Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lecţie

Clasa a II -a
Disciplina de învăţământ: matematica
Durata lecţiei: 45 min
Modulul: Înmulţim cu hărnicie, împărţim cu dărnicie.Înmulţirea şi împărţirea tabelară
Subiectul lecţiei: Exerciţii şi probleme de consolidare, dezvoltare a înmulţirii cu 1,0,2,3
Subcompetenţe:
2.1 Utilizarea conceptelor de limbaj matematic aferent conceptelor de
înmulţire,împărţire;
2.2 Efectuarea înmulţirii prin adunare repetată şi utilizînd tabla înmulţirii, a împărţirii
exacte prin scădere repetată şi ca probă a înmulţirii;
2.3 Aplicarea înmulţirii, împărţirii şi a proprietăţilor acestora pentru aflarea unor
numere necunoscute în exerciţii;
2.5 Rezolvarea problemelor, justificînd în cuvinte proprii etapele rezolvării;
Obiectivele lecţiei:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1 Să utilizeze corect limbajul matematic aferent conceptelor studiate;
O2 Să determine numerele necunoscute în exerciţiile propuse;
O3 Să efectueze înmulţiri aplicînd proprietăţile acestora prin aflarea unor numere
necunoscute în exerciţii;
O4 Să rezolve probleme în baza cuvintelor de reper, schemelor justificînd în cuvinte
proprii etapele rezolvării;
Tipul lecţiei: lecţie de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor
Tehnologii didactice:
Forme: lucrul individual,frontal, lucrul în grup
Metode şi procedee: explicaţia,descoperirea, exerciţiul, jocul didactic,
problematizarea, mesajul matematic, PPT, tehnica Pălăriile gînditoare, observaţia,
conversaţia, povestirea;
Materiale didactice:
-fişe, poster, priector, laptop, proiector;
Referinţe bibliografice:
-Curriculum naţional, clasele I-IV, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova,
Chişinău 2010.
-Ghid de implementare a curricumului modernizat treapta primară de învăţământ,
Chişinău 2011
-Matematica, manual pentru clasa II, Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi,
Editura Prut Internaţional, Chişinău, 2011.

Etapele Ob Activitatea învăţătorului şi a elevului Strategi didactice Evalu


lecţiei iect are
ive Metode Mijloace de Moduri
şi învăţare de
procede organiz
e are
Evocare 1 Bună dimineaţa,frunzuliţe vorbăreţe! Convor Frontal Orală
mi De ce frunzuliţe? Pentru că e anotimpul bire
n toamna şi natura îmbracă hăinuţa cu
frumoasele buline roşii, galbene, portocalii ,
aurii, maronii.
Imaginaţi-vă că sunteţi o frunzuliţă de toamnă
care mai are puţin şi cade pe pămînt îngroşînd
covorul multicolor. Aveţi posibilitatea, înainte
de a pica, să schimbaţi trei lucruri în jurul
vostru. Ce aţi face?
Iată frunzuliţele de pe copăcelul din curtea Orală
şcolii au şi ele cîteva dorinţe ca să le PPT Proiector
îndepliniţi înainte de a se aşterne pe covorul Laptop Frontal
multicolor din curte. Haideţi să vedem ce
doresc frunzuliţele! Se prezintă elevilor
obiectivele lecţiei. Pe frunzele copacului sînt
scrise sarcinile propuse.
Calcul mintal
3m Un grup de elevi formează un cerc răspunzînd
in la întrebări.
Jocul „ Moşul cu pălărie”
-Cum se numesc numerele la adunare?
-Cum se numesc numerele la înmulţire?
-Ce numim înmulţire? Proiector
-Ce indică primul factor? PPT Laptop Frontal
-Cum aflăm dublul unui număr? Conversaţie Orală
-Cum aflăm triplul unui număr?
-Care este dublul numărului 6?
4m - Care este triplul numărului 4?
in -Care este îndoitul numărului 8?
- Numiţi numărul de 3 ori mai mare decît 9. Jocul
Lucrul individual
4 elevi primesc fişe cu lucrul individual.
8 elevi calculează exerciţiile în lanţ.
2 Triada Planşă Individ Scrisă
mi Uniţi cuvintele din coloniţe pentru a forma ual
Realizarea n triade.
sensului Plus factor rest Triada
Înmulţire scăzător produs
Diferenţă sumă adunare
Dictare matematică. Verificăm în perechi. Orală
4m Aflaţi suma numerelor 39 şi 10;
in Aflaţi dublul numărului 4; Frontal
Măriţi de 3 ori numărul 7;
Micşoraţi numărul 89 cu 12; Dictare Scrisă
Aflaţi îndoitul numărului 3; matema
Care este produsul numerelor 5 şi 3; tică
Problemă
Riţa are 7 mere, iar Relu cu 3 mere mai
multe. Cîte mere are Relu?
Ce ştiu? Ce Ce am
vreau să aflat?
aflu? CCC Conversaţia
15 Riţa....7 mere Cîte 7+3=10(m.) Frontal Orală
mi Relu ...?, cu 9 mere are
n mere mai mult Relu?

Răspuns:Relu are 10 mere.

Problemă
Ion are 7 nuci, iar Ana de 3 ori mai multe.
Cîte nuci are Ana?
Ce ştiu? Ce vreau să Ce am aflat?
aflu?
Ion....7 nuci Cîte nuci are 7*3 =21(n.)
Ana ...?, de 3 Ana?
ori mai CCC
multe.

Răspuns:Ana are 21 nuci.


Găsiţi asemănări şi deosebiri între aceste
două probleme.
2 Formulaţi o întrebarea astfel ca problema a Planşă
mi doua să se rezolve printr-o înmulţire şi o Orală
n adunare. Frontal
Jocul ,,Ghici cine sînt”
Pe spatele unui elev se va anexa un număr
care el trebuie să-l ghicească, conform
3 indicilor date tot de el.
mi Pauza dinamică Jocul
n Lucrul în grup
I grup
Alcătuiţi o problemă de aflare a sumei cu
ajutorul valorilor 56 şi 18; Scrisă
II grup Fişe
Alcătuiţi o problemă în baza imaginii;
10 III grup
mi Scrie adunările repetate de mai jos sub formă Lucrul
n de înmulţire. în grup Orală
3+ 3 + 3 + 3+ 3 =
5 +5 =
Reflecţie 7+7+7=
4+4+4=
1m Bilanţul lecţiei
in Cu ce ne-am ocupat azi la lecţie?
Care moment al lecţiei va plăcut cel mai
mult? De ce? Orală
Cum credeţi am realizat dolianţele Frontal
frunzuliţelor?
Autoapreciere.