Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică


Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT
la Lucrarea de laborator nr. 3
la disciplina Circuite și Dispozitive Electronice

Tema: STUDIEREA CARACTERISTICILOR ȘI A


PARAMETRILOR DIODELOR SEMICONDUCTOARE

A îndeplinit: st.gr. TI-173 Rosca Florin

A verificat: asist. univ.


Nicolae Magariu

Chișinău – 2018

Tema: Studierea caracteristicilor și a parametrilor diodelor semiconductoare

1
Scopul lucrării: În lucrare se face cunoștință cu principiile de funcționare, caracteristicile și parametrii
diodelor redresoare, diodelor Zener și ale diodelor luminiscente (LED). Se culeg datele și se construiesc
caracteristicile voltamperice. Se determină parametrii fundamentali ai dispozitivelor respective.

Efectuarea lucrării
Schemele electrice:

Figura 1 - Schema electrică pentru trasarea experimentală a caracteristicii volt-amperice la polarizare


directă a diodelor semiconductoare

Figura 2 - Schema electrică pentru trasarea experimentală a caracteristicii volt-amperice la polarizare


inversă a diodelor semiconductoare

Tabelele cu datele experimentale:

2
Tabelul 1 – Dependența curentului de tensiune la polarizarea directă
Udir, V 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
Idir,
VD1 0 0,01 0,08 0,45 1,19 3,54 8,44 17,66 32,6
mA

Udir, V 0 0,10 0,30 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,8 0,85

Idir, VD2 0 0 0 0 0,6 1,7 4,8 12,4 30,2


mA VD3 0 0 0 0,6 12,9 7,54 0,48 2,9 14,72

Udir, V 0 0,5 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
Idir, VD
0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0,27 1,28 4
mA 4

Tabelul 2 – Dependența curentului de tensiune la polarizarea inversă a diodei


Uinv, V 0 1 3 5 7 9 10 12 15
Iinv,
VD1 0 2.5 3,4 4,2 4,8 5,4 5,7 6,3 7,1
mA
Iinv,
VD2 0 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4
mA

Iz, mA 0 0,4 0,9 1 2 5 10 15 20 25 30 35

Uz, V 0 5 7 7,44 7,44 7,46 7,46 7,48 7,51 7,54 7,56 7,58

3
Caracteristicile statice ale diodelor:

Figura 3 – Caracteristica volt-amperică a diodei VD1

Figura 4 – Caracteristica volt-amperică a diodei VD2

4
Figura 5 – Caracteristica volt-amperică a diodei Zener

Figura 6 – Caracteristica volt-amperică a diodei VD4 (LED)

5
Concluzie

La acesta lucrare de laborator am făcut cunoștința cu principiile de funcționare, caracteristicile și


parametrii diodelor redresoare, Zener și luminoase (LED).Am studiat cum se determină rezistența
diferențială a diodei din caracteristica statică. Am observat ca curentul invers al diodelor luminoase este
extrem de mic. Prin urmare, am înțeles mai bine principiile de bază al circuitelor electrice și mi-am
aprofundat cunoștințele a principiul de funcționare al diodelor.

S-ar putea să vă placă și