Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică


Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT
la Lucrarea de laborator nr. 4
la disciplina Circuite și Dispozitive Electronice

Tema: STUDIEREA SURSEI DE ALIMENTARE ELECTRICĂ


DE PUTERE MICĂ

A îndeplinit: st.gr. TI-173 Rosca Florin

A verificat: asist. univ. Nicolae Magariu

Chișinău – 2017
Tema: Studierea caracteristicilor și a parametrilor diodelor semiconductoare
Scopul lucrării: ​În lucrare se face cunoștință cu schemele electronice de redresare monofazate pe bază de
diode semiconductoare. Urmărirea influenței filtrelor de netezire asupra formei și valorii tensiunii
redresate.

Efectuarea lucrării
Schemele electrice:

Figura 1 - Schema electrică a redresorului monofazat monoalternanță și bialternanță pentru scoatere


caracteristicilor de ieșire.

Tabelele cu datele experimentale:


Pentru o diodă:

I​​0​,​ mA 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fără filtru 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,7 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2
U
Cu filtru C 6,4 6,1 5,6 5,0 4,5 3,9 3,6 3,2 2,8 2,5
0
, Cu filtru RC
V 6,4 6,3 5,9 5,3 4,7 4,0 3,1 3,5 2,3 1,8 1,5
forma ¬

Cu filtru RC
6,2 5,8 5,2 4,5 7,1 3,6 3,0 2,4 1,8 1,5
forma Π

1
Pentru doua diode
I​​0​,​ mA 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fără filtru 4,7 4,7 4,6 4,5 4,3 4,2 4,1 4,1 3,9 3,7 3,5
U
Cu filtru C 6,9 6,7 6,4 6,1 5,8 5,6 5,3 4,7 4,3 3,8
0
, Cu filtru RC
V 6,7 6,5 6,1 5,7 5,3 4,8 4,5 4,3 4,0 3,7
forma ¬

Cu filtru RC
6,7 6,5 6,1 5,7 5,1 5,0 4,7 4,4 3,9 3,7
forma Π

Pentru trei diode:


I​​0​,​ mA 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fără filtru 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9

U Cu filtru C 6,6 6,5 6,3 6,2 6,1 5,9 5,7 5,7 5,6 5,6
0
, Cu filtru RC
6,4 6,3 6,0 5,8 5,4 5,3 5,2 4,9 4,8 4,6
V forma ¬

Cu filtru RC
6,4 6,3 6,0 5,8 5,6 5,4 5,1 5,0 4,8 4,6
forma Π

Redresorul monoalternanțță

Figura 2 – Caracteristica externă al redresorului monofazat monoalternanță

2
∆U 0 1,35
ri = ∆I 0 = 80 = 16, 88 Ω
U 1 intr. = 3, 5 * 0, 5 = 1, 75 V
a) Fără filtru:
U 0 intr. = 1, 78 V
U 1 ieș. = 1 * 0, 5 = 0, 5 V
n
1 1.35
U 0 ieș. = n
∑U = 12 = 1, 78 V
i=1
U 1 intr.
q1 U 0 intr. U 1 intr. *U 0 ieș. 1.75*1.78
S= q2 = U 1 ieș. = U 0 intr. *U 1 ieș. = 1.78*0.5 = 3, 5
U 0 ieș.

b) Cu filtru C:
U 0 intr. = 4, 4V
U 1 ieș. = 0, 6 * 0, 5 = 0, 3 V
n
1 57.23
U 0 ieș. = n
∑U = 12 = 4, 7 V
i=1
U 1 intr. *U 0 ieș.
S= = 1.75*4.77
4.49*0.3 = 6, 2
U 0 intr. *U 1 ieș.
c) Cu filtru RC forma ¬ :
U 0 intr. = 2, 6 V
U 1 ieș. = 0, 7 * 0, 2 = 0, 14 V
n
1 37.42
U 0 ieș. = n
∑U = 12 = 3, 12 V
i=1
U 1 intr. *U 0 ieș. 1.75*3.12
S= U 0 intr. *U 1 ieș. = 2.63*0.14 = 14, 83

d) Cu filtru RC forma Π :
U 0 intr. = 3, 9 V
U 1 ieș. = 3, 2 * 0, 05 = 0, 16 V
n
1 50.91
U 0 ieș. = n
∑U = 12 = 4, 24 V
i=1
U 1 intr. *U 0 ieș. 1.75*4.24
S= U 0 intr. *U 1 ieș. = 3.98*0.16 = 11, 65
U 1 intr. = 1, 75 V

