Sunteți pe pagina 1din 4

Activitate 3.1.3.

Descrierea unei activități de învățare ca RED (120 min)


Păstrând ideea unei abordări metodologice în spiritul programelor școlare în vigoare,
prezentați în detaliu o activitate de învățare, la o disciplină la alegere, indicând:

 denumirea și contextul activității de învățare competența specifică vizată (în


principal),
 descrierea activității de învățare: metoda/ metodele alese, pași de desfășurare a
activității,  modalități de facilitare a implicării elevilor (individual, grup), resurse
utilizate, modalități de evaluare
 instrumentele utilizate pentru a susține activitatea (ex.: suport vizual, text, film sau
aplicație resursă, fișă de lucru/ de evaluare etc.) - opțional, indicați/ descrieți/ încărcați
și instrumentul utilizat (sau puneți linkul la acesta, dacă este cazul).
 extinderi/ deschideri spre alte discipline.

Înscrieți activitatea în spațiul dedicat.

Notă: Produsul acestei activități ar putea fi inclus în baza de date cu resurse educaționale
deschise dezvoltată în proiectul CRED. Pentru aceasta, puteți să înscrieți în Colectorul RED
activitatea de învățare proiectată, completând și câmpurile care o descriu și o
clasifică:  https://red.educred.ro. Dacă este descrisă corect și apoi validată de unul dintre
experții RED pe discipline, va apărea în depozitul de resurse deschise, atribuită dvs.

Pentru îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare, profesorii au datoria de


a identifica și selecta resursele educaționale deschise care să susțină atingerea obiectivelor
educaționale în contexte pedagogice diverse, adaptate nevoilor de învățare ale elevilor.
În acest context, m-am gândit să le propun elevilor mei din clasa a V-a o activitate
atractivă, ce are ca scop principal dezvoltarea competenței de comunicare orală și scrisă în
limba engleză.
Competențe specifice vizate:
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
2.4. Manifestarea disponibilității pentru participarea la dialog
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații
Desfășurarea activității:
Etape Competențe Context de Activități Materiale/resurse
studiu
1. Generarea La școală. Le propun elevilor să vizioneze un https://www.youtu
ideii de Muncă videoclip pe Youtube: What do you do? be.com/watch?
bază individuală/ (the jobs song). Elevii vor identifica v=ckKQclquAXU
în perechi. cele cinci cuvinte referitoare la job-uri
( teacher, doctor, dentist, carpenter, Laptop
Videoproiector
pilot), precum și structura What do you
Organizarea Flipchart
do? și le vor nota pe flipchart. Pentru a
informației destinde atmosfera din clasă, îi voi
încuraja să fredoneze cântecul și să facă
gesturile din videoclip.

2. Însușirea La școală. După anunțarea temei, le voi prezenta


vocabularul Muncă elevilor un set de cartonașe pe care sunt Flashcards
ui individuală/ reprezentate diferite meserii. Le voi cere https://learnenglis
în perechi să vină pe rând în fața clasei, să aleagă hkids.britishcouncil
.org/sites/kids/files
un cartonaș și să scrie cuvântul
/attachment/flashc
corespunzător pe tabla interactivă.
Conexiunea ards-jobs-set-1.pdf
Elevii vor nota cuvintele în caiet și le
imagine-
vor citi, având grijă să le pronunțe https://learnenglis
text
corect: teacher, doctor, dentist, hkids.britishcouncil
carpenter, pilot, farmer, bus driver, .org/sites/kids/files
police officer, chef, hair dresser, nurse, /attachment/flashc
soldier, fire fighter etc. ards-jobs-set-2.pdf
IWB

3. Aplicarea La școală. Voi forma grupe cinci grupe de elevi.


noțiunilor în Muncă Fiecare grupă va avea un reprezentant Fișe de lucru
diferite individuală/ care va alege de pe catedră câte un plic.
contexte în echipă Fiecare plic va conține o sarcină de
lucru. Elevii vor avea de rezolvat
rebusuri, anagrame, ghicitori, vor avea Rebus
de alcătuit un joc de rol și de mimat Plicuri
anumite meserii. (Anexa 1) Aceștia își Marker
vor prezenta răspunsurile în fața clasei
iar eu îi voi corecta, dacă este necesar.
Acasă/ Ca temă le voi da un proiect cu titlul My Feedbackul
Muncă future job în care vor scrie pe scurt profesorului
individuală despre meseria pe care și-o doresc în
viitor. Proiectul va fi însoțit de
fotografii sau desene sugestive pentru
tema dată.

Appendix 1:
Team A:

Job riddles: What’s my job?

I have students. I wear a white uniform.

I work in a school. I help sick people.

I give homework. I work in a hospital.


Who am I? I am……………. Who Am I? I’m a...........

I wear a uniform.

I catch thieves.

I work in a police station.

Who am I? I`m a …………...

Team B:

Unjumble the words to find jobs:

TORDOC -
DOIRSLRE-
RNEUS-
DTNISET-
USB VDRIER-

Team C:

Time machine will send you in the future. You are 30 years old. Describe your job, where you
work and what do you do there.
Try to answer to the following questions:
What are you?
Where do you work?
What do you do?

Team D:

Mime the following jobs in front of the classroom and ask your colleagues:
Who Am I?
What do I do?
Where do I work?
DOCTOR, CHEF, ACTOR, FIRE FIGHTER, DENTIST.

Team E:

Find 3 words related to jobs:

A Q W J J B
O O T N N A
C C E E E K
W P A V E E
D O C T O R
R S H R O A
K T E K K K
C M R V B V
W A X X A A
W N Y T R X

S-ar putea să vă placă și