Sunteți pe pagina 1din 9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 28 BAIA MARE

PROIECT DE ACTIVITATE

” Animalele din pădure se pregătesc de


iernat”

Prof. înv. presc. Monica PETROVAN


PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Unitatea de învățământ: Grădinița cu P.P. Nr. 28 BAIA MARE


Data: 13.11.2017
Grupa: mare
Profesor înv. Presc.: Petrovan Monica
Tema anuală de studiu: ,,Când/cum și de ce se întâmplă? “
Tema săptămânii: ,,Pădurea se pregătește de iarnă”
Tema activității:,, Animalele din pădure se pregătesc de iernat”
Forma de realizare: Activitate integrată: ADP+ALA1+ADE(DȘ,DEC)+ALA2
Componența activității:

ADP: Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, calendarul naturii, noutatea zilei.

ADE:
DS- : lectură după imagini ,,Animalele se pregătesc de iernat”
DEC : - desen decorativ ,, covoraș pentru scorbura veveriței”

ALA1:
ARTĂ – ,, Căsuța veveriței“ - confecție
CONSTRUCȚII - ,,Adăpost pentru animale “
ȘTIINȚĂ - ,,Cu ce se hrănesc animalele ? “

ALA2:
”Ursul doarme,, - joc distractiv

Tipul activităţii: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi

Scopul activităţii:

Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor copiilor cu privire la pregătirea animalelor


sălbatice din pădure pentru iernat, valorificând aceste cunoștințe în centrele de activitate.

Obiective operaționale

- să recunoască animalele din pădure, pe baza imaginilor prezentate, denumind adăpostul


fiecăruia;
- să răspundă la întrebări în termini adecvați temei, formulând propoziții logice;
- să realizeze căsuța pentru veveriță cu ajutorul materialelor puse la dispoziție, folosind
tehnicile învățate;
- să construiască adăpost pentru animalele din pădure utilizând materialele puse la
dispoziție;
- să numească hrana, specificând și animalul care o consumă;
- să ilustreze grafic, prin desen, lucrând în echipă, tabloul ” Ursul ( veverița, vulpea,
căprioara) se pregătește de iarnă”
Strategii didactice:

Metode și procedee: conversația, observarea, demonstrația, explicația, exercițiul,


Ciorchinele , povestirea .

Mijloace: cd, calculator, boxe, tăbliță – suport.

Materiale: imagini A3 ilustrând animalele din pădure care se pregătesc de iernat, coli de
hârtie A3, markere, carioci, ecusoane, nuci, alune, coșulețe, paie, frunze uscate, crenguțe,
cuburi din lemn, pahare unică folosință, foarfecă, carton colorat, lipici, decupaje din carton –
covoraș – pentru desenul decorativ, măști de urs, șervețele umede, etichete cu numele
copiilor,

Forma de organizare : frontală, individual, pe grupe .


Durata: o zi

Bibliografie:

 Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga,Mihaela – “Metode interactive


de grup” –ghid metodic, Editura Arves;

 Filofteia Grama, Mioara Pletea, Angela Sesovoci…”Aplicatii ale noului curriculum


pentru invatamantul prescolar”, vol I si II, Editura. DPH, 2009;

 Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiș, ”Piramida cunoașterii – repere metodice în
aplicarea curriculumului preșcolar” Editura Diamant, Pitești, 2014.
SCENARIUL ACTIVITĂȚII

