Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume Efros Constanția
Adresă Or. Chișinău, str. Albișoara 66, ap.13
Telefon(oane) 022 24 18 82 Mobil 069 30 98 38
Fax(uri) -
E-mail(uri) efros.constanta@icloud.com

Naţionalitate(-tăţi) Moldova

Data naşterii 23.01.1992

Sex Feminin

Starea civilă Căsătorită

Locul de muncă vizat / Domeniul


ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada Iunie 2013- august 2013
Funcţia sau postul ocupat Vînzător-consultant
Numele şi adresa angajatorului Î. M. „Stati-Market” S.R.L
V. Minciuc
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comercial

Perioada 09.02.2015 – 06.04.2015


Funcția sau postul ocupat Casier
Numele și adresa angajatorului I.M. “ 47th Parallel” S.R.L;
N. Melega
Tipul activității sau sectorul de activitate Comercial

Perioada 14.09.2015 – prezent (concediul de îngrijire a copilului)


Funcția sau postul ocupat Operator
Numele și adresa angajatorului N. Melega

Tipul activității sau sectorul de activitate Elaborarea și introducerea în sistemul operational a documentele companiei

Educaţie şi formare
Perioada 1999-2008
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Școala medie nr. 12 or. Rîbnița
furnizorului de formare
Perioada 2008-2011
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Liceul Tioretic „Evrika” or. Rîbnița
furnizorului de formare
Perioada 2011-2014
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Academia de Studii Economice din Republica Moldova, Facultatea Finan țe și Bănci.
furnizorului de formare

Calificarea/ Diploma obținută Licențiat in științele economice


Specializare: Finanțe și Bănci

Perioada 2015 – 2017


Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Academia de Studii Economice din Republica Moldova
furnizorului de formare

Calificarea/ Diploma obținută Master în științe economice, Finanțe corporative și asigurări

Aptitudini şi competenţe personale


Limba maternă Limba Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Rusă avansat avansat avansat avansat intermediar
Engleză intermediar De bază De bază De bază De bază
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale -Socialibitate


-Punctualitate
-Comunicativitate
- Politete
- Bunavointa
- Energică

Competenţe şi aptitudini organizatorice -Lucrul în echipă


-Eficientizarea activității
-Responsabilitate
- Orientare catre scop
- Gindire analitica

Competenţe şi aptitudini de utilizare a Microsoft Office, Excel, Power-point


calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice Dans, make-up

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: sport, muzica, natura, citirea cărților artistice.