Sunteți pe pagina 1din 2

Numele________________________________

Data_______________________
FIŞĂ DE LUCRU

Soarele somnoros
după Emilia Plugaru

1. Răspunde la întrebările de mai jos:


a) Care sunt corpurile cereşti prezente în poezie?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
b) De ce Soarele a stins lumina?
___________________________________________________________________________________________________________
c) Ce se întâ mplă pe Pă mâ nt câ nd se lasă noaptea?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
d) Cum sunt stelele?
___________________________________________________________________________________________________________
e) Cine bate Soarelui la uşă ?
___________________________________________________________________________________________________________
f) Cine se poate trezi înaintea Soarelui?
___________________________________________________________________________________________________________
g) Câ te strofe şi câ te versuri are poezia?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

2. Uneşte cuvintele cu înţeles asemănător: 3. Leagă cuvintele cu sens opus:


a plecat Cosmos a plecat a aprins
Pă mâ nt Slă vite larmă se culcă
larmă astru se trezeşte înapoi
stea Terra primul ultimul
Univers gă lă gie înainte a venit
Mă rite s-a dus a stins linişte

4. Desparte în silabe cuvintele de mai jos:


stră lucitoare - _______________________________ steluţelor - ____________________ Soarelui - _____________
somnorosul - ___________________________ dimineaţă - _____________________ Pă mâ ntul - _______________
5. Scrie după model: dimineaţă - dimineţi
somnoros - ____________________ noapte - _______________ cer - _______________ jucă uşă - _______________
luminos - _____________________ primul - _________________ înaltului - _________________ astru - _________
6. Ordonează momentele din poezie:
( ) O steluţă bate Soarelui la uşă .
( ) Pe Pă mâ nt se lasă noaptea.
( ) Soarele a stins lumina.
( ) Stelele au acoperit cerul.

7. Completează după modelul dat:


s-a stins –se stinge –se va stinge
s-a auzit - __________________ - _____________________
s-au întins - _______________________ - _______________________
s-a lă sat - ________________________ - ____________________________

8. Alintă cuvintele:
stea - ____________________ lumină - ________________________ somn - _____________________ pat - _________
9. Completează spaţiile libere cu cuvinte din paranteză:
Soarele se află în centrul _________________________________ . El este o _________________ . În jurul
Soarelui orbitează ___________________________ şi alte corpuri ___________________ . Câ nd Luna trece
între Soare şi _______________________ se formează o _______________________ de Soare. Fă ră Soare nu
ar fi __________________ pe Terra.

(viaţă, Pământ, eclipsă, cereşti, planete, Sistemului Solar, stea)