Copiii intră în sala de grupă și se așază în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact
vizual cu toți membrii grupei. Se va desfășura Întâlnirea de dimineață cu momentele
aferente.
Noutatea zilei:
Interesul copiilor pentru activitate este stârnit de o scrisoare adresată grupei ”Steluțele”.
(Anexa 1) Educatoare citește scrisoarea. La rugămintea animalelor care cer ajutor, copiii sunt
încântați să demonstreze faptul că ei știu cum se pregătesc animalele din pădure pentru iernat,
ce mănâncă și din ce materiale își fac culcușul. Astfel se va desfășura lectura după imagini la
domeniul Știință, unde copiii vor completa tabloul ”Ursului ”, spre exemplu completându-l
prin ilustrare grafică cu tot ce știu ei despre pregătirea acestuia pentru iernat (metoda
ciorchinelui). Copiii vor lucra pe grupe.
Motivația întregii activități este faptul că preșcolarii vor demonstra animalelor care le-au
cerut ajutorul, că le vor construi adăpost la fiecare, au și ceva hrană să-i ajute să treacă cu
bine peste iarnă, iar pentru veverițe au și o surpriză. ( covoraș)
După completarea tablourilor, copiii încep munca în centrele de activitate.
Repartizarea se face în funcție de ecusonul primit. Astfel la ,,Știință,, copiii obsevă
hrana animalelor și vor stabili ce mănâncă fiecare. La ,,Artă” vor confecționa căsuțe pentru
veverițe . Tot la centrul „Artă”(DEC) vor decora cu ajutorul semnelor învățate (punct, linie)
sau anumite simboluri (patrat, triunghi, steluță, floare, etc) un covoraș pentru scorbura
veveriței.
La ,,Construcții,, vor construi cu ajutorul materialelor puse la dispoziție adăpost pentru
animale.
După finalizarea activității, produsele realizate vor fi așezate pe un suport pregătit în acest
scop și în jurul centrului tematic.
Si pentru că preșcolarii si-au indeplinit misiunea, activitatea se încheie cu jocul
distractiv ,,Ursul doarme” (ALA2) .
EVENIMENT
DIDACTIC CONȚINUT STRATEGII EVALUARE
DIDACTICE
1. Moment Se creează condiții optime pentru desfășurarea
organizatoric activității. Conversația Toți copiii participă la momentul
Se organizează întâlnirea de dimineață cu momentele zilei
aferente.
Conversația Observarea comportamentului
2. Captarea Se realizează cu ajutorul unei scrisori . scrisoare copiilor
atenţiei
Observarea ineresului manifestat de
3.Anunţarea temei Educatoarea le comunică copiilor, faptul că astăzi vor Conversația copii pentru subiectul propus
şi a obiectivelor discuta despre modul în care animalele din pădure se
pregătesc de iernat . Explicația
Pe tabla magnetică este așezat un tablou ce ilustrează
4 . Prezentarea pădurea cu animalele care se pregătesc pentru iarnă. Copiii Expunerea Evaluarea orală
conținutului și sunt îndrmați să citească imaginea, începând cu elementele
dirijarea învățării din planul central și să verbalizeze ceea ce văd. Conversa
Vor sesiza aspecte legate de activitatea animalelor din Copiii urmaresc cu atenție citirea
pădure: urs, vulpe, veveriță, căprioară, aspecte legate de imaginilor
adăpostul fiecăruia, hrană, pregătire pentru anotimpul rece. Explicația
După observarea planului central al tabloului , educatoarea
sintetizează ideile enunțate de copii prin citirea imaginilor, Conversația
apoi va dirija percepția lor către celelalte planuri ale
tabloului. Imagini cu pădurea și
animalele
Siteza finală a celor observate va fi realizată de către
5. Obținerea educatoare, aceasta constând în descrierea tabloului în Evaluare practică
performanței ansamblu, urmând ca preșcolarii să formeze 4 grupe, iar Conversația
fiecare grupă va ilustra grafic pregătirea pentru iarnă a unui Explicația Se urmărește manifestarea
animal dat, spre exemplu ”ursul” . (vulpea, veverița, interesului de a participa la
căprioara) Metoda realizarea tabloului
Se va ține cont de următoarele aspecte:
- mediu de viață ciorchinelui
- hrană
- adăpost

6. Asigurarea Intonând cântecul ,,Vulpea șireată” preșcolarii se vor Ecusoane Evaluare orală
retenţiei şi deplasa la cetrele de activitate (ALA1) Conversația
transferului Se realizează intuirea materialelor la centre și se comunică Explicația Copii denumesc materialele de
sarcinile de lucru. Demonstrația lucru
Repartizarea pe centre se face în funcție de ecusonul
primit. Evaluare practică
Alune, nuci,
Știință: crengute, ghinda, Copiii denumesc hrana animalelor,
Vor observa hrana animalelor, aceasta fiind pusă la apă, fân, specificând si animalul care o
dispoziție la centrul Știință. Vor răsfoi enciclopedii și alte consumă
reviste pentru a descoperi ce mai mănâncă aceste animale. Cuburi din lemn,
crengute, fan, Frunze
Construcții: uscate
Costruiesc adăposturi pentru animale.
Se urmărește realizarea coresctă a
Artă (DEC): Carioca, decupaje – sarcinilor
Decorează covorasul cu diferite semne si simboluri covor,
învățate.

Artă :
Realizează căsuțe pentru veverite. Pahare de unică
Educatoarea oferă sprijin copiilor, dacă este necesar. folosință, carioca, Se urmărește manifestarea
hartie cartonată interesului de a confecționa căsuțe
colorată, foarfecă pentru veverițe.

După finalizarea activității produsele realizate de copii


7. Încheierea vor fi așezate pe un suport pregătit în acest scop. Explicația
activității Activitatea se încheie cu jocul distractiv ,Ursul doarme”. Toți copiii participă la momentul
(ALA2). Conversația de destindere
Copiii sunt felicitați pentru munca depusă, pentru modul
în care au realizat adăposturile pentru animale, căsutele Recompense
pentru veverițe, covorașele, dar și pentru faptul că ei știu cu Aprecieri individuale și globale
ce se hrănesc aceste animale din pădure pe care le-au ajutat
astăzi.
Anexa 1

Dragi copii de la grupa ”Steluțele”,

Am auzit că vouă vă plac tare mult animalele. Atât cele domestice , cât și
cele sălbatice , ca și noi, care, trăim în pădure. Voi, după cum bine știți, vine
iarna, iar noi avem un mare necaz.
Un vânt năprasnic a suflat cu putere aici in pădure si ne-a distrus
adăposturile pe care ni le-am construit cu greu pentru a ne adăposti de ger și
zăpadă. Nici cu proviziile pentru iarnă nu stăm prea bine, spune o veverită ,
supărată, a care a rămas fără căsuța ei din copac, deoarece vântul puternic a
răsturnat copacul.
V-am scris această scrisoare sa vă cerem ajutorul, deoarece am auzit că voi
copii sunteți tare harnci, ascultători și pricepuți.

Cu grag,

Ursul, vulpea, veverița și căprioara.


Moment e din activitate

S-ar putea să vă placă și