Sunteți pe pagina 1din 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Mediul oraşului
• Calitatea mediului în comuna/orașul ...........este considerată ..................... de
majoritatea populaţiei (......%).
• Predomină sentimentul că situaţia va continua să se deterioreze (.....%) sau va rămâne
neschimbată (...%).
• Locurile publice ale localităților unde mediul are calitatea cea mai scăzută sunt strada
(.....%), pieţele alimentare (......%) şi mijloacele de transport (.......).

Problemele cetăţenilor

Generale.....

În imobilele de locuit....

În vecinătatea locuinţei.....

Individul
• Importanţa problemelor de mediu diferă în funcţie de caracteristicile demografice şi
sociale ale locuitorilor din Târgoviște

Segmente Acordă importanţă mai mare

Elite intelectuale
Vărstnici
Femei și mame
Tineri și bărbați
Comunitatea
• Eforturile făcute de autorităţi şi grupuri comunitare pentru îmbunătăţirea mediului nu
au rămas neobservate (.....% vizibilitate).
• Au fost remarcate îndeosebi:
 ..................................................................
 ..........................................................................
 .......................................................................

• Majoritatea locuitorilor consideră că intervenţiile comunitare cele mai eficiente sunt


cele bazate pe:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................

• Oamenii cred mai puţin în acţiuni comunitare bazate pe:


...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
....................
.
• Există /Nu exista o încredere destul de mare în forţa comunităţilor de a schimba
lucrurile.

Oportunităţi
• Există / nu există condiţii pentru mobilizarea comunităţilor.
• Acţiuni apreciate şi remarcate de cetăţeni sunt:
-
-
-

• Bariere
Încrederea mai scăzută în puterea comunităţilor de a genera schimbări structurale, ca de pildă
iniţierea de noi legi etc.

Obiective prioritare pentru orașul/comuna......... sunt (Recomandări pentru acţiune):


• Înlăturarea gunoiului
• Crearea de spaţii verzi
• Soluţii pentru supraaglomerarea traficului automobilistic
• Apa de la robinet
• Animalele fără stăpân
• Praful
• Controlul surselor de zgomot
• Acţiuni de dezinsecţie/deparazitare
• Controlul surselor de poluare a aerului (altele decât traficul rutier).