Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE INIȚIALĂ LEGENDĂ:

NUME ȘI PRENUME:…………………………………………………………….. NS – necesită sprijin


GRĂDINIȚA: CD – comportament în dezvoltare
GRUPA:……………………………………………………. CA – comportament atins
AN DOMENII
ȘCOLAR:
EXPERIENȚIAL COMPORTAMENTE ITEMI NS CD CA
E MĂSURABILE

 Să pronunțe relativ corect 1. Denumește jucării


DOMENIUL cuvinte, fără omisiuni sau
LIMBĂ ȘI inversări de sunete, grupuri de 2. Pronunță corect sunetele
COMUNICARE sunete
 Să formuleze propoziții 3. Formulează o propoziție
simple, ca răspuns la simplă despre o jucărie
întrebările primite numită

DOMENIUL
ȘTIINȚE  Să enumere părțile 1. Spune care sunt
componente ale corpului uman principalele părți ale
Cunoașterea  Să denumească unele obiecte corpului uman
mediului de îmbrăcăminte și
încălțăminte 2. Recunoaște și denumește
 Să denumească alimente de 2 obiecte de
bază îmbrăcăminte/încălțămint
e

3. Denumește cel puțin 2


alimente de bază

 Să clasifice obiecte după 1. Separă jucăriile de alte


Matematică criteriul formei și mărimii obiecte
 Să construiască structuri după
un model dat 2. Grupează mașinile după
mărime

3. Construiește după model


un tren din cuburi ( 1 roșu,
1- albastru)

1. Denumește poziția
 Să sesizeze relații spațiale între ursulețului: sus, jos, pe,
grupe de obiecte sub
 Să plaseze obiecte în în
pozițiile spațiale indicate 2. Așază ursulețul în poziția
cerută

1. Mănâncă singur
DOMENIUL OM
ȘI SOCIETATE  Să dobândească autonomie în 2. Se încalță singur
activitatea zilnică
Educație pentru
3. Folosește toaleta
societate
4. Se spală singur pe mâini

 Să cunoască norme elementare 1. Folosește formule de


de conviețuire în grup (formule salut: ”Bună ziua!”,
de politețe) ”Bună dimineața!”, ”La

1
revedere!”
2. Folosește formulele: ”Te
rog” și ”Mulțumesc”
 Să rupă și să mototolească 1. Rupe hârtia în bucățele
Activități practice hârtia
și elemente de 2. Mototolește hârtia după
activitate casnică demonstrația educatoarei

1. Ține cu destulă ușurință


DOMENIUL creionul în mână
ESTETIC ȘI  Să traseze cu îndrazneală linii,
CREATIV pentru a acoperi suprafața dată 2. Colorează o suprafață dată

Educație artistico-  Să discrimineze culori după 3. Numește două dintre


plastică criterii asociate unor aspecte culorile primare
întâlnite în mediul apropiat
1. Ascultă cu interes și
 Să audieze cu interes cântece atenție cântece
Educație muzicală
cu linie melodică simplă
2. Recunoaște glasul
 Să diferențieze auditiv prin animalelor și-l imită prin
onomatopee glasul animalelor onomatopee
1. Merge în direcția indicată
 Să execute la comandă mișcări de educatoare
DOMENIUL ale diferitelor părți ale corpului 2. Întinde mâinile sus, în față
PSIHOMOTRIC 3. Bate din palme
4. Sare pe loc
5. Se deplasează cu ușurință
6. Urcă/ coboară singur
scările

Educatoare: