Sunteți pe pagina 1din 1

Test clasa a X-a

1.Stabiliți monotonia functiilor

a)𝑓: (0, ∞) → 𝑅, 𝑓(𝑥 ) = 𝑥 + 3𝑥 + log5 𝑥 + √𝑥


15𝑥 +14𝑥
b) 𝑔: 𝑅 → 𝑅, 𝑔(𝑥 ) = 27𝑥

2. Arătați că funcțiile următoare sunt bijective și aflați inversele lor:


𝑎) 𝑓: 𝑅 → (2, ∞), 𝑓(𝑥 ) = 2021𝑥 + 2

𝑏)𝑔 ∶ [1, ∞) → [3, ∞), 𝑔(𝑥 ) = 3√𝑥


3. Comparați numerele a) log 1 22 𝑐𝑢 log1 27
5 5

b) 0,2−4,5 𝑐𝑢 0,2−3,5
4. Calculați
𝑎) arcsin(−1) + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(−1)
1
𝑏) arccos (− ) + 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔√3
2
𝑐) 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2019 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(−2019)
1 7
𝑑) sin(𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 + 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 )
4 8
5. Stabiliți domeniul de definiție pentru funcțiile următoare
4
𝑎) 𝑓: 𝐷 → 𝑅, 𝑓(𝑥 ) = √𝑥 2 − 3𝑥 + 2
2𝑥 − 3
𝑏)𝑔 ∶ 𝐷 → 𝑅, 𝑔(𝑥 ) = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 ( )
4𝑥 − 1
Fiecare item are 0.75 p. Se acordă 1 punct din oficiu. Mult succes!