Sunteți pe pagina 1din 12

Rele tratamente.

Instituţii de Apărare a Ordinii de


Drept: definirea conceptelor de bază

Mykola Gnatovskyy, Președintele CPT al Consiliului Europei


http://www.coe.int/en/web/cpt/cpt-members
Articolul 3 CEDO
Nimeni nu poate fi supus torturii, nici
pedepselor sau tratamentelor inumane, crude
ori degradante.

• CtEDO: “Articolul 3 întruchipează una din cele


mai fundamentale valori al unei societăţi
democratice”.
Interzicere Absolută

• Nu există nici o justificare torturii sau


altor tratamente degradante
• Nu există paragraful 2!
• Drepturi inderogabile (Articolul 15)
Analiza Articolului 3
• Concis dar foarte important
• Interdicţia torturii şi altor tratamente
degradante = drept individual de a nu fi supus
torturii şi altor tratamente inumane sau
degradante
• Nici o definiţie specifica în Convenţia CEDO
Lipsa definiţiilor în Articolul 3:
căi de soluţionare a problemei
• Jurisprudenţa CEDO.
• Relevanţa altor instrumente internaţionale, în
particular - Articolul 1 al Convenției ONU
împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente
cu cruzime, inumane sau degradante.
• Relevanţa jurisprudenţei şi altor organisme
internaţionale (Curţi penale internaţionale şi
tribunale).
Nivel Minim de Gravitate
Violarea Articolului 3 poate fi stabilită doar dacă un
nivel minim de gravitate a fost atins, în dependenţă
de circumstanţele cazului, incluzând :
• Natura şi contextul tratamentului sau pedepsei
• manera, metoda durata execuţiei
• efectele mentale şi fizice
• (uneori) sexul, vîrsta şi starea de sănătate a
victimei
Tortură

Inuman Degradant
Rele
Tratamente

Tratament Pedeapsă
Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse
ori tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante , Articolul 1
“Tortură” desemnează orice act prin care se provoacă unei
persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe puternice, de
natură fizică sau psihică, în special cu scopul de a obţine de la
această persoană sau de la o persoană terţă, informaţii sau
mărturisii, de a pedepsi pentru un act pe care acesta sau o terţă
persoană l-a comis sau este bănuită că l-a comis, de a o intimida
sau de a face presiune asupra unei terţe persoane, sau pentru
orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi
ea,atunci când o asemenea durere sau suferinţă sunt provocate
de către un agent al autorităţii publice sau orice altă persoană
care acţionează cu titlul oficial sau la instigarea sau cu
consimțământul expres sau tacit al unor asemenea persoane. Nu
include durere sau suferinţă care decurge din sancţiuni legale
inerente sau incidente.
Cauzarea
intenţională a
durerii sau
suferinţei

De către un
Obţinerea funcţionar
informaţiei sau public sau
mărturisirii care deţine
funcţie oficială

Tortură

Intimidarea
Discriminarea
sau
în orice formă
constrîngerea

Pedepsirea
Elemente Esenţiale a Torturii
Elemente esenţiale care constituie tortura:
• Cauzarea durerii psihice sau mentale, sau
suferinţei
• Cauzarea intenţională sau deliberată a durerii
• Exercitarea unui scop particular, ca obţinerea
informaţiei, pedepsirea sau intimidarea
Cauzarea
leziunilor
ascunse
(talpe)
Sufocarea
(e.g “la Poziţii de
bolsa”) stres

Exemple
de
tortură
Deprivare
Violenţă de somn,
sexuală apă,
mîncare

Execuţii
simulate
Tratament inuman/degradant
• Relele tratamente care nu au o suficientă
intensitate sau scop, vor fi clasificate ca
tratamente inumane
• Tratamentul inuman deseori decurge în contextul
reţinerii (dar nu necesar)
• Tratament degradant:
– Stârnește în victime sentimentul de frică, agonie şi
inferioritate, capabilă de a o umili şi înjosi
– Contribuie la suprimarea rezistenţei morale şi fizice a
victimei, sau conduce victima să acţioneze împotriva
voinţei sale sau conștientei