Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele...........................................................

Data...........................
Test de evaluare iniţială
la Ed. tehnologică
clasa a VI-a

I. Stabiliţi valoarea de adevăr a enunţurilor următoare, prin încercuirea lui A ( adevărat )


sau F (fals), dupa caz: 10p (2x5p)
1) Grupul social format din soţ, soţie şi urmaşii acestora poartă denumirea de neam.
A F
2) Oamenii obţin în intreprinderi, prin activităţi economice, bunuri materiale şi servicii.
A F
II. Răspundeţi prin încercuirea literei din faţa răspunsului considerat corect : 10p (2x5p)
1) Ce arbori din grupa răşinoase cunoaşteţi ?
a) brad, molid, pin
b) brad, stejar, ulm ?
c) fag, stejar, salcâm ?
2) Ce relaţie stă la baza deciziei de cumpărare a unui produs ?
a) nevoi, venituri
b) preţ, venituri
c) nevoi, preţ, venituri

III. Stabiliţi prin săgeţi corespondenţa dintre următoarele date : 15p (3x5p)
Dorinţă maşini şi utilaje
Nevoie excursie
Capital pantofi
buget

IV. Răspundeţi la următoarele întrebări , prin scrierea răspunsului corect în spaţiul


rezervat pentru acesta: 10p (2x5p)
1) Ce se prelucrează pentru a se obţine ceramica ?
.
2)Cum se numesc activităţile desfăşurate de unii oameni, cu scopul de a satisface nevoile altora?
.

V. Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţurile de mai jos să devină corecte din punct
de vedere ştiinţific: 20p (4x5p)
1. Răşinoasele sunt plante cu frunze înguste, sub forma unor.................................... şi
conţin ................................... .
2. Pe ambalaj sau pe etichete sunt înscrise elemente de ..................................
şi ....................................

VI. Priviţi imaginea alăturată şi precizaţi : 15p (3x5p)


a) Cum se numeşte? ......................................
b) Din ce e construită ? .................................
c) La ce foloseşte ?...........................................
Se acordă 20 puncte din oficiu.
Total 100 de puncte.
Timp de lucru – 30 minute.