Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

INTRODUCERE …………………………………………………………….
3

1. PRODUCTIVITATEA MUNCII – FACTOR CALITATIV


FUNDAMENTAL AL CREŞTERII EFICIENŢEI ECONOMICE …..
4
1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND PRODUCTIVITATEA
MUNCII
……………………………………………………………………
5
1.2. PARTICULARITĂŢILE PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN
EXPLOATAŢIILE AGRICOLE ………………………………………….
9
1.2.1. Influenţa structurilor tehnico-economice din agricultură asupra
productivităţii muncii
……………………………………………….

10
1.2.2. Influenţa structurilor organizatorice din agricultură asupra
productivităţii muncii
……………………………………………………………….

15
1.3. PRODUCTIVITATEA MUNCII ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII
DURABILE A EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE
……………………….
17
1.3.1. Conceptul de dezvoltare durabilă în agricultură
……………………...

17
1.3.2. Conceptul de dezvoltare durabilă a exploataţiilor agricole
…………..

22
1.3.3. Productivitatea muncii în exploataţiile agricole durabile
…………….

27

2. COORDONATE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI


ECONOMICE A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN
EXPLOATAŢIILE
AGRICOLE ……………………………………………………………….
28
2.1. SISTEMUL DE INDICATORI UTILIZAŢI ÎN PLANIFICAREA,
EVIDENŢA ŞI ANALIZA ECONOMICĂ A PRODUCTIVITĂŢII
MUNCII
ÎN EXPLOATAŢIILE AGRICOLE
……………………………………….
28
2.2. MODELE DE ANALIZĂ ECONOMICĂ A PRODUCTIVITĂŢII
MUNCII
ÎN EXPLOATAŢIILE AGRICOLE
……………………………………….
35
2.3. ANALIZA EFECTELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE
VARIAŢIEI PRODUCTIVITĂŢII MUNCII
…………………………..

41
2.4. CADRUL METODOLOGIC DE DIAGNOSTICARE A
PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN CONDIŢIILE DEZVOLTĂRII
DURABILE A EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE
……………………..

44

3. STUDIU DE CAZ PRIVIND CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII


MUNCII ÎN CONDIŢII DE COMPETITIVITATE PE TERMEN
MEDIU
LA S.C. MARANKIM S.R.L.
……………………………………………..
52
3.1. PREZENTARE GENERALĂ A S.C. MARANKIM S.R.L.
……………….
52
3.2. STUDIEREA DIMENSIUNII OPTIME A SC MARANKIM SRL
CU AJUTORUL METODELOR STATISTICE
…………………………...

53
3.3. ANALIZA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII PE BAZA INDICATORILOR
COMPLEŢI-VALORICI
…………………………………………………..
54
3.4. ANALIZA FACTORIALĂ A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN
EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ SC MARANKIM SRL
…………………..
56
3.4.1. Modelul de analiză factorială a productivităţii muncii la produsul
grâu –
calculat pe baza producţiei fizice, avându-se în vedere situaţia
productivităţii muncii aferente producţiei de grâu în expresie stas
…..

57
3.5. PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE ALE DIAGNOSTICULUI
PRIVIND PRODUCTIVITATEA MUNCII
…………………………..
64

CONCLUZII FINALE
………………………………………………………..
66

BIBLIOGRAFIE
………………………………………………………………
68