Sunteți pe pagina 1din 8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 28 BAIA MARE

PROIECT DE ACTIVITATE

” De la grâu la pâine”

Prof. înv. presc. Monica PETROVAN


PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Unitatea de învățământ: Grădinița cu P.P. Nr. 28 BAIA MARE


Data: 12.10.2017
Grupa: mare
Profesor înv. Presc.: Petrovan Monica
Tema anuală de studiu: ,,Ce și cum vreau să fiu? “
Tema săptămânii: ,,Vreau să fiu…bucătar, brutar,cofetar”
Tema activității:,, De la grâu la pâine”
Forma de realizare: Activitate integrată: ADP+ALA1+ADE(DȘ,DOS)+ALA2
Componenta activității:

ADP: Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, calendarul naturii, noutatea zilei.

ADE:
DS- : povestirea educatoarei ,,Petrică și pâinea”
DOS : activitate practic - gospodărească- ,, covrigi”

ALA1:
BIBLIOTECĂ – ,, Șorț “ - grafisme
CONSTRUCȚII - ,,Lădițe pentru pâine “
ȘTIINȚĂ - ,,Coșul cu pâine “ (raportarea cantității la număr)

ALA2:
,,Marșul brutarilor,, - ,,Joc imitativ “

Tipul activităţii: predare

Scopul activităţii:

Asimilarea unor cunoștințe cu privire la întregul proces de transformare al bobului de grâu


în produse de panificație, , valorificându-le în cadrul activității practic- gospodărești.

Obiective operaționale

- să precizeze succesiunea evenimentelor, pe baza imaginilor prezentate, completând astfel


tabloul poveștii ”Petrică și pâinea”
- să așeze în ordine cronologică imaginile care reprezintă etapele transformării bobului de
grâu în pâine;
- să așeze în coșuleț atâtea produse de panificație cât arată cifra atașată acestuia;
- să construiască lădițe pentru pâine, folosind piesele puse la dispoziție;
- să realizeze covrigi prin împletirea a două baghete din aluat ;
- să decoreze șorțul cu grafisme într-un mod cât mai original, utilizând ca instrument de
lucru carioca.
Strategii didactice:

Metode și procedee: conversația, observarea, demonstrația, explicația, exercițiul,


jurnalul grafic, expunerea, povestirea .

Mijloace: cd, calculator, boxe, video-proiector, tăbliță – suport.

Materiale: imagini pâine, brutar, coșuri cu pâine, cornuri, covrigi, pâine rotundă, făină,
drojdie, apă sare ; bol, ecusoane – șorț, bonete albe și negre, pâine- , planșă carton
colorat( jurnalul grafic) care va fi comletată cu imaginile poveștii, ,aluat, cornuri, pâini,
covrigi, cozonaci confecționați din hârtie, patafix, șervețele umede, aluat, vas cu apă, prosop,
planșete, șorțulete și bonete, semințe de floarea soarelui, , tăvi, hârtie de copt, fețe de masă,
imagini cu drumul parcurs de bobul de grâu până la pâine, coșulețe din carton, jetoane cifre,
traistă și coșuri confecționate din carton, saci de rafie, carioca, etichete cu numele copiilor,
recompense – covrigi.

Forma de organizare : frontală, individuală .


Durata: o zi

Bibliografie:

 Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga,Mihaela – “Metode interactive


de grup” –ghid metodic, Editura Arves;

 Filofteia Grama, Mioara Pletea, Angela Sesovoci…”Aplicatii ale noului curriculum


pentru invatamantul prescolar”, vol I si II, Editura. DPH, 2009;

 Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiș, ”Piramida cunoașterii – repere metodice în
aplicarea curriculumului preșcolar” Editura Diamant, Pitești, 2014.
SCENARIUL ACTIVITĂȚII

Copiii intră în sala de grupă și se așază în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact
vizual cu toți membrii grupei. Se va desfășura Întâlnirea de dimineață cu momentele
aferente.
Noutatea zilei:
Interesul copiilor pentru activitate, va fi stârnit de Petrică, un copil de grădiniță, care iși
face apariția la noi în grupă. El a aflat că nouă, copiilor de la grupa ”Steluțele ” ne plac
povestile și vine astăzi să ne spună povestea lui. Petrică este poftit să ocupe loc pe scaun, iar
educatoarea va expune întreaga poveste cu ajutorul unei prezentări PPT.
Motivația întregii activități este susținută de prezența lui Petrică, care va urmări toată munca
copiilor, aceștia, demonstrându-i că sunt foarte pricepuți, harnci și ascultători. După
terminarea poveștii, pentru a-i demonstra lui Petrică, faptul că le-a plăcut povestea copiii vor
completa un tablou al povestii” ”Petrică și pâinea, respectând succesiunea evenimentelor.
Încântați de surpriza făcută de Petrică, copiii au și ei la rândul lor multe lucruri pe care vor să
le demonstreze musafirului și astfel începe munca în centrele de activitate.
Repartizarea se face în funcție de ecusonul primit. Astfel la ,,Știință,, copiii vor așeza
atâtea produse de panificație în coș/traistă cât arată cifra de pe jetonul atașat și vor așeza, în
ordine cronologică imaginile reprezentate de etapele transformării bobului de grâu în pâine.
La ,,Bibliotecă,, vor decora cu grafisme un șorț. La ,,Construcții,, vor construi cu ajutorul
pătratelor din plastic, lădițe pentru pâine. La „Artă”(DOS) vor realiza covrigi din aluat.
Petrică urmărește cu mare atenție activitatea copiilor la centrele de activitate, și remarcă
faptul că aceștia lucrează frumos, știu foarte multe lucruri despre produsele de panificație, se
pricep să facă și covrigi, cu alte cuvinte este impresionat. Copiii se străduiesc să-l facă pe
musafirul nostru să se simtă bine la noi, demonstrându-i astfel ca se află în locul potrivit.
După finalizarea activității produsele realizate vor fi așezate pe un suport pregătit în acest
scop, iar covrigii vor fi așezați în tăvi, ca mai târziu să fie puse în cuptor.
Activitatea se încheie cu jocul imitativ ,,Marșul Brutarilor” (ALA2) urmat de o mică
petrecere, unde vor degusta covrigii proaspăt scoși din cuptor .
EVENIMENT
DIDACTIC CONȚINUT STRATEGII EVALUARE
DIDACTICE
1. Moment Se creează condiții optime pentru desfășurarea
organizatoric activității. Conversația Toți copiii să participe la momentul
Se organizează întâlnirea de dimineață cu momentele zilei
aferente.
Conversația Observarea comportamentului
2. Captarea Se realizează cu ajutorul lui Petrică, un copil de Petrică-personaj copiilor
atenţiei grădiniță care a venit la noi în grupă .
Toți copiii să manifeste interes
3.Anunţarea temei Educatoarea le comunică copiilor, faptul că astăzi vor Conversația pentru subiectul propus
şi a obiectivelor asculta și viziona povestea ”Petrică și pâinea” . Evaluare orală
Explicația

