Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele...........................................................

Data...........................
Test de evaluare iniţială
la Ed. tehnologică
clasa a V-a

I. Stabiliţi valoarea de adevăr a enunţurilor următoare, prin încercuirea lui A ( adevărat )


sau F (fals), dupa caz: 10p (2x5p)
1) Primele adăposturi umane, oferite de natură erau: peşterile, scorburile.
A F
2) Alimentele de origine vegetală sunt : carnea , laptele şi ouăle.
A F
II. Răspundeţi prin încercuirea literei din faţa răspunsului considerat corect : 10p (2x5p)
1) Localităţile rurale sunt :
a) sate, oraşe ?
b) oraşe, comune ?
c) sate, comune ?
2) Care sunt alimentele de origine minerală?
a) laptele, carnea
b) carnea, varza
c) apa, sarea

III. Stabiliţi prin săgeţi corespondenţa dintre următoarele date : 15p (3x5p)
Reţeaua de apă aliment
Peştera conductă
Ouă adăpost
localitate

IV. Răspundeţi la următoarele întrebări , prin scrierea răspunsului corect în spaţiul


rezervat pentru acesta: 10p (2x5p)
1) Ce aliment de origine minerală, în afara apei, cunoaşteţi?
.
2) Ce se transportă prin reţeaua de electricitate?
.

V. Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţurile de mai jos să devină corecte din punct
de vedere ştiinţific: 25p (5x5p)
1. O locuinţă obişnuită cuprinde :holul, camera de zi, .................................... ,camera şcolarului,
.................................... şi baia.
2. Alimentele de origine animală sunt : ...................................., ....................................
şi ......................................

VI. Priviţi imaginea alăturată şi precizaţi : 15p (3x5p)


a) Cum se numeşte? ......................................
b) Din ce e construită ? .................................
c) Ce reprezintă ?...........................................
Se acordă 15 puncte din oficiu.
Total 100 de puncte.
Timp de lucru – 25 minute.