Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă la

Limba şi literatura română


Clasa a III-a, semestrul I
Data________________Nume, prenume___________________________________

_________________________________
Într-o iarnă friguroasă, un fulg de nea se opri în palma mică a Andreei.
- Bună, fulguşorule, de unde vii tu? întrebă mirată Andreea.
- Vin tocmai din cerul înalt, m-am desprins şi am căzut de pe rochia argintie a
stăpînei mele.
- Şi cum e acolo, în ţara de unde vii tu?
- E foarte frumos. Toţi prietenii mei se joacă de dimineaţă pînă seara prin
nămeţii de zăpadă.
- Dar cum se numeşte stăpîna ta?

1. Citeşte cu atenţie textul, scrie un titlu potrivit pe spaţiul rezervat.

2. Ce crezi că a răspuns fulguşorul la ultima întrebare a Andreei?


____________________________________________________________

3. Bifează răspunsul corect. Textul citit conţine:


naraţiune
naraţiune şi dialog
dialog

4. Scrie antonime pentru cuvintele subliniate în text:


_________________________ ____________________________
_________________________ ____________________________

5. Determină în text sinonimele cuvintelor:


nea _____________________ uimită _______________________
amicii _____________________ se cheamă ____________________

6. Alcătuieşte un enunţ în care cuvîntul vii să aibă alt sens decît cel din text.
_________________________________________________________________

7. Formează familia lexicală de la cuvîntul:


________________________ ______________________
________________________ Fulg ______________________

8. Selectează din text două îmbinări de cuvinte: substantiv +adjectiv.


__________________________________ ___________________________________

9. Scrie pe spaţiul rezervat ortograma potrivită sa/s-a:

Fulgul ______ topit în palma Andreei.

10. Compune un text din patru enunţuri cu tema Iarna.


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Scor acumulat Nota Total 30 puncte


Barem de corectare
Nr.item. Răspuns corect /posibil Punctaj acordat
1. Fulgul 1p.:1p. pentru orice titlu potrivit.
2. -Stăpîna mea se numeşte Iarna. 2p.: 1p.pentru fiecare propoziţie formulată logic
după text.
1p.pentru corectitudine ortografică şi
punctuaţională

3. dialog 1p. 1p.pentru răspunsul corect.


4. Călduroasă, urît, duşmanii, dimineaţă 4p.: cîte 1p. pentru fiecare antonim găsit corect
5. Zăpadă, prietenii, mirată, se numeşte 4p.:cîte 1p.pentru fiecare sinonim determinat
corect
6. Ţara noastră este bogată în vii şi livezi 2p.: 1p. pentru utilizarea corectă a cuvîntului vii,
1p.pentru corectitudine ortografică şi
punctuaţională
7. Fulguţa, fulguşor, fulguieşte, fulguleţ 4p.cîte1p. pentru fiecare cuvînt determinat corect

8. Iarnă friguroasă 2p.:cîte 1p.pentru fiecare îmbinare de cuvinte


cerul înalt stabilită corect

9. S-a 1p.: 1p. pentru ortograma

10. Orice variantă de enunţ respectînd coerenţa logică 9p.cîte 1p. pentru fiecare enunţ alcătuit logic;
a conţinutului. cîte 1p. pentru corectitudine ortografică şi
punctuaţională; 1p. pentru textul construit logic.

MATRICEA DE SPECIFICAŢIE
Conţinut de învăţare Itemii Total

Domenii cognitive
Cunoaştere şi înţelegere Itemul 1:Să identifice titlul ce se potriveşte textului. 4 itemi
Itemul 2: Să improvizeze replica-răspuns la întrebare, ţinînd 33%
cont de conţinutul textului.
Itemul 3 : Să determine specia literară dintr-o serie de specii
propuse.
Aplicare Itemul 4: Să identifice antonimele cuvintelor marcate în text5 itemi
conform contextului. 42%
Itemul 5:Să selecteze din text cuvintele sinonime adecvate
contextului propus.
Itemul 7: Să formeze cuvinte înrudite.
Itemul 8: Să selecteze îmbinări de cuvinte substantiv
+adjectiv
Itemul 9: Să confirme cunoaşterea ortogramelor.

Integrare Itemul 6: Să încadreze în propoziţie cuvîntul dat, dar cu 3 itemi


sens diferit de cel din text. 25%
Itemul 10: Să redacteze independent texte de mică
întindere, respectînd parametrii indicaţi.

Total 10 itemi 100%


Convertirea punctelor în note
Note 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Puncte 0 1-3 4-6 7-9 10-13 14-17 18-22 23-26 27-29 30