3
1. Redresorul bialternanțță cu punct median în secundarul transformatorului

Figura 3 – Caracteristica externă al redresorului monofazat dublă alternanță cu punct median în


secundarul transformatorului

a) Fără filtru:
U 0 intr. = 4, 2 V
U 1 ieș. = 1, 4 * 0, 5 = 0, 7 V
n
1 51
U 0 ieș. = n
∑U = 12 = 4, 2 V
i=1
U 1 intr.
q1 U 0 intr. U 1 intr. *U 0 ieș. 1.75*4.25
S= q2 = U 1 ieș. = U 0 intr. *U 1 ieș. = 4.22*0.7 = 2, 52
U 0 ieș.

b) Cu filtru C:
U 0 intr. = 5, 7 V
U 1 ieș. = 0, 9 * 0, 1 = 0, 09 V
n
1 70,62
U 0 ieș. = n
∑U = 12 = 5, 89 V
i=1
U 1 intr. *U 0 ieș. 1.75*5.89
S= U 0 intr. *U 1 ieș. = 5,7*0.09 = 14, 5

c) Cu filtru RC forma ¬ :
U 0 intr. = 4, 55 V
U 1 ieș. = 1, 1 * 0, 1 = 0, 11 V
n
1 59,06
U 0 ieș. = n
∑U = 12 = 4, 92 V
i=1

4
U 1 intr. *U 0 ieș. 1.75*4,92
S= U 0 intr. *U 1 ieș. = 4,55*0.11 = 14, 86

2. Redresorul bialternanțță în punte

Figura 4 – Caracteristica externă al redresorului monofazat dublă alternanță în punte

5
U 1 intr. = 1, 8 * 1 = 1, 8 V

a) Fără filtru:
U 0 intr. = 4, 04 V
U 1 ieș. = 0, 8 * 1 = 0, 8 V
n
1 48,84
U 0 ieș. = n
∑U = 12 = 4, 07 V
i=1
U 1 intr. *U 0 ieș. 1,8*4.07
S= U 0 intr. *U 1 ieș. = 4,04*0.8 = 2, 27

b) Cu filtru C:
U 0 intr. = 5, 96 V
U 1 ieș. = 1 * 0, 1 = 0, 1 V
n
1 72,71
U 0 ieș. = n
∑U = 12 = 6, 06 V
i=1
U 1 intr. *U 0 ieș. 1.8*6.06
S= U 0 intr. *U 1 ieș. = 5,96*0.1 = 18, 3

c) Cu filtru RC forma ¬ :
U 0 intr. = 5, 02 V
U 1 ieș. = 3, 3 * 0, 05 = 0, 165 V
n
61,24
U 0 ieș. = 1n ∑ U = 12 = 5, 1 V
i=1
U 1 intr. *U 0 ieș. 1.8*5,1
S= U 0 intr. *U 1 ieș. = 5,02*0.165 = 14, 86

d) Cu filtru RC forma Π :
U 0 intr. = 5, 3 V
U 1 ieș. = 1, 4 * 0, 05 = 0, 07 V
n
1 65,84
U 0 ieș. = n
∑U = 12 = 5, 49 V
i=1
U 1 intr. *U 0 ieș. 1.8*5.49
S= U 0 intr. *U 1 ieș. = 5,3*0.07 = 13, 31

Concluzie

În urma efectuării lucrării de laborator am studiat materialul teoretic din lucrarea surse de alimentare
de putere mica, am acumulat cunoștințe noi privind principiul de funcționare, caracteristicile și parametrii
schemelor electronice de redresare monofazate pe bază de diode semiconductoare.

Prin urmare, am înțeles mai bine principiile de bază al circuitelor electrice și mi-am aprofundat
cunoștințele a principiul de funcționare al diodelor.

S-ar putea să vă placă și