat: 62.873.860 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 20813 SATU MARE - judetul SATU MARE

Cod postal: 440186


Prin Agentia: AFEE Satu Mare
Adresa: 440012, Str. MIRCEA CEL BATRAN Nr.10, SATU MARE, judetul
SATU MARE
CIF: 28969992
Banca: ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA SATU MARE
Cont: RO02INGB0022000030778911
Subunitatea: OC Satu Mare Client: ZSURZSA HAJNALKA
Adresa: 440012, Str. MIRCEA CEL BATRAN nr. 10 SATU MARE, judetul
SATU MARE Adresa: Str. ARINULUI - CASE Nr.43 , et. 2, ap. 49

Centru informare clienti Localitatea: SATU MARE


Program: L-V=8-20 Tel. 0244406006 judetul SATU MARE
E-mail: clienti.tn@electricafurnizare.ro www.electricafurnizare.ro Cod postal: 440186
Tel. deranjamente: 0261 929
Tel. pentru comunicare index autocitit: 0800800048 Cont:
Perioada pentru comunicare index autocitit: 05.03.2020 - 15.03.2020 Banca:
Citire de regularizare in intervalul: 16.03.2020 - 22.03.2020 Cod client: 14487563
NLC (Numar loc consum): 2956466
Simbol variabil: 2956466181
Numar contract: 33961118135 / 28.11.2002
COD ATM: 31295646601
Tip factura: AUTOCITIRE Produse UM Valoare

Tip client: casnic 1. Valoare facturata fara TVA (conform "Detalii factura") Lei 83,60
2. Total baza de impozitare TVA Lei 82,73
Perioada de facturare: 3. TVA 19 % Lei 15,71
15.01.2020 - 14.02.2020
Mod stabilire index: 4. TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA [4=1+3] Lei 99,31
autocitire 5. Incasat din sold creditor Lei 0,00
Data scadenta: 6. Rest de plata factura curenta [6=4-5] Lei 99,31
02.03.2020
7. Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit la Lei 200,03
Interval de emitere pentru nivel de cont client)
factura urmatoare: 8. TOTAL DE PLATA [8=4+7] Lei 299,34
16.03.2020 - 22.03.2020 9. CONSUM ENERGIE ACTIVA kWh 150

(Detaliile la factura se regasesc in pagina/paginile urmatoare)

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei are drept consecinta perceperea penalitatilor de intarziere, incepand cu prima zi dupa
data scadentei facturii si pana la data achitarii acesteia si intreruperea alimentarii cu energie electrica, conform preavizului comunicat de furnizor
clientului final, dar nu mai devreme de a 50-a zi de la data scadentei.

INFORMATII PLATA FACTURA: Cod ATM: 31295646601 , Simbol variabil: 2956466181 , Data scadenta factura: 02.03.2020

IMPORTANT! Începând cu data de 26.09.2019, codurile de identificare din factură-cod client, NLC(număr loc consum), COD ATM(Cod Plată)-s-au modificat.
Pentru plata facturii şi identificarea locului de consum, este necesar să utilizati noile coduri.
Modalităţi de plată a facturii: -la ghişeele/terminalele Smartpay din locaţiile furnizorului; -la punctele de plată PayPoint, Payzone, Un-doi centru de plăţi ale Mobile
Distribution, Qiwi; -la staţiile OMV/magazinele Orange, prin serviciul Westaco Express; -la ghişeele Băncii Comerciale Române, BRD-Groupe Société Générale,
Garanti Bank, Creditcoop; -la automatele bancare ale Băncii Comerciale Române, BRD-Groupe Société Générale, Garanti Bank, Băncii Transilvania şi Idea Bank;
-prin debit direct la Raiffeisen Bank, ING Bank, Garanti Bank, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, BRD-Groupe Société Générale; -prin ATM la
Banca Comercială Română, Banca Transilvania, BRD-Groupe Société Générale, Garanti Bank, First Bank; -online prin MyElectrica, internet banking şi Mobile
Banking; -prin aplicaţiile ORANGE MONEY şi mobilPay Wallet. Pentru locurile de consum din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, plata
se poate face şi la CEC Bank. Pentru locurile de consum din judeţele Cluj, Bihor, Bistriţa - Năsăud, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, plata este disponibilă la
ATM-urile şi ghişeele Idea Bank şi la ghişeele Bank Leumi. Pentru mai multe detalii, accesati www.electricafurnizare.ro.
Modalităţi de comunicare index autocitit: -telefonic, la 0800800048 (apel gratuit); -online prin MyElectrica; -la ghişeele furnizorului.
Neînţelegerile apărute la încheierea şi în derularea contractului se soluţionează conform prevederilor Ordinelor ANRE nr. 35/2013 şi nr. 61/2013.