4 . Prezentarea Educatoarea povestește conținutul, nuanțându-și tonul în Expunerea Evaluarea orală


conținutului și așa fel încât să mențină interesul copiilor, marcând pauzele
dirijarea învățării determinate de punctuație. Concomitent cu povestirea, Conversația
aceasta expune cu ajutorul prezentării PPT și imaginile Povestirea Toți copiii să asculte povestea
sugestive pentru conținut. Se explică cuvintele concomitent cu derularea imaginilor
necunoscute: moară, combină, malaxor.
Explicația

Conversația

Video-proiector
laptop

Se inițiază o discuție în care se fixează titlul povestirii 80% dintre copii să-și însușească
5. Obținerea audiate. Jetoane reprezentate titlul povestirii audiate.
performanței Fixarea conținutului se realizează prin prezentarea de imaginile poveștii
secvențelor povestirii de către copii cu ajutorul unui plan
de întrebări: Conversația
1. Unde a plecat Petrică cu mama sa? Explicația
2. Cine a intrat în vorbă cu Petrică? Evaluare orală
3. Unde erau ținute boabele de grâu? Jurnalul grafic
4. Unde a fost semănat grâul?
5. Ce s-a întâmplat primăvra cu bobul de grâu? Tabloul povestii
6. Ce s-a întâmplat cu grâul când au venit oamenii ”Petrică și pâinea” 70% dintre copii să identifice
cu combinele? ordinea cronologică a desfășurării
7. Unde a fost dus bobul de grâu? evenimentelor cu ajutorul
8. Unde a ajuns bobul de grâu după ce a fost Povestirea imaginilor
măcinat?
9. Ce s-a întâmplat cu făina obținută din bobul de
grâu? În ce s-a transformat ea?

Cu ajutorul întrebărilor copiii vor completa tabloul


poveștii, așezând imaginile in ordinea cronologică a
desfășurării evenimentelor.
6. Asigurarea Intonând cântecul ,,Brutarii” preșcolarii se vor deplasa Ecusoane Evaluare orală
retenţiei şi la cetrele de activitate (ALA1) Conversația
transferului Se realizează intuirea materialelor la centre și se comunică Explicația Toți copiii să deumească
sarcinile de lucru. Demonstrația materialele de lucru
Repartizarea pe centre se face în funcție de ecusonul
primit. Jetoane reprezentând Evaluare practică
intregul proces de la
Știință: grau la paine Cel puțin 90% dintre copii să
Așeaza în coșuleț atâtea pâini cât arată cifra și respecte normele de igienă
așează în ordine cronologică imaginile care reprezintă Sorțuri decupate din
etapele transformării bobului de grâu în pâine. carton, carioca Cel puțin 80% dintre copii să
construiască lădițe pentru pâine
Construcții: Decupaje
Costruiesc lădițe pentru pâine. reprezentând produse 80% dintre copii să realizeze
de panificație, covrigi din aluat
Bibliotecă:
Decorează șorțul cu grafisme. Coșuri din carton Evaluare scrisă
patafix
Artă (DOS): Pătrate din plastic Cel puțin 80% dintre copii să
Realizează covrigi din aluat. Șorțuri, bonete decoreze șorțul cu grafisme
Educatoarea oferă sprijin copiilor, dacă este necesar. Aluat, făină
Semințe de floarea
soarelui
Planșete plastic
Tavi, hartie de copt
După finalizarea activității produsele realizate de copii
7. Încheierea vor fi așezate pe un suport pregătit în acest scop. Explicația
activității Activitatea se încheie cu jocul imitativ ,,Marșul Toți copiii să participe la momentul
Brutarilor !” urmat de o mică petrecere, unde vor degusta Conversația de destindere
covrigii proaspăt scoși din cuptor . (ALA2).
Copiii sunt felicitați pentru munca depusă atât de Recompense
aducatoare cat și de Petrică, care s-a simțit extraordinar la Covrigi
noi și este foarte mulțumit de activitatea copiilor și de
modul în care s-au descurcat azi.