Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS:

Introducere………………………………………………………...2
1. Arieratele de plăţi………………………….………...………4
1.1 Cauzele expansiunii arieratelor în economia românească…………...4
1.2 Creditele neperformante……………………………………………..5
1.3 Combaterea arieratelor……………………………………………..10
2. Prezentarea Băncii Române pentru Dezvoltare sucursala
Timiş………………………………………………………...13
2.1 Scurt istoric şi performanţele BRD- Timiş………………………...13
2.2 Domenii de activitate ale BRD – Timiş……………………………14
3. Abordarea creditelor neperformante în cadrul Băncii Române
pentru Dezvoltare sucursala
Timiş…………………………………………………………16
3.1 Principii generale şi reglementări privind activitatea de recuperare a
creditelor neperformante şi utilizarea provizioanelor………………..16
3.1.1 Principii generale…………………………………………..16
3.1.2 Obiectivele principale în activitatea de recuperare………...16
3.2 Principalii factori care influenţează apariţia creditelor
neperformante………………………………………………………..17
3.3 Etapele de parcurs în vederea recuperării creditelor
neperformante………………………………………………………..
18
3.3.1 Identificarea, preluarea şi gestionarea creditelor
neperformante……………………………………………...
18
3.3.2 Analiza documentaţiei primite şi a situaţiei economico-
financiare a
clientului……………………………………...19
3.3.3 Modalităţi de recuperare a creditelor
neperformante……………………………………………...
20
3.4 Urmărirea şi controlul creditelor
neperformante…………………..23
3.5 Utilizarea provizioanelor specifice de risc şi
organizarea şi funcţionarea Comitetelor de recuperare a creditelor
neperformante……………………………………………………...24
3.6 Studiu de caz privind creditele neperformante la BRD
Timişoara…………………………………………………………….
25
Consideraţii finale………………………………………………..27
Bibliografie……………………………………………………….66