. BATCH

Factura curenta 99,31 lei Sold total 299,34 lei

}@#¦ac"/#5!!!!!!ª@!8~ }@£¦ac"/#5!!!!!#ªC!o~
310295646601140220000000000000993100 319295646601140220000000000002993400
Digitally signed
Date: 2020.02.16 13:59:24 +02:00
Reason: Pentru arhivare
Location: Bucuresti
2 /2

Detalii factura fiscala seria FEF20 nr. 9515761710 din data de 16.02.2020
Client ZSURZSA HAJNALKA , denumire loc consum uz casnic, adresa loc consum Str. ARINULUI - CASE nr. 43
USCAT , et. 2, ap. 49, localitatea SATU MARE, judetul/sectorul SATU MARE, cod postal 440186, numar loc consum
(NLC) 2956466, cod loc consum (POD) 594040400000454551, cod punct masura 7001830090, nivel tensiune punct masura
JT, nivel tensiune punct delimitare JT, tip tarif Reglementat, perioada comunicare index autocitit 05.03.2020 - 15.03.2020,
citire de regularizare in intervalul 16.03.2020 - 22.03.2020.
Serie contor: 1200438; Tip contor: CSM 0201; Contor masura activ, putere si reactiv

Serie Specificatie Perioada UM Const. Index vechi/ Index nou/ Cantitate Corectii Factor Cantitate Nr. Consum
contor consum mod stabilire mod stabilire masurata (Pierderi) de de de mediu
putere facturat zile (kWh/zi)
1200438 Energie activa 14.01.20- kWh 1.00 13776 13926 150 150 31 4.84
14.02.20 Autocitire Autocitire

Nr. Perioada de Cantitate Pret unitar Valoare Valoare


Denumire servicii facturate U.M. fara TVA fara TVA
crt. facturare facturata TVA (lei)
(lei / U.M.) (lei)
1 Energie activa factura curenta 15.01.20 - 14.02.20 150 kWh
2 Energie activa factura curenta 15.01.20 - 14.02.20 150 kWh 0,46496 69,74 13,25
3 Contributie cogenerare factura curenta 15.01.20 - 14.02.20 150 kWh 0,01932 2,90 0,55
4 Certificate verzi factura curenta 15.01.20 - 31.01.20 82 kWh 0,0616493 5,06 0,96
5 Certificate verzi factura curenta 01.02.20 - 14.02.20 68 kWh 0,0628641 4,27 0,81
6 Accize consum necomercial - 150 kWh 0,00508 0,76 0,14
7 Dobanzi penalizatoare energie - 0,87
8 Total energie activa - 82,73 15,71
9 TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA (LOC CONSUM) - 83,60 15,71
10 Energia activa facturata in perioada similara a anului precedent - 157 kWh

15.01.2020 - 31.01.2020
Cota anuala obligatorie estimata CV conform Ordin ANRE238/2019: CECV=0.451 CV/MWh
Pret mediu ponderat OPCV: PMP-PCSCV=136.8129 lei/CV
Pretul unitar PUCV[lei/kWh] pentru 15.01.2020 - 31.01.2020 = CECV[CV/MWh] x PMP-PCSCV[lei/CV]/1000 = 0.451 x 136.8129 / 1000 = 0.0616493, rotunjit la
sapte zecimale

01.02.2020 - 14.02.2020
Cota anuala obligatorie estimata CV conform Ordin ANRE238/2019: CECV=0.451 CV/MWh
Pret mediu ponderat OPCV: PMP-PCSCV=139.5089 lei/CV
Pretul unitar PUCV[lei/kWh] pentru 01.02.2020 - 14.02.2020 = CECV[CV/MWh] x PMP-PCSCV[lei/CV]/1000 = 0.451 x 139.5089 / 1000 = 0.0628641, rotunjit la
sapte zecimale

Dobanzi penalizatoare
Valoare facturi Perioada calcul
Numar si data factura la care se aplica dobanzi Data % penalizare Valoare dobanzi
neachitate dobanzi
penalizatoare scadentei zilnic penalizatoare (lei)
(lei) penalizatoare

Factura Seria FEF19 nr. 9502750027 31.10.2019 92,33 01.11.2019 0,02 0,87
din data 16.10.2019 17.12.2019

Temei legal contributie cogenerare: Ordin ANRE nr.212/27.11.2019; Temei legal certificate verzi: Legea 220/2008 actualizata, Ordinul
ANRE187/2018, Ordin ANRE238/2019; Temei legal tarife energie electrica: Ordin ANRE nr.39/06.03.2018, Ordin ANRE nr. 227,228,229/2019,
Ordin ANRE241/23.12.2019; Aviz ANRE nr. 9/20.02.2019; Temei legal accize: Legea nr. 227/07.09.2015; Acciza unitara consum necomercial:
5.08lei/MWh; Acciza unitara consum comercial: 2.54 lei/MWh;
Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 1.30 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 14.89 lei/MWh; Tarif distributie:
168.91 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrica din retea: 16.67 lei/MWh;
Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OMFP nr. 2634/2015