Sunteți pe pagina 1din 7

RĂZBOIUL RECE

1. De la războiul fierbinte la Războiul Rece

Conferinţa de la Yalta ( februarie 1945 )


Yalta ( februarie 1945 ) Hotărâri
Participanţi

Comentaţi caricatura

Caricatură engleză din anul 1945: „Cum te simţi astăzi ?”


Caricatura îi arată pe Churchill, Roosevelt şi Stalin în
calitate de medici care încearcă să vindece lumea.
Caricatura sugerează că cei trei lideri se înţeleg ?
După conferinţă, Churchill i-a scris lui Roosevelt:
„Uniunea Sovietică a devenit un pericol pentru lumea
liberă.”
Conferinţa de la Potsdam ( iulie 1945 )

Potsdam ( iulie 1945 ) Hotărâri

Particpanţi

Comentaţi caricatura.

Caricatură engleză din anul 1945 referitoare la


Conferinţa de la Potsdam.
Ce sugerează această caricatură ?
Cum au preluat comuniştii puterea în Europa Centrală şi de Sud – Est după 1945 ?

Ţara Anul Metoda


Albania

Bulgaria

Germania de Est

România

Polonia

Ungaria

Cehoslovacia

Comentaţi caricatura
Caricatură americană din anul 1946
Un hoţ numit „Rusia” este prins furând un sac
numit „teritorii înfăşcate”. El este ajutat de
Stalin care este îmbrăcat ca un poliţist.
Poliţistul Truman a sosit prea târziu pentru a-l
mai opri.
Discursul de la Fulton al lui Winston Churchill ( 5 martie 1946 )

„O cortină de fier s-a lăsat asupra Europei de la Stettin, la Marea Baltică, până la Trieste, la Marea Adriatică. În spatele
acestei cortine au rămas toate capitalele vechilor state din centrul şi estul Europei: Varşovia, Berlin, Praga, Viena,
Budapesta, Belgrad, Bucureşti şi Sofia. Toate aceste oraşe celebre precum şi populaţia lor se află în sfera de influenţă
sovietică ( ... )
Numai Atena îşi poate decide singură viitoarul ( ... )
Cu toate acestea, în foarte multe ţări ( ... ) coloana a cincea comunistă îşi are reprezentanţi, care execută ordinele primite
de la centru.
Pe de altă parte, refuz să cred că un alt război este inevitabil.”
( fragment din discursul lui Winston Churchill )

1. La ce se referea Churchill când folosea termenul de „cortină de fier” ?


2. La ce se referă Churchill când spune că „numai Atena îşi poate decide singură viitorul” ?
3. Cine este „coloana a cincea” ?
4. De ce Churchill nu credea ca va izbunci un nou război ?
5. De ce discursul lui Churchill este considerat începutul Războiului Rece ?

Cortina
de Fier

Doctrina Truman ( martie 1947 )


„Am declarat în faţa Congresului că fiecare naţiune se găseşte astăzi în faţa unei alegeri decisive între două moduri de
viaţă opuse. Unul dintre acestea se bazează pe voinţa majorităţii şi este caracterizat de instituţii libere, guvern
reprezentativ, alegerei libere, garanţii ce asigură libertatea individuală, libertatea cuvântului şi a religiei, precum şi
absenţa oricărei opresiuni politice. Celălalt se bazează pe voinţa unei minorităţi impuse cu forţa majorităţii. El se sprijină
pe teroare şi opresiune, pe controlul presei şi radioului, pe alegeri trucate şi suprimarea libertăţilor personale. Seminţele
regimurilor totalitare sunt hrănite de mizerie şi lipsuri. Ele cresc şi se înmulţesc în solul arid sărăciei şi al dezordinii, şi
ajung la amturitate atunci când speranţa unui popor într-o viaţă mai bună a murit. Această speranţă, noi trebuie să o
menţinem în viaţă.”
( fragment din cuvântarea preşedintelui Truman în Congresul american, martie 1947 )

Caricatură sovietică care arată cum grecii sunt ajutaţi de unchiul Sam ( adică S.U.A. ) La
ce eveniment face referire această caricatură ?
Planul Marshall ( 1947 )

„În consecinţă, Europa are nevoie de un ajutor suplimentar important, dacă vrem să evităm gravele probleme economice,
sociale şi politice ce vor surveni. Pnetru a le remedia, trebuie să întrerupem cercul vicios şi să restaurăm încrederea
popoarelor europene în viitorul economic al propriilor ţări şi în Europa în general.
Este logic ca Statele Unite ale Americii să facă tot ceea ce le stă în putere pentru a ajuta lumea să-şi regăsească sănătatea
economică normală fără de care aceasta nu poate dobândi nici stabilitate politică, nici pace asigurată. Acţiunea noastră
nu este îndreptată nici împotriva uneia dintre ţări, nici unei doctrine , ci împotriva foametei, sărăciei, disperării şi
haosului. Scopul nostru trebuie să fie renaşterea unei economii mondiale sănătoase pentru a permite stabilirea de condiţii
politice şi sociale propice instituţiilor libere.”
( fragment din discursul lui George Marshall la Universitatea din Harvard, iunie 1947 )

1. De ce Marshall dorea să ajute Europa ?


2. Care erau scopurile Planului Marshall ?
3. De ce Planul Marshall i-a supărat atât de tare pe sovietici ?
4. De ce s-a opus U.R.S.S. ca ţările comuniste să accepte ajutoarele Planului Marshall ?

Alegeţi unul dintre punctele de vedere de mai jos şi continuaţi fraza explicând opţiunea
făcută.

Planul Marshall a fost un Planul Marshall a fost un


gest generos făcut de gest generos dar
americani ………………. americanii au avut
anumite interese
…………….

Planul
Marshall

Planul Marshall a fost un


efort al mericanilor de a
Planul Marshall a fost un
împiedica răspândirea
effort al mericanilor în
regimului comunist
frunte cu Truman
…………
împotriva intereselor
sovietice …………….