Sunteți pe pagina 1din 5

SCHIŢĂ DE PROIECT DIDACTIC

pentru activitate integrată

Data: 16.02.2015
Propunător: Profesor Lihanceanu Mihaela
Unitatea de învăţământ: G.P.P. „Prichindel” Suceava
Nivelul/Grupa: nivel I / grupa mijlocie
Tema anuală de învăţare: „Cum este, a fost si va fi aici pe Pamant?”
Tema proiectului/săptămânală: „In lumea necuvantatoarelor ”/ „Animalele din padure”
Tema activităţii: „Ursul- stapanul animalelor”
Elementele componente ale activităţii integrate:
- A.D.P.- Întâlnirea de dimineaţă – „Ce stim despre animalele din padure?”- discutii
libere
- A.L.A. 1.
 CONSTRUCTII: tema ”Barlogul”
 NISIP SI APA: tema ”Urme de urs”
 BIBLIOTECĂ: tema „Specii de ursi” – citire de imagini
- A.D.E. – D.Ş. -„Ursul” – observare

Scopul activităţii: Formarea capacitatii de a percepe insusirile si partile componenete a ursului,


precum si foloasele aduse de acesta, hrana, adapostul si mediul de viata;
Obiective operaţionale:
 să enumere animalele salbatice cunoscute;
 să denumeasca principalele caracteristici ale ursului;
 să precizeze din ce este alcătuită un urs;
 să identifice date despre hrana, adapostul usrului, foloasele si pagubele aduse de
acesta;
 să redea pe nisip urmele pasilor de urs;
 să imbine piesele pentru a obtine tema ceruta;
 să descrie imaginile exprimandu-se in propozitii simple;
 să răspundă la ghicitorile despre urs, realizand o piramida;
 să valorifice informaţiile nou-primite cooperând pentru realizarea unui proiect-comun.
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: învăţarea prin descoperire, conversaţia, observaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca independentă, metoda Piramida;
b) Elemente de joc: surpriza, aplauze, mânuirea materialelor, stimularea, mişcarea
c) Resurse materiale: planşele de la centrul tematic, mulaj – animale, animale din pluş, fişe,
creioane colorate, nisip, piese de construit, imagini cu specii de ursi, biletele cu ghicitori si
imagini cu raspunsul acestora, aparat foto, calculator;
d) Forme de organizare: în grupuri mici, frontal, individual
Durata: o ora

Bibliografie:
- „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, ED. a II-a revizuită şi
adăugită, M.E.C., Ed V& Integral, Buc, 2005;
- „Proiectarea pas cu pas” – coord. Daniela Răileanu, editura Diamnat, Argeş, 2010;
- „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, D.P.H., 2009;
- „Activitatea integrată din grădiniţă”(ghid pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar),Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea, Daniela
Ionescu, Nicoleta Anghel; Ed. Didactica Publishing House, Buc., 2008;
- Revista învăţământului preşcolar, Nr 1-2, 2009;

Scenariul activităţii

Copiii vor fi invitaţi în sala de grupă unde îi aşteaptă prietenul lor Zumzărici cu multe
surprize – mai multe jetoane cu animele şi un urs – mulaj. Educatoarea le propune copiilor o temă
„Ce stim despre animalele din padure?” (Activitatea de grup). Salutul „Bună dimineaţa
animăluţe” (Salutul) va constitui prilej de introducere într-o atmosferă care să trezească interesul
pentru oferta zilei de astăzi, interes ce va fi exprimat de copii prin completarea tabloului cu
prezenţa (Catalogul zilei). Calendarul naturii va provoca din nou copiii privind abordarea temei,
cu ajutorul lui descoperindu-se caracteristicile vremii în această zi deosebită prin intermediul
„Meteorologului de serviciu” care va fi desemnat în urma completării Tabloului cu
Responsabilităţi.
„Pentru că noi iubim animalele” (Mesajul zilei), educatoarea le va propune copiilor să
desfăşoare activitatea „Ursul- stapanul padurilor”. Astfel copiii vor descoperi multe lucruri despre
animalele din pădure, numele lor, cine le îngrijeşte, etc....(Noutatea zilei). „Mergând ca ursul”
(Tranziţie), copiii se vor aduna la centrul Ştiinţă unde, ajutaţi de mulajul primit, vor observa
„Ursul”. Astfel ei vor descoperi părţile componente ale acestuia – cap, trunchi, coadă şi membre
şi vor discuta despre caracteristicile acestora – mărime, culoare, etc....După ce au descoperit
lucruri importante despre urs, copiii vor fi invitaţi pe covor unde vor afla ce au de făcut mai
departe pentru a face mai bine cunostinta cu acest animal din pădure. (oferta de lucru)
descoperindu-le materialele de la fiecare centru deschis. Copiii „sărind ca iepuraşii” (Tranziţie)
se vor îndrepta spre centrele deschise în funcţie de preferinţe. Copiii care se vor îndrepta spre
centrul Bibliotecă vor avea de avea de descris imaginile cu specii diferite de ursi alcătuind
propoziţii simple. La centrul Nisip si apa, copiii vor avea de realizat in nisip pasi de ursi. Copiii
care se vor îndrepta spre centrul Constructii vor avea de construit adapostul ursului. Afland ce au
de făcut, copiii îşi încep lucrul cu drag, iar atmosfera din grupă este una foarte plăcută,
antrenantă şi relaxantă. Pe tot parcursul lucrului vor fi ajutaţi la centre de către educatoare care îi
va fotografia pentru a avea o amintire în jurnalul grupei. La „Clinchetul clopoţelului” (Tranziţie)
educatoarea încearcă o atenţionare în ceea ce priveşte finalizarea lucrărilor de la fiecare centru,
după care se trece în revistă activitatea finalizată. Copiii îşi fac curat la locul unde au lucrat
(Rutina – „Masa mea e cea mai ordonată”), apoi se îndreaptă spre grupul sanitar pentru a dovedi
că sunt adevăraţi prieteni ai curăţeniei (Rutina – „Sunt un copil îngrijit”). La revenirea în sala de
grupă, educatoarea le arată copiilor lucrările de la centrele deschise, amintindu-le acestora ceea
ce au realizat. Bucuroşi că au realizat corect sarcinile, educatoarea le propune să se adune la
centrul Ştiinţă acolo unde vor de raspuns ghicitorilor despre urs, hrana si adapotul acestuia
realizand astfel o piramida.
Activitatea se va încheia cu aprecierea muncii şi efortulului copiilor în ducerea la
îndeplinire a tuturor sarcinilor şi invitarea copiilor la calculator, unde vor demonstra ceea ce au
învăţat, răspunzând la întrebările ce vor fi puse pe parcursul urmăririi filmului documentar despre
animalele sălbatice.
SCHIŢĂ DE PROIECT DIDACTIC
pentru activitate integrată

Data: 17.02.2015
Propunător: Profesor Lihanceanu Mihaela
Unitatea de învăţământ: G.P.P. „Prichindel” Suceava
Nivelul/Grupa: nivel I / grupa mijlocie
Tema anuală de învăţare: „Cum este, a fost si va fi aici pe Pamant?”
Tema proiectului/săptămânală: „In lumea necuvantatoarelor ”/ „Animalele din padure”
Tema activităţii: „Locuitorii padurilor”
Elementele componente ale activităţii integrate:
- A.L.A. 1. ”Locuitorii padurilor”
 ARTA: desen
 STIINTA: rezolvare fise
 BIBLIOTECĂ: elemente de comunicare orala
- A.D.E. – D.Ş. -„Prietenii padurilor” – joc exercitiu

Scopul activităţii: Dezvoltarea capacităţii de a forma grupe cu mai multe/ mai putine/ tot atatea
animale si de a le pune in perechi prin asociere;
Obiective operaţionale:
 să aprecieze cantitatea grupelor de animale, utilizand un limbaj matematic adecvat;
 să formeze perechi între două grupe de obiecte;
 să redea prin desen animale salbatice;
 să rezolve corect sarcina fisei, lipind tot atatea animale cate arata cifra;
 să alcatuiasca propozitii corecte din punct de vedere gramatical despre animalele din
jetoane;
 sa desparta in silabe denumirea animalelor din jetoane;
 să respecte indicaţiile date de către educatoare;
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: învăţarea prin descoperire, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca
independentă, problematizarea, jocul;
b) Elemente de joc: surpriza, aplauze, mânuirea materialelor, stimularea, mişcarea
c) Resurse materiale: jetoane cu animale salbatice, animale salbatice pentru lipire, lipici, foi
desen, carioci, jetoane cifre, clopoţel, aparat foto;
d) Forme de organizare: în grupuri mici, frontal, individual
Durata: o ora
Bibliografie:
- „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, ED. a II-a revizuită şi
adăugită, M.E.C., Ed V& Integral, Buc, 2005\
- „Proiectarea pas cu pas” – coord. Daniela Răileanu, editura Diamnat, Argeş, 2010;
- „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, D.P.H., 2009
- „Activitatea integrată din grădiniţă”(ghid pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar), Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea, Daniela
Ionescu, Nicoleta Anghel; Ed. Didactica Publishing House, Buc., 2008
- Revista învăţământului preşcolar, Nr 1-2, 2009
Scenariul activităţii

Copiii asezati pe pernute sunt invitati sa descopere surpriza lasata de padurarul Vasile si
anume un poster cu copăcei pe care îi roagă să o termine deoarece el nu a reşit. Astfel educatoarea
le va prezenta ce au de făcut mai departe (oferta de lucru – „Locuitorii padurilor”) descoperindu-
le materialele de la fiecare centru deschis. Copiii imitând „săritura iepuraşului” (Tranziţie) se vor
îndrepta spre centrele deschise în funcţie de preferinţe. Copiii care se vor îndrepta spre centrul
Arta vor avea de desenta animale salbatice. La centrul Stiinta, copiii vor avea de lipit tot atatea
animale cat arata pe cifra de pe jeton. Copiii care se vor îndrepta spre centrul Bibliotcea vor avea
de alcatuit propozitii si de despartit in silabe cuvintele ce reprezinta imagini cu animale salbatice.
Descoperind ceea ce au de făcut, copiii îşi încep lucrul cu drag, iar atmosfera din grupă este una
foarte plăcută, antrenantă şi relaxantă. Pe tot parcursul lucrului copiii vor fi ajutaţi la centre de
către educatoare. La „Clinchetul clopoţelului” (Tranziţie) aceasta încearcă o atenţionare în ceea
ce priveşte finalizarea lucrărilor de la fiecare centru, după care se trece în revistă activitatea
finalizată. Copiii îşi fac curat la locul unde au lucrat (Rutina – „Masa mea e cea mai curată”),
apoi cântând melodia „La pădure” se îndreaptă spre grupul sanitar pentru a dovedi că sunt
adevăraţi prieteni ai curăţeniei (Rutina – „Sunt un copil îngrijit”). La revenirea în sala de grupă,
educatoarea le arată copiilor lucrările de la centrele deschise, şi îi va aduna la centrul Ştiinţă
acolo unde vor amenaja „Pădurea şi locuitorii ei”. Aici vor avea de format perechi între animale
si de alcatuit grupe cu tot atatea/ mai multe sau mai putine animale.
Activitatea se va încheia cu executarea jocului cu text şi cânt „La pădure” şi aprecierea
muncii şi efortulului copiilor în ducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor.
SCHIŢĂ DE PROIECT DIDACTIC

Data: 16.02. 2014


Unitatea de învăţământ: G.P.P. „Prichindel” Suceava
Propunător: Profesor Lihanceanu Mihaela
Nivelul/Grupa: nivel I / grupa mijlocie
Tema anuală de învăţare: „Cum este, a fost si va fi aici pe Pamant?”
Tema proiectului/săptămânală: „In lumea necuvantatoarelor ”/ „Animalele din padure”
Domeniul experenţial: D.E.C.
Tema : „Ursul”
Tipul lecţiei: formare de priceperi si deprinderi
Forma de realizare: pictură
Scopul: dezvoltarea imaginaţiei creatoare, a sensibilităţii şi gustului estetic;
Obiective operaţionale:
 să identifice materialele de lucru;
 să redea ursul prin tehnica picturii;
 sa exprime pareri cu privire la lucrarea proprie sau a celorlalti colegi;
 să păstreze curăţenia la locul de lucru;
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, munca individuală;
b) Elemente de joc: mânuirea materialelor;
c) Resurse materiale: foi desen, pensoane, acuarele, şerveţele;
d) Forme de organizare: frontal; individual
Durata: 25 minute
Bibliografie:
- „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, ED. a II-a revizuită şi
adăugită, M.E.C., Ed V& Integral, Buc, 2005\
- „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, D.P.H., 2009
- „Elemente de Pedagogie Preşcolară aplicată”, Ed. Universităţii din Oradea, 2006
- Revista învăţământului preşcolar, Nr 1-2, 2009
- „Proiectarea pas cu pas” – coord. Daniela Răileanu, editura Diamnat, Argeş, 2010;

S-ar putea să vă